Martin Buršík, Příbram: Máme nové autobusy, generel dopravy a chystáme e-kola pro městské zaměstnance

03. 10. 2020

Mnohá menší města řeší dopravní problémy, s jakými se potýkají velké aglomerace. Přeplněné ulice, nedostatek parkování, přetížená veřejná doprava nebo nebezpečné cesty pro cyklisty. Jedním z měst, kde se postupně daří řešit dopravní problémy, je Příbram. „Na pozici místostarosty odpovědného také za dopravu jsem dva roky. Za tu dobu se nám podařilo posunout věci kupředu. Hledáme vyváženost mezi osobní a veřejnou dopravou, cyklisty i chodci,“ říká Martin Buršík, místostarosta města, které nejvíce čeká na zásadní dopravní stavbu – Jihovýchodní obchvat Příbrami.

 

 

Během našeho posledního rozhovoru jste mluvil o tom, že město potřebuje generel dopravy. Už je hotov?

Ano. Když jsme přišli na radnici a začali shromažďovat značný počet mnohdy odlišných požadavků souvisejících s mobilitou, poznali jsme, že potřebujeme strategický dokument, který popíše problémy a navrhne další postup. Současný generel dopravy má včetně závěrečné zprávy přes 250 stran, ve velkém detailu analyzuje dopravu v Příbrami, navrhuje konkrétní řešení a takříkajíc hledí na 20 let dopředu. To se opravdu podařilo.

 

Co z generelu vyplývá?

Jedna věc je zřejmá: Příbram potřebuje obchvat. To víme už desítky let, ale teprve v poslední třech nebo čtyřech letech se na něm intenzivněji pracovalo. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic a samotné město je pouze jedním z účastníků řízení. Minulé i současné vedení města usiluje o dodržení termínu, aby v roce 2027 byla stavba dokončena, a to v plném rozsahu přibližně deseti kilometrů od městské části Nová Hospoda až po obec Bohutín. Po zprovoznění se výrazně uleví zejména historicky cenným Březovým Horám, ale doprava by měla ustoupit také z centrální části města nebo sídliště. Jak jsem naznačil, tuto stavbu nemůžeme z pozice města příliš urychlit. Už nyní však realizujeme konkrétní kroky ve veřejné nebo cyklistické dopravě nebo v oblasti parkování.

 

Čím si tedy prošla příbramská veřejná doprava od doby, kdy jsme spolu hovořili naposledy?

Přibližně rok u nás jezdí nové městské autobusy. Nakoupili jsme 14 vozů značky Mercedes-Benz, které jsou vybaveny úspornými motory, příjemným interiérem pro cestující i pro řidiče a fungují v bezbariérovém režimu. Jako město jsme se zřekli příjmů z reklamy a všechny vozy jsou vnějškově v jednotných barvách podle grafické identity města. Vážně se zamýšlíme i nad tím, zda v Příbrami zavést veřejnou dopravu zcela zdarma. Toto rozhodnutí však musí být přijato ve spolupráci s ostatními politickými stranami a zastupiteli. Bylo by nanejvýš nežádoucí, aby jej po volbách zastupitelé hned zvrátili. V tomto případě nejde pouze o peníze, ale také o dlouhodobé působení na občany, že veřejná doprava by měla být ideálně první volbou. Rovněž se tímto způsobem dají vést děti a mládež k tomu, aby se veřejná doprava stala jejich přirozeným způsobem cestování i v dospělosti.

 

O vás se ví, že máte rád cyklistiku. Co plánujete v tomto směru?

Cílem je, aby více lidí jezdilo po městě i kolem něj jinak než auty. V blízkosti Příbrami je krásná příroda chráněné krajinné oblasti, stavíme proto nová nástupní místa do Brd v osadách Orlov a Kozičín. Na začátku letošního září bylo v Brdech zprovozněno 270 kilometrů nově značených cyklistických tras. Pracujeme i na tom, aby region byl napojen na krajské a evropské dálkové trasy. K tématu cyklisticky přistupujeme velmi komplexně, o čemž svědčí fakt, že jsme cyklokoncepci dopracovali do mnohem většího detailu a zařadili ji přímo do generelu dopravy.

 

Co z cyklistického generelu vyplývá pro dopravu v samotném městě?

Je vypracována studie druhé páteřní cyklotrasy, která propojuje sídliště a okolní vesnice ze západního směru až do centra města, kam se většina lidí přemísťuje ze sídliště ráno a večer zase zpět. Kvalifikovaný odhad hovoří o přibližně čtyř tisících osobách a osmi tisících cest denně. Slibujeme si, že alespoň část lidí bude pro dopravu do centra využívat tuto plánovanou cyklotrasu.

Dále ve městě do několika let rozmístíme asi tisícovku stojanů pro kola a koloběžky. Vypisujeme na to veřejnou zakázku a cílem je funkční mobiliář, který neničí kola a má jednotný design. Stojany by měly být u škol, důležitých institucí, v parcích nebo u obchodů. Zkrátka pár stovek metrů nebo jednotky kilometrů za nákupy či studiem by neměl být problém zvládnout na kole s tím, že si ho cyklista bezpečně uzamkne.

 

Co dalšího chystáte?

Provedli jsme anonymní dotazníkové šetření mezi zaměstnanci města, zda by měli zájem jezdit v práci místo autem na e-kole nebo na e-koloběžce. Včetně příspěvkových organizací město zaměstnává asi 500 lidí a z výsledků jsme nadšeni. Zhruba třetina dotazník vyplnila a z tohoto počtu by přibližně polovina uvítala možnost jezdit v práci jinak než autem. V první vlně proto nakoupíme několik městských elektrických kol a koloběžek, jejichž počet budeme navyšovat podle oblíbenosti a poptávky. Zaměstnanci dostanou reflexní vesty v barvách a s logem města – budou tak propagovat nejen zdravý životní styl, ale i pověst městského úřadu jako organizace ohleduplné k životnímu prostředí. Jsem přesvědčen, že rostoucí počet občanů se zapojí do cyklodopravy, když uvidí více lidí v ulicích, kteří jezdí na kolech a na koloběžkách. Dále zvažujeme třeba bikesharing nebo bychom chtěli mít kolárny ve školách a na úřadech. Spousta lidí má kola v hodnotě desítek tisíc korun, a právem se bojí nechat je stát celý den na ulici.

 

Všechno to jsou velké změny. Probíráte je s občany?

Jsme si vědomi toho, že je třeba komunikovat s veřejností, aby řidiči, cyklisté i chodci byli k sobě ohleduplní a nevznikaly problémy a nehody. Spolupracujeme se specializovaným dopravním ateliérem, s nímž ladíme všechna opatření. Z řad odborníků i zainteresované veřejnosti jsme vytvořili cykloskupinu, která projednává a doporučuje radě města jednotlivá opatření, včetně například rozmístění stojanů či jejich počtů v dané lokalitě. Současně máme sdílené digitální úložiště pro všechny pracovní dokumenty, takže práce cykloskupiny je efektivní a transparentní.

 

Zastavme se ještě u parkování osobních vozů. Jaká je v Příbrami aktuální situace?

Zmiňovaný generel obsahuje mimo jiné SWOT analýzu pro parkování a dlouhodobý výhled rozvoje parkovacích ploch. Mezi silné stránky patří regulované parkování v centru, existence systému návštěvnického parkování v dosahu centra a výstavba parkovišť P+R jako předpoklad k multimodálnímu chování. Centrum se snažíme chránit před dlouhodobým stáním aut, a díky vyšší obrátkovosti vozů tak řidiči mají více volných míst. Pokud jde o sídliště, razíme představu, že při nočním parkování musí být zvýhodněni rezidenti. A momentálně je na startu komplexní parkovací systém, který jsme přichystali s odborníky na dopravu.

 

V čem spočívá?

Příbram je rozdělena do několika zón v duchu cílů rozpracovaných v generelu. Někde je zavedeno krátkodobé placené parkování, jinde existují nebo budujeme plochy pro dlouhodobé odstavení vozidel a v případě sídliště posilujeme „právo na parkování“ pro rezidenty. Každý rok také budujeme stovky parkovacích míst po celém městě a v tom budeme pokračovat i nadále. Zprovoznění parkovacího systému plánujeme na přechod roku 2021/22 a stejně tak i zamýšlené zavedení MHD zdarma. Parkovací politika je součástí komplexního řešení mobility v Příbrami, kdy naším dlouhodobým cílem je udržení podílu MHD a pěší dopravy na celkovém počtu cest, ale zvýšení počtu cest na kole/koloběžce na úkor individuální automobilové dopravy. Jdeme cestou udržitelnosti, zlepšování životního prostředí a lepšího života v Příbrami.

 

Martin Buršík, Příbram: Máme nové autobusy, generel dopravy a chystáme e-kola pro městské zaměstnance

Přečtěte si také

Martin Buršík: Každý krok se v Příbrami počítá

06. 10. 2021 |   Jedním z měst, která se připojila k výzvě je také Příbram.  Jakou zkušenost si odnáší z první vlny, jak se mohou obyvatelé zapojit a co dalšího může akce přinést nejen Příbrami, ale dalším městům – o tom jsme hovořili s Martinem Buršíkem, místostarostou města... číst dále
Martin Buršík: Každý krok se v Příbrami počítá

Novinky v rozvoji cyklistické dopravy města Příbram

07. 09. 2021 | Město Příbram, člen spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., postupně implementuje svou Koncepci rozvoje cyklistické dopravy města Příbram. Aktuálně na webu města Příbrami byla zveřejněna tato tato informace: „Rád bych se vyjádřil ke množícím se dotazům na napojení... číst dále
Novinky v rozvoji cyklistické dopravy města Příbram

Příbram: 5+1 krok pro lepší cyklodopravu

08. 10. 2020 | Na jedné straně Příbrami se rozkládají Březové Hory, na druhé Svatá Hora. Oba názvy svědčí o tom, že Příbram je poměrně kopcovité sídlo. Osou města protéká Příbramský potok, podél něhož vede takzvaná Zelená páteř. Dopravní tahy ve městě jsou frekventované a některá... číst dále
Příbram: 5+1 krok pro lepší cyklodopravu

Příbram připravuje generel dopravy

27. 11. 2019 | Město Příbram, které leží 60 km na jihozápad od Prahy, už dávno není jen hornickým městem. S více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se město už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem... číst dále
Příbram připravuje generel dopravy

Stručné představení města Příbram

Všechny novinky města Příbram

Modul: Novinky