Co mohou mít společného ulice Winstree Road a vaše ulice?

26. 03. 2019

Přeložili jsme novinku na téma "Projekt pro komunitní navrhování koncepce ulic vrací vládu nad ulicemi zpět do rukou místních obyvatel". Máme dvě otázky. 1) Přáli byste si, aby se takto komunikovalo i ve vašem městě? 2) O které ulici byste chtěli ve vašem městě takto komunikovat? Zajímavé náměty zveřejníme.

Zpráva ze SUSTRANS:

Rada hrabství Essex nás pověřila realizací projektu zaměřeného na navrhování koncepce ulic místní komunitou. Tento projekt umožňuje lidem, kteří žijí v okolí ulice Winstree Road ve městě Colchester, vyjádřit se k možným úpravám ve zdejších ulicích.

Do projektu známého jako Komunitní dopravní plán Winstree Road se zapojí místní obyvatelé, žáci a učitelé zdejších škol, radní a další uživatelé veřejného prostoru. Výsledkem projektu budou dočasné úpravy prostoru ulice.

Na Winstree Road v současnosti existují tři školy – Stanway School, Stanway Fiveways Primary School a Stanway Primary School. Další škola se právě buduje a v příštím roce bude otevřena.

Tyto školy navštěvuje celkem 2086 žáků, školy se nacházejí v rozmezí 640 m od sebe navzájem a naprostou prioritou je zklidnění rušného dopravního provozu, především v době ranní a odpolední dopravní špičky, kdy se zde pohybuje nejvíc dětí.

Projekt bude zahájen v dubnu, výsledky budou již za dva roky. Místní obyvatelstvo se může zúčastnit participačních setkání nebo pop-up akcí, které se budou konat na ulicích a ve školách.

Stejně tak se lidé mohou zapojit do testovacích změn na silniční infrastruktuře a využít naše inovativní sady „street kit“. Tvoří je velké plastové bloky, s jejichž pomocí lze udělat krátkodobé změny v koncepci ulice. To pak projektantům umožní analyzovat dopady jakékoliv úpravy prostoru na provoz motorové dopravy i chodců. I místní obyvatelé tak mají šanci vyzkoušet, jak by změny fungovaly, aniž by byly zavedeny natrvalo, a poskytnout rozhodovacím orgánům cennou zpětnou vazbu.

Součástí projektu jsou i menší finanční prostředky určené na dočasné úpravy, jako je umístění květináčů s rostlinami nebo změny značení.
Takto se vyjádřil Matt Barber, ředitel Sustrans pro partnerství a oblasti Midlands a East: „Jsme velmi rádi, že jsme byli vybráni pro vedení tohoto inovativního projektu, zaměřeného na komunitní navrhování nové koncepce Winstree Road. Jedná se o zcela nový způsob práce, který komunitu jako takovou klade do samého centra rozhodovacího procesu a umožňuje lidem, kteří v místě žijí, formovat budoucnost bezprostředního okolí. Projekt jim umožní vytvořit plán pro bezpečnější oblast, s méně rušným dopravním provozem, atraktivnější pro život i pro mobilitu.“

 Kevin Bentley, místopředseda Rady hrabství Essex a člen vládního kabinetu pro infrastrukturu: „Tento projekt umožní místním obyvatelům znovu získat kontrolu nad svými ulicemi, budou se moci vyjádřit k jejich výsledné koncepci, a ulice budou bezpečnější jak pro řidiče aut, tak pro chodce a cyklisty. Projekt tak naplňuje strategické záměry rady hrabství vytvářet úžasná místa pro život a práci, a současně umožňovat inkluzivní ekonomický růst.“

Sustrans zajímají názory každého, kdo by se rád zapojil do konzultací. Aktivní obyvatele prosíme, aby napsali na eastofengland@sustrans.org.uk.  

https://www.sustrans.org.uk/news/community-street-design-project-puts-power-over-streets-back-hands-residents

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality