Strategie pro města - Princip 6: Inovace v oblasti mobility musí přispívat ke snížení dopravního zatížení

12. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 6 Inovace v oblasti mobility musí přispívat ke snížení dopravního zatížení pomocí efektivnějšího využití omezeného dopravního prostoru (např. sdílené jízdy, vyšší kapacita vozidel, sloučení nákladní dopravy).

V našich městech a obcích je jen omezený silniční a další zpevněný prostor, přičemž většina tohoto prostoru byla vytvořena ještě před nástupem motorové dopravy. Snižování provozních nákladů, umožněné novými technologiemi a obchodními modely, může výrazně zhoršit problémy s dopravní přetížeností, především pokud nedojde k navýšení obsazenosti vozidel a jejich nákladní kapacity.

Chceme zajistit, aby nové prostředky a služby v oblasti mobility pomáhaly snižovat, a nikoli navyšovat problémy dopravně přetížených měst. Průzkumová analýza vlivu samořízených vozidel na zvyšování hustoty dopravního provozu prokázala, že účinky hodně závisí na tom, nakolik je v dané oblasti rozvinutý model sdílených jízd (ride-sharing).

Jde sice o nejisté odhady, nicméně z analýzy vyplývá, že v letech 2015 až 2050 by hustota dopravy mohla vzrůst až o 55 %, pokud se nepodaří naplno rozvinout potenciál sdílených jízd a obsazenost vozidel bude nadále klesat, a to ze současných 1,5 na 1,3 osoby. A v případě, že samořízená vozidla rozšíří dostupnost mobility a umožní pasažérům využívat čas strávený ve vozidle produktivnějším způsobem, může dojít ke zvýšení hustoty dopravy až o 71 %. A naopak, pokud se podaří do dopravního systému pevně ukotvit princip sdílených jízd a zvýšit obsazenost vozidel z 1,5 na 1,7 osob, mohlo by ve stejném období dojít ke zvýšení hustoty dopravy o pouhých 5 %.

Neméně důležité pro boj s dopravní přetížeností budou inovace podporující efektivnější přepravu zboží, např. konsolidační centra nebo zprostředkovatelské platformy, které jsou schopny propojit zboží s vhodným prostorem ve vozidle.

 „Budou lidé skutečně sdílet jízdy?“

Uvědomujeme si, že je potřeba udělat mnohem víc, aby se sdílené jízdy staly pro cestující skutečně atraktivní možností volby. Ve veřejném průzkumu britského ministerstva dopravy Future Roads se podařilo identifikovat celou řadu společenských a behaviorálních bariér, které stojí v cestě širšímu využití sdílených jízd. Například jsou to obavy o bezpečnost, ztráta pohodlí a soukromí nebo delší a méně spolehlivá doba jízdy.

Je rovněž pochopitelné, že pro některé osoby, například ty, které trpí psychickým onemocněním nebo vývojovou vadou, může být pouhá představa sdílení malého prostoru s cizím člověkem příčinou vzniku stresu či úzkosti. Jak řešit bariéry, které brání využití koncepce sdílených jízd, bude jednou z priorit v rámci budoucích výzkumů.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality