Praha-Suchdol: Během následujících let přibude u nás víc než 20 000 lidí

13. 04. 2021

Dne 23. března pořádala městská část Praha-Suchdol videokonferenci na téma „Spolupráce Prahy a Středočeského kraje v oblasti udržitelné mobility a územního rozvoje“. Akce se zúčastnilo cca 30 zástupců místních samospráv, hl. města Prahy, Středočeského kraje, odborných institucí a dalších zainteresovaných subjektů. Cílem bylo diskutovat společnou vizi udržitelného rozvoje a mobility v severozápadním segmentu Prahy a konkrétní kroky k jejímu naplňování.

„Jedním z důležitých témat je udržitelný rozvoj a udržitelná doprava v severozápadní části pražské aglomerace. Této problematice se věnuji z pozice radní MČ Praha-Suchdol a manažerky evropského projektu SMACKER, kde je naše městská část partnerem,“ řekla za organizátory radní městské části Praha-Suchdol paní Gabriela Lněničková.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu měl na starosti moderování celé akce.

 

Hlavní závěry:

Pražská aglomerace čelí velkým výzvám:

  • Rostoucí počet obyvatel bez odpovídající občanské vybavenosti a nabídky pracovních příležitostí vede k nárůstu dojížďky do hl. města Prahy.
  • Kvůli nedostatečné nabídce služeb veřejné hromadné dopravy a mobility výrazně převažuje dojíždění autem. Podíl IAD na hranici Prahy činí téměř 80 %.
  • Přesto se do budoucna očekává další výrazný nárůst obyvatel v pražské aglomeraci.

Řešení tohoto problému nabízí Strategický rámec ČR 2030 a „Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030“, jejíž vizí je zlepšit dělbu přepravní práce ve prospěch udržitelných druhů dopravy.

Koncepce je postavena na 4 pilířích:

  1. Snížení potřeb po mobilitě plánováním rozvoje města (tzn. města krátkých vzdáleností, práce z domu atd.)
  2. Změna chování lidí k většímu využívání alternativ k autu (VHD, aktivní mobilita, mobilita jako služba, snižování stupně automobilizace…)
  3. Zavádění čistých energií pro dopravu a lepší ekonomika v dopravě
  4. Dopravní funkce ve veřejném prostranství

Bližší informace naleznete v podkladech z videokonference "Spolupráce Prahy a Středočeského kraje v oblasti udržitelné mobility a územního rozvoje", kterou jsme pořádali 23. března. Akce se zúčastnili zástupci místních samospráv, hl. m. Prahy a Středočeského kraje včetně náměstků pro územní rozvoj Petra Hlaváčka a Jiřího Snížka.

 

Bližší informace a podklady ke stažení naleznete zde: 

https://praha-suchdol.cz/local-mobility-forum-spoluprace-prahy-a-stredoceskeho-kraje/

Text: Praha - Suchdol

Praha-Suchdol: Během následujících let přibude u nás víc než 20 000 lidí

Přečtěte si také

„Local To Global“: Udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace

30. 05. 2020 | Dne 26. května 2020 městská část Praha–Suchdol ve spolupráci s evropskými partnery a spolkem Partnerství pro městskou mobilitu uspořádala online webinář se zaměřením na udržitelnou mobilitu v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Akce se konala v rámci evropského... číst dále
„Local To Global“: Udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace

Stručné představení města Praha - Suchdol

Všechny novinky města Praha - Suchdol

Modul: Novinky