Středočeský kraj má ambiciózní cíle v dopravě. První kroky už schválil.

21. 11. 2020

Nové vedení Středočeského kraje chce podporovat multimodální dopravu. Hovoří o tom mimo jiné programové prohlášení Rady kraje, které obsahuje také témata jako jsou cyklostezky či záchytná parkoviště u železničních stanic. Nový přístup k dopravě je na pořadu dne. Vždyť právě Středočeský kraj je krajem velkých vzdáleností a velká část jeho obyvatel navíc dojíždí do Prahy. Je tedy pochopitelné, že základem efektivního řešení dopravy pro kraj je tzv. multimodalita, jejíž součástí je jízdní kolo, chůze a veřejná doprava, stejně jako možnosti pro efektivnější využití osobních automobilů.

Pravidelné dojíždění do Prahy za prací nebo do školy je součástí každodenního rituálu mnoha Středočechů. V minulosti se ale kraj musel vyrovnat s dopravním přetížením, které se podepisovalo na stavu silniční sítě i na pravidelných zácpách. Záchytná parkoviště na nádražích s cykloboxy nebo parkovacími věžemi pro kola a možnost dojet vlakem až do centra Prahy, tak by mohl v budoucnu vypadat ideální řetězec mobility.

Zjednodušeně obyvatelé kraje mají čtyři možnosti jak se dostat do Prahy:

  • Autem,
  • kombinací auto → P+R → vlak/bus → MHD → chůze.
  • kombinací chůze → vlak/bus → MHD → chůze.
  • kombinací kolo → B+R → vlak/bus → MHD/bikesharing

Přesunutím části dopravy na tři poslední možnosti se uvolní silnice a i doprava autem tak bude komfortnější.  

Kraj také již schválil dva projekty, které myšlenku mohou přiblížit praxi. Konkrétně jde o:

1. Projektové záměry 20 cyklostezek (k financování z ITI):
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/rada-kraje-schvalila-zarazeni-dvaceti-projektu-cyklostezek-k-financovani-z-iti?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

2. Projektové záměry 10 záchytných parkovišť (k financování z ITI a IROP), jejichž součástí jsou samozřejmě i B+R:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-bude-pripravovat-deset-zachytnych-parkovist?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
 


Možná se tak realizuje vize studentů z Českého Brodu, kterou obsahuje původní Koncepce rozvoje cyklistické dopravy kraje z roku 2017.

Citace pochází z kapitoly 4.5.3. Závěrečné shrnutí:  diskuse se studenty z Českého Brodu

Emoce a příběhy do koncepčních dokumentů nepatří.

Jednou ale můžeme udělat výjimku. Nikdy nezaškodí, když se na stav podpory cyklistické dopravy můžeme podívat očima našich dětí. Možná je přehlížíme, možná nám uniká, že nám chtějí sdělit něco velmi důležitého.

Celá analýza tak končí netradičně shrnutím nedostatků, které definovali studenti Základní školy z Českého Brodu dne 14.3.2017 v rámci veřejné besedy. V sedmi jednoduchých bodech shrnuli nejpalčivější problémy nejen Středočeského kraje, ale de facto celé republiky. V roce 2023, tedy v roce, kdy bude finišovat tato Cyklokoncepce SK 2023, budou mít tito studenti 20 – 23 let. Cokoliv tedy nyní bude schváleno, ovlivní jejich rozhodování, zda budou preferovat na svých cestách jízdní kolo (po bezpečných cyklostezkách) nebo auto (po přeplněných silnicích…).

David (12 let) – mrzí mě, že nemohu jezdit na kole se svou babičkou (73 let) do Českého Brodu. Bydlím v Přistoupimi, která je rozdělena silnicí, která se nedá ani přejet, ani přejít. Do Českého Brodu nevede žádná stezka a cesta je velmi nebezpečná. Další děti se přidávaly a zavázali se, že nakreslí další úseky, kde by rádi jezdili na kole, ale nemohou.

  • Poznámka: Příběh Davida by se měl ale dostat do učebnic ŘSD a možná i KSÚS SK. Jedná se o ukázkový příklad toho, co znamená, že silnice tvoří skutečnou bariéru v životě lidí. Hovoří se o svobodě, ale nikdo nic neudělal proto, aby David se svou babičkou a jim podobní mohli bezpečně jezdit na kole. O problematice bariér v území pojednává kapitola 4.1.3.

Jana (13 let); po dohodě s publikem - dnes jezdí na kole tak 5 % našich občanů, ale kdyby byli podmínky, tak jezdí i 40 %.

  • Poznámka: Hned v úvodu byla zmínka o novém pohledu na cyklistickou dopravu, a to z pohledu plánů udržitelné městské mobility. Jedním z cílů takového plánu je zvýšení počtu cyklistů (viz příloha a kapitola 1.2.1.). Pomůže kraj městu Český Brod zvýšit podíl z 5 % na 40 %? Nyní se v Českém Brodě zpracovává generel dopravy, neboli územně plánovací podklad. Bude ale do něj možné zapracovat odvážné návrhy, které však stojí na rozhodnutí kraje či ŘSD (viz bod 1)?

Vanesa (15 let) – na nádražích by mělo být více stojanů na kola. Dnes je zde tak 30, ale mělo by být tak 100. A hned se k tomu přidal další student - je třeba řešit i bezpečné uchování jízdního kola jako prevence proti krádežím.

  • Poznámka: Intermodalita Bike and Ride je jednou ze tří priorit Středočeského kraje stávajícího generelu. Jak ukázalo vyhodnocení (kapitola 3), nebyla tomuto fenoménu věnována žádná pozornost. Proto kapitola 4.4.1. se vrací k tomuto tématu s cílem výrazně podpořit tento systém. Nejde ale jen o zřízení pár stojanů, jde o to opravdu brát vážně, že na nádražích brzy již může parkovat i 100 či 300 jízdních kol. Co se týče úschoven kol, tak v této chvíli začínají být moderní parkovací věže. Jedna brzy bude i v Lysé nad Labem. Možná tedy časem i v Českém Brodě.

Libor (15 let) – je potřeba skloubit jízdní řády autobusů a vlaků tak, aby na sebe navazovaly. U každé zastávky pak mají být stojany na kola.

Poznámka: Bod, který navazoval na otázku intermodality, ale v širším kontextu. Byl dán důraz na fungující systém veřejné dopravy. V následné odpolední diskusi s veřejností byl tento podnět rozšířen o to, aby si lidé mohli brát zdarma do vlaku jízdní kolo.

Kačka (12 let) – automobilový provoz škodí lidskému zdraví a přírodě

  • Poznámka: Možná nám všem chce připomenout, abychom se vrátili ke kapitole 2.2. Obecná charakteristika cyklistiky a uvědomili si, co vše nám jízdní kolo nabízí. Možná chce připomenout, proč vůbec kraj řeší nějakou krajskou cyklokoncepci.

Karel (15 let) – proč vůbec jezdíme do centra autem? Copak nemůžeme jít pěšky nebo jet na kole? Proč není u nás v centru pěší zóna?

Poznámka: Otázka, která přesáhla rámec tohoto dokumentu.

Josef (13 let) – nedá se ubrat parkovací místa pro auta a nahradit je místy pro parkování jízdních kol?

  • Poznámka: Otázka, která přesáhla rámec tohoto dokumentu.

 

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu bude šířit další zkušenosti s realizací opatření. 

Středočeský kraj má ambiciózní cíle v dopravě. První kroky už schválil.

Přečtěte si také

Český Brod a jeho multimodalita

24. 11. 2020 | Český Brod se posouvá z hlediska multimodality poměrně úspěšně. U nádraží má 3 záchytná parkoviště P+R a plánuje další. Do toho má i nové zařízení pro jízdní kola B+R v podobě cyklostojanů a cykloboxů. Oceňuje se i rozčlenění parkovacích míst - malá parkovací stání... číst dále
Český Brod a jeho multimodalita

Stručné představení města Český Brod

Všechny novinky města Český Brod

Modul: Novinky