Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

07. 11. 2020

Město Olomouc představilo plán, jak v době COVID efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy:

  1. Počítá s národními a evropskými dotačními zdroji. Proto se v této chvíli zaměřuje na projektovou připravenost více jak 20 nových cyklistických komunikací.
  2. Nečeká jen na dotace a tak Rada města pověřila cyklistickou pracovní skupinu, aby navrhla drobná cyklistická opatření, která mohou výrazným způsobem přispět k rozvoji cyklodopravy ve městě. Při návrhu se vycházelo z platné české legislativy a zejména z TP 179 (Technické podmínky "Navrhování komunikací pro cyklisty"). Město se zaměřilo na tato opatření:
  • 1. Ochranný pruh pro cyklisty, vyhrazený pruh pro cyklisty.
  • 2. Stezka pro chodce s povoleným vjezdem pro cyklisty,
  • 3. Přejezdy pro cyklisty.
  • 4. Cyklisté v obousměrkách.
  • 5. Zóna s preferencí pěší dopravy s povoleným vjezdem cyklistů na sílištích
  • 6. Zóna s preferencí pěší dopravy s povoleným vjezdem cyklistů v parku
  • 7. Cyklistické zóny
  • 8. Stezky pro chodce a cyklisty bez investičních nákladů (zlegalizování stávajícího chodníku)

Výčet navrhovaných opatření může být jistě inspirující pro všechny česká města.

1. Ochranný pruh pro cyklisty, vyhrazený pruh pro cyklisty

Olomouc - projekt na Dolní Hejčínské

Olomouc - současný stav na Dolní Hejčínské

Kde dané opatření již funguje? Např. na ulici Pasteurova (realizace 11/2020)

2. Stezka pro chodce s povoleným vjezdem pro cyklisty

Umožnění průjezdu cyklistů uvnitř sídliště Nové sady, mezi ulicemi Rožňavská, Voskovcova, Peškova, U kapličky a Lesní: Návrh zněl osadit značku stezka pro chodce C7 na vyznačených chodnících  dodatkovou tabulkou E13 vjezd cyklistů povolen.

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Například na chodníku u hlavního nádraží (ul. Fibichova).

3. Přejezdy pro cyklisty

Obr. námět na úpravu v Olomouci: Upravení přechodu pro chodce a cyklisty na Tř. Svobody:  u tržnice k autobusovému nádraží na Tř. Svobody. Kdyby šlo lépe zdůraznit pruh pro chodce a pro cyklisty, jen by to situaci prospělo. Cyklista v současné době se nejen že musí vyhýbat chodcům v "cyklopruhu",ale také protijedoucím cyklistům, kteří nemají kam uhnout i z důvodu středového vyvýšeného ostrůvku. Ten je tam, chápu, z bezpečnostních důvodů, ale pro cyklistu vyloženě za trest. To pominu situaci, kdy chodci přechází od autobus. nádraží k tržnici a při odbočení vlevo křižují dráhu cyklistům.

4. Cyklisté v obousměrkách

Obr. námět na úpravu v Olomouci: Zobousměrnění ulice Riegrova pro cyklisty:  doplnit značku zákaz vjezdu u České spořitelny o dodatkovou tabulka „Vjezd cyklistů v  protisměru povolen“ (č. E 12b).     

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Dá se říci, že skoro každá jednosměrka je v Olomouci přístupná pro cyklisty.

5. Zóna s preferencí pěší dopravy s povoleným vjezdem cyklistům na sílištích

Pracovní skupina navrhla, aby bylo celé sídliště Lazce vyhlášeno pilotně jako zóna s možností vjezdu cyklistů na všechny komunikace a po ročním zkušebním provozu by se postupně toto opatření mohlo zavádět i na ostatních sídlištích.

Příklady různých vtsupů do síldiště Lazce.

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Město Olomouc již od roku 1991 postupně rozšiřuje Pěší zónu, kde je umožněn vjezd cyklistům.

6. Zóna s preferencí pěší dopravy s povoleným vjezdem cyklistům v parku

Tato cesta v parku by měla umožnit průjezd cyklistům.

Kde dané opatření v Olomouci již funguje? Olomouc je známé tím, že v parcích cyklisté mohou jezdit na vybraných stezkách.

7. Cyklistické zóny

Zatím je vize - buďme odvážní a pojďme si společně říci, které ulice ve městě věnujeme cyklistům. Představme si ulice, kde budou moci naše děti jezdit na kolech bezpečně, představme si cyklistický koridor, kterým projedeme město bezpečně ze severu na jih, ze západu na východ, a ještě vytvoříme vnitřní okruh. Stačí jen relativně málo. Některé ulice prohlásit za cyklistické ulice  a některé ulice zaslepit. Daná opatření nebudou nijak nákladná, a přitom mohou výrazným způsobem ovlivnit kvalitu našeho života. Budeme tedy jen nadávat u piva, proč to u nás není jako v Salzburgu či Klagenfurtu?

Podrobnosti k cyklistické zóně zde.

8. Nové společné stezky pro chodce a cyklisty, aniž by se musely vybuvat.

Návrh: Označit jako stezku pro chodce a cyklisty po ulici Kosmonautů  od křižovatky s ul. Wittgensteinovou po křižovatku s ul. Vejdovského:  z důvodu dostatečné šíře a nového zaústění nájezdů cyklostezky po levém břehu Moravy podél ZŠ pro neslyšící vybudované  v rámci PPO, II.B etapa

Návrh obsahuje celou řadu dalších opatření - viz. příloha.

Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

Přečtěte si také

Olomouc má novou parkovací politiku

25. 11. 2020 | Rozdělení města na čtyři zóny předpokládá návrh tzv. parkovací politiky města Olomouce. Schválili jej městští radní s tím, že zpracovatelé by jej měli ještě dopracovat. Uvedl to deník Právo ve svém včerejším vydání. Celý článek je ke stažení pod textem. číst dále
Olomouc má novou parkovací politiku

Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

05. 09. 2020 | Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Zeptali jsme... číst dále
Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

Evropský týden mobility v Olomouci

02. 09. 2019 | Město Olomouc připravilo pro své obyvatele bohatý program, který proběhne v rámci již tradičního Evropského týdne mobility. 16. – 20. ZÁŘÍ – AKCE NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V OLOMOUCI Po celý týden město Olomouc pro své obyvatele připravilo bohatý program: získejte informace... číst dále
Evropský týden mobility v Olomouci

Olomouc a podpora cyklistické dopravy

23. 08. 2019 | Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce:... číst dále
Olomouc a podpora cyklistické dopravy

Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

22. 06. 2019 | Město Olomouc dlouhodobě realizuje projekt bezpečné parkovací infrastruktury pro kola. V letošním roce přistoupilo k tzv. IV.A etapě, kdy bylo osazeno celkem 6 lokalit s 33 ks stojanů na kola. Viz. foto. Lokality: Čechovy sady (u dětského hřiště) - 5 ks; tř. Svobody (Terezská... číst dále
Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

Setkání pracovní skupiny v Olomouci

12. 11. 2018 | Další ze setkání pracovních skupin projektu česko-polské spolupráce se uskutečnilo 21. března 2018 v Olomouci. Zhruba dvacítka expertů z Čech a Polska se sjela do hanácké metropole, aby tu pokračovala v práci... číst dále
Setkání pracovní skupiny v Olomouci

Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

22. 07. 2018 | Dokážete si představit situaci, že den co den nesou cyklisté svá kola přes hlavní železniční koridor Olomouc -Zábřeh? žel, jedná se realitu, která se skutečně u Olomouce děje. Je to prostě jediná spojka mezi Hlušovicemi... číst dále
Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

Evropský den bez aut v Olomouci

05. 10. 2017 | Tak jako v mnoha městech, i v Olomouci se v pátek 22.9. uskutečnil ,,Evropský den bez aut’’. Na prostranství Horního náměstí se prezentovaly dopravní prostředky spojené s udržitelnou mobilitou. K vidění byla vozidla na alternativní... číst dále
Evropský den bez aut v Olomouci

Stručné představení města Olomouc

Všechny novinky města Olomouc

Modul: Novinky