Jak na bezpečnost cyklistů

22. 05. 2020

V roce 2019 bylo na pozemních komunikacích v důsledku dopravních nehod usmrceno 36 a těžce zraněno 309 cyklistů. Strategický pohled na bezpečnost přinesl nedávno článek na Akademii městské mobility s názvem Bezpečnost - musíme jít „Za hranice Vize nula“

Dnes přinášíme jeden příklad, který dorazil do naší pošty. Poslal jej Martin Riffler, který o sobě říká: „Pokud to počasí dovolí, jezdím do práce na kole každý den. Proto mi není lhostejno, kde a jak se na kole pohybuji.“

Dále citujeme autora dopisu: 

Konkrétně se jedná o pohyb cyklistů na s.I/44 mezi obcemi Lukavice a Libivá. Jelikož se každý den přepravuji na kole do zaměstnání ze Zvole do Mohelnice (cca 9 km), musím překonat zhruba 2 km po silnici I/44. Rozhodl jsem se tudíž pokusit tento úsek vyjednat a nahradit výstavbou cyklostezky kopírující zmíněnou silnici I/44. V loňském roce se již podařilo zrealizovat díky mohelnické radnici zhruba polovinu úseku. Výstavba nové cyklostezky sice již byla zařazena do koncepce Olomouckého kraje, je však otázku, zda se podaří realizovat.

Trasa opravy. Zdroj: Mapy.cz

Nedávno v tomto úseku I/44 proběhla rekonstrukce vozovky a v návaznosti na ni i nové vodorovné značení jízdních pruhů. Se zhotovitelem opravy jsem probral maximální rozšíření koruny silnice a přípustnou minimalizaci šířky jízdních pruhů vodícími čarami. Aby směrem ke krajnici vznikl co největší prostor pro cyklisty.

Toto se povedlo tak na půl.

Úsek opravy je dlouhý asi 1,6 km, přejezd po I/44 je dlouhý asi polovinou vzdálenosti, zbylý úsek je již odkloněn na vybudovanou cyklostezku. Šířka jízdních pruhů byla po opravě vyznačena na 320 cm. Problém však vznikl tím, že tam kde se pohybuji po I/44 zůstal prostor pro cyklisty jen mezi 20-40 cm, ovšem na úseku kopírující cyklostezku je prostor mezi 60-80 cm. Je to ovšem dáno i tím, že se zde podařilo více rozšířit korunu silnice. Pokud by se však šířka jízdních pruhů minimalizovala na nejmenší přístupnou šířku, která činí 300 cm pro silnice I. třídy, měli bychom k dobru dalších 20 cm pro každý směr jízdy. I v nejužším místě bychom tak pro pohyb cyklistů měli 40-60 cm. To by již bylo celkem dostačující pro bezpečnost. Minimální možnou šířku jízdních pruhů jsem konzultoval na odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje.

Úsek Libivá - Rozcestí Květín. 70 cm krajnice

 

Roudníky - Rozcestí Květín. Krajnice 30 cm

 

Květín - Libivá. Krajnice 80 cm.

 

Rozcestí Květín - Roudníky. Krajnice 30 cm.

Celý úsek cesty je popsaný zde: http://citychangers.eu/pripadova-studie/cyklostezka-lukavice-libiva/

Můžeme se tak ptát, jestli kraj, stát, města a obce i uživatelé vidí řešení bezpečnosti pro cyklisty podobně. 

„Myslím,že budoucnost spočívá v cyklodopravě, pokud se chceme chovat zodpovědně nejen sami k sobě, ale především k přírodě," říká na závěr Martin Riffler. 

Foto: Martin Riffler

Jak na bezpečnost cyklistů
Modul: Novinky