Pozvánky na akce: Připravuje se metodika SUMP 2.0. Chcete být při tom?

21. 07. 2020

Konsorcium partnerů FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, VŠE Praha a spolek Partnerství pro městskou mobilitu  aktualizuje v roce 2020 metodiku plánů udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0.  Základem aktualizace jsou průběžné konzultace k jednotlivým kapitolám nové evropské metodiky SUMP 2.0., ze které se vytvoří ryze česká verze. Ta vznikne jako výsledek participace s politiky, úředníky, odborníky a širokou veřejností. Kromě pravidelných on-line konzultací se připravuje řada vzdělávacích akcí, v rámci kterých budou představeny průběžné práce na metodice. Mezi nejzajímavější patří workshop v Královéhradeckém kraji (3. 8. 2020), webinář pro obce a města k SUMP 2.0 a k Evropskému týdnu mobility (4. 8. 2020), workshop v Praze – Suchdol (13. 8. 2020), letní škola mobility - Made  in  Pardubice (2. – 3. 9. 2020), konference na Ministerstvu dopravy (11. 9. 2020), tisková konference v Senátu ČR k zahájení Evropského týdne mobility a iniciativy CityChangers - www.citychangers.eu (16. 9. 2020), Cargobike Fest v Hradci Králové (18. – 20. 9. 2020), konference České parkovací asociace (22. – 24. 9. 2020), on-line konference Města budoucnosti (1.10. 2020), 28. Silniční konference v Olomouci (21. 10. 2020). Pro více informací napište na info@dobramesta.cz.

Pro propagaci metodiky SUMP 2.0. a souvisejících informací k plánování udržitelné mobility byla vytvořena observatoř městské mobility www.akademiemobility.cz, která je obdobou evropského portálu www.eltis.org. Na mezinárodním poli bude český přístup představen na webináři dne 22. 7. 2020 s názvem New Mobility Behaviour in Post COVID-19 World – V4 Perspective. Metodika bude dopracována podle poznatků z on-line konference Urban Mobility Days 2020. Podrobnosti k akcím najdete na odkaze: www.akademiemobility.cz/akce-prehled.

Modul: Novinky