Skvěla inspirace z Prahy - Závěrečná zpráva projektu Čistou stopou Prahou

20. 02. 2019

Čistou stopou Prahou přispívá k podpoře pěší chůze, jízdy na kole, veřejné dopravy a čistších druhů automobilové dopravy v hlavním městě edukací a motivací jeho obyvatel i obyvatel příměst-ských oblastí Středočeského kraje.

Činí tak prostřednictvím pravdivých informací, zasvěcených komentářů a fakty podložených rad – jakékoli zakazování či přikazování je ČSP cizí. Kampaní Čistou stopou Prahou se česká metropole připojuje k vyspělým evropským a světovým městům, v nichž si uvědomují, že bez osvěty jejich obyvatel k nápravě špatného ovzduší a zkvalitnění života nedojde.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Závěrečná zpráva

ZZ ČSP 2018 final.pdf (6.9 MB)
Aktuality