Jiří Dospíšil: Chceme lidem v Tišnově pomoci ve změně myšlení

26. 05. 2020

Se starostou Tišnova Jiřím Dospíšilem jsme se potkali způsobem typickým pro současnou dobu, přes videokonferenci. A o čem byla řeč? Tišnov má nového koordinátora mobility, chystá revitalizaci náměstí a celou řadu akcí na propagaci jízdního kola nebo chůze.

  

Jaké hlavní cíle vidíte v oblasti mobility v Tišnově?

Městskou mobilitu považuji za jednu z oblastí, která má zásadní vliv na kvalitu života v našem městě. Z místa na místo se denně přepravuje většina z nás. Jako nejpohodlnější se mnohdy jeví automobil, ale víme, že jeho používání není dlouhodobě ani udržitelné, ani zdravé. Úkolem samospráv by tedy mělo být vytváření podmínek pro to, aby městské cestování bylo příjemné a bezpečné i ostatními druhy dopravy. V Tišnově např. máme od roku 2004 zastupitelstvem schválený generel cyklistické dopravy, podle kterého systematicky postupujeme. Za ta léta zde vzniklo mnoho cyklostezek, byly opraveny chodníky, podařilo se mnoho míst zpřístupnit bezbariérově. S infrastrukturou pro všechny druhy městské mobility jsme na tom tedy relativně dobře. Avšak hlavním cílem teď pro nás je pokusit se změnit myšlení lidí. Zkusit přesvědčit ty, co jezdí po městě převážně autem, že pěšky, na kole, koloběžce, či městskou hromadnou dopravou je to výhodnější nejen pro jejich vlastní zdraví, ale i pro zdraví a bezpečnost jejich dětí, rodičů a vůbec celého města. Je to možná ambiciózní úkol, ale my se na to těšíme!

 

  • Máte v Tišnově někoho, kdo se zabývá oblastí mobility?

Nejsem brouk Pytlík a dobře si uvědomuji, že spoustě věcí nerozumím tak jako vzdělaní a zkušení odborníci. Jejich názor je pro mé rozhodování velmi důležitý. Proto jsme např. v roce 2015 zřídili na tišnovské radnici funkci architektky města, kterou zastává renomovaná odbornice Ing. arch. Zdeňka Vydrová. Spolupracujeme také s dopravními specialisty Ing. Jebavým a Ing. Smělým. A dlouhodobě jsme uvažovali o koordinátorovi městské mobility. A hledali jsme tak dlouho, až jsme ho našli! Stal se jím od dubna 2020 Ondřej Kroutil a já se na naši spolupráci moc těším. Teď ještě budeme chtít vytvořit pracovní skupinu pro městskou mobilitu.

Velmi důležitá je v této souvislosti i komunikace s veřejností. Jedna věc je mít odborný názor a podklady pro správné rozhodnutí, druhá věc je získat pro toto rozhodnutí podporu obyvatel. Proto chceme využívat všech možností (Tišnovské noviny, Tišnovská televize, mobilní rozhlas, web, facebook, veřejné prezentace a setkání, propagační akce) k aktivní komunikaci s obyvateli města.

  

Chystáte teď nějaký konkrétní projekt v souvislosti s městskou mobilitou?

Dlouhodobě máme problém s náměstím Míru, které je hodně postižené automobilovou dopravou. Projíždí jím a parkuje zde velké množství aut. Proto jsme se rozhodli pro vypsání anonymní architektonické soutěže, do které se nakonec přihlásilo 15 autorů či autorských kolektivů. Po vyhodnocení této soutěže byla 20. května 2020 Radou města schválena smlouva s vítězným uchazečem architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci náměstí. Chceme, aby budoucí podoba náměstí byla přívětivější pro setkávání obyvatel, aby auta vystřídali lidé, aby se tu dařilo obchůdkům, aby tu vznikla příjemná místa s posezením pro obyvatele či návštěvníky města. Dopravu z náměstí nechceme úplně vyloučit, ale chceme ji usměrnit, dát jí jasně vymezený prostor a více prostoru věnovat chodcům, cyklistům a třeba také městské zeleni.

  

A kdy by měla být tato revitalizace náměstí hotová?

Jsme v podstatě na začátku „běhu na dlouhou trať“, ale důležité je, že jsme už „vyběhli“. Jak jsem již zmínil, teprve nedávno jsme podepsali smlouvu o dílo na vytvoření projektu a do r. 2022 bychom chtěli mít platné územní rozhodnutí. Samotná realizace bude patrně úkolem pro příští volební období a tedy pro budoucí zvolené zástupce města.

 

Děkuji Vám za rozhovor.

 

Jiří Dospíšil: Chceme lidem v Tišnově pomoci ve změně myšlení
Modul: Novinky