Strategie pro města: Díl druhý - Princip 1: Nové způsoby dopravy a nové služby budou maximálně bezpečné.

03. 05. 2019

Britské ministerstvo dopravy dne 19. 3. 2019 zveřejnilo svou strategii Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 1 - Nové způsoby dopravy a nové služby v oblasti mobility musí být koncipovány jako maximálně bezpečné.

Co můžeme udělat pro to, abychom daný princip mohli implementovat do České republiky?

Bezpečnost a ochrana osob budou v našem přístupu k novým inovacím v oblasti mobility jednoznačně prioritou číslo jedna. Nová vozidla, služby nebo infrastruktura nesmí zvyšovat riziko zranění nebo jakéhokoliv poškození účastníka dopravy ani dalších občanů. 

Očekáváme, že nové technologie budou od samého začátku budovány tak, aby byly maximálně bezpečné, a tam, kde je to nutné, budou i chráněné před kybernetickými hrozbami. Vzhledem k tomu, že pro efektivní provoz dopravní sítě jsou stále důležitější dopravní data, je nezbytné zajistit ochranu osobních údajů pro dodržení bezpečnosti a soukromí jednotlivce.

 „Mohou být samořízená vozidla skutečně bezpečná?“ Technologie se mají vyvíjet s myšlenkou na nejzranitelnější účastníky dopravního provozu: seniory, děti a osoby s postižením.

Dřív, než budou samořízená vozidla schválena pro komerční využití, musí přesvědčit regulační orgány o své naprosté bezpečnosti. Většina této práce pravděpodobně probíhá na mezinárodních fórech. Z nedávné konzultace s britskou zákonodárnou komisí k tématu regulačního rámce pro samořízená vozidla vyplývá i nutnost zvážit postupy pro zajištění bezpečnosti.

Dále je nezbytné zajistit bezpečnost při testování v provozu. V roce 2015 zveřejnily země Spojeného království kodex pravidel pro bezpečné testování samořízených vozidel na veřejných dopravních komunikacích. V souladu s nejaktuálnějšími poznatky byl tento kodex nedávno aktualizován. Ve spolupráci s průmyslem probíhají investice do testovacích zařízení, která zajistí, že systémy ve vozidlech budou řádně fungovat a budou připraveny na provoz na silnicích.

Kromě toho vláda definovala i osm principů pro zajištění kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu.

Případová studie: Humanising Autonomy

Jedna z britských firem, které se snaží zajistit bezpečnost samořízených vozidel, se nazývá Humanising Autonomy. Jejich technologie umí předvídat záměry chodců napříč kulturami a různými podmínkami v městském prostředí, zlepšit interakci mezi samořízenými vozidly a lidmi, a tedy zvýšit bezpečnost tohoto typu vozidel.

Technologii vyvíjejí s myšlenkou na nejzranitelnější účastníky dopravního provozu: seniory, děti a osoby s postižením.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Autonomní vozidla (Dobrá praxe, tag34)

Aktuality