Vliv dopravy na změny klimatu

Aktuální zpráva OSN varuje před alarmující změnou klimatu se všemi důsledky, především dlouhými obdobími sucha, která se mohou střídat s povodněmi. 

Pařížská dohoda, uzavřená v roce 2015, si za cíl klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriální období. Její naplnění však vyžaduje okamžité a zásadní změny.