Smart City Guidance Package

11. 07. 2019

Zveřejňujeme dokument Smart City Guidance Package, který byl v květnu tohoto roku představen Evropským inovačním partnerstvím pro inteligentní města a společenství (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) na jednání Evropského výboru regionů v Bruselu. Dokument popisuje postup integrovaného plánování a realizace projektů Smart City, kdy je klade důraz na klíčové prvky udržitelného města - energetickou účinnost a strategickou spolupráci s místními partnery, podpořené nástroji ICT.

I o tomto dokumentu bude konference, která proběhne v Milevsku ve dnech 16. - 17. 10. 2019.

Příručka vychází ze 17 cílů do roku 2030, které OSN stanovila v oblasti udržitelného rozvoje, a navrhuje plán v sedmi krocích s cílem podpořit zúčastněné strany v integrovaném plánování napříč doménami a provádění inovačních projektů, synergií a strategií pro chytré město.

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality