Citylogistika a nákladní kola v praxi

10. 04. 2020

Městská logistika je v současné době žhavé téma. Vládní nařízení k omezení pohybu, práce z domova i rozvoz ochranných prostředků potřebným - to vše vystřelilo objemy dodávek kurýrních a přepravních společností ve městech o desítky procent. Dne 9. dubna 2020 k tématu proběhl seminář pod hlavičkou Cyclelogistics, který organizoval spolek Partnerství pro městskou mobilitu.  

Seminář s názvem „Nákladní kola a městská logistika jako součást vládní koncepce městské a aktivní mobility“ se konal formou videokonference  a účastnili se ho zástupci měst Prahy, Brna, Ostravy, Třince a také provozovatelé přepravních společností i dodavatelé a výrobci elektrokol.

Seminář ukázal, že nejde jen o čísla a statistiky, ale elektrokola a cargokola mohou propojit generace a dát možnost pohybu lidem, kteří jsou dnes označováni za „zranitelné účastníky“. Ať už jde o malé děti nebo seniory, vždy jde o silné příběhy. 

  

Představitelé měst mohou vhodným nastavením pozitivně ovlivnit dopravu na svém území. Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Pro ně jsme připravili výzvu CityChangers 2030.

Firmy a místní iniciativy se ale také podílejí na komunikaci šetrné mobility. Proto je pro města neodmyslitelnou součástí  komunikační a marketingový plán, který má zajistit participaci veřejnosti po celou dobu jeho zpracování a implementace. Akademie městské mobility věnuje tématu mimořádnou pozornost, proto je k tomu vytvořená speciální microsite Jak komunikovat?

Na podzim 2020 proběhne Evropský týden mobility. Budou nákladní kola jeho součástí? Inspirací může být fotografie evropské cyklokomisařky pro dopravu Violety Bulc na cargokole. 

První příběhy z českých měst najdete na www.citychangers.eu.

TEORETICKÝ ZÁKLAD:

Okolo 60 % všech cest v městských oblastech je uskutečňováno za účelem přepravy zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží jak v nákladních vozech, tak také denních přeprav zboží jednotlivci do domácnosti. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy, která je spojena s výrazným zatížením životního prostředí (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce). Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu přepravy nákladu.

Městská logistika je velkým tématem plánů městské mobility,které zahrnují mimo jiné i zásobování provozoven, obchodů apod. především rychloobrátkovým zbožím. Tradičně vnímaná je pak balíková přeprava, doprava z e-shopů a dodávky zboží pro domácnosti i firmy

Nevyužitý potenciál pro rozvoj cyklologistiky dokládají údaje sdružení EPOMM (EPOMM, 2012), které uvádí, že až 42 % motorizovaných cest v městských oblastech by mohlo být nahrazeno cyklologistikou (což odpovídá až 25 % všech cest).

Foto: Komisařka EU pro dopravu Violeta Bulc. Zdroj: Piqant Photography

Citylogistika a nákladní kola v praxi
Modul: Novinky