Přivezli na kolech poselství z Vídně do Lublaně

13. 06. 2022

6 dní, 450 kilometrů, 25 cyklistů z 5 evropských zemí, 1 trasa EuroVelo. Zástupci dvou evropských projektů, Danube Cycle Plans a SABRINA, společně s koordinátory EuroVelo symbolicky přivezli z Vídně závěry Vídeňské deklarace a Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy do Lublaně, kde právě začíná největší světová konference o cyklistické dopravě Velo-city 2022. Ve skupině byli také tři zástupci organizace Partnerství pro městskou mobilitu – Jaroslav Vymazal, Jaroslav Martinek a Jitka Vrtalová.

Jízda začala ve Vídni na rakouském Ministerstvu pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie. Foto: Jan Hajšen

 

Cyklisté z pěti evropských zemí (Rakousko, Slovinsko, Česko, Rumunsko a Maďarsko) se vydali na 450 km dlouhou cestu z Vídně do Lublaně, aby demonstrovali důležitost a význam jízdního kola jako dopravního prostředku a ukázali, že spoluprací můžeme dosáhnout cílů rychleji a efektivněji. Cestou se setkali s ministerstvy a zástupci programu THE PEP (Transport, Health and Environment), dále se zástupci obcí a turistických sdružení a regionálních spolků, koordinátory cyklistiky a nevládními organizacemi, dozvěděli se, co dělají pro podporu cyklistiky a představovali cíle obou projektů (Danube Cycle Plans a SABRINA) a ekonomické přínosy dálkových tras EuroVelo.

Jízda byla dlouhá více než 450 km s převýšením 4 200 m. Foto: Jan Hajšen

 

Jednou z vizí cesty bylo symbolicky předat poselství Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy z Vídně do Lublaně, kde má začít konference Velo-city 2022. Tento dokument je vůbec prvním komplexním dokumentem o cyklistické politice přesahující hranice EU, a byl schválený dne 18. května 2021 na 5. ministerském zasedání THE PEP (tj. Transport, Health, Environment Pan-European Programme, česky Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí) ve Vídni. Cílem Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy je mimo jiné zdvojnásobit do roku 2030 objem cyklistiky v regionu.

Podpisem společného memoranda se zástupci obcí, regionů a dalších institucí symbolicky zavázali k cílům plánu a přidali své aktivity pro dosažení společných cílů.

Herbert Janschka, starosta Wiener Neudorfu, byl jedním z těch, kteří podpořili cíle Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy. Foto: Jan Hajšen

 

Skupinu 25 cyklistů při odjezdu z Vídně přišla pozdravit Leonore Gewessler, rakouská ministryně pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie, a Jill Warren, ředitelka ECF (Evropská cyklistická federace).

Leonore Gewessler, rakouská ministryně pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie, a Jill Warren, generální ředitelka ECF (Evropská cyklistická federace). Foto: Jan Hajšen

 

K prvním dvou podpisům na společném memorandu, které podpořilo cíle Panevropského plánu na podporu cyklistické dopravy, se připojil na startu také Jaroslav Vymazal, předseda Partnerství pro městskou mobilitu a poté postupně cestou dalších 11 zástupců obcí a agentur pro rozvoj cestovního ruchu z Rakouska, Slovinska a Česka.

Setkání v obci Celje, Slovinsko. Foto: Jan Hajšen

 

Kromě propagace cyklistiky se cesta zaměřila také na získání osobních zkušeností pro další práci na dvou projektech – Danube Cycle Plans a SABRINA. Více o cílech jednotlivých projektů naleznete v článku na webových stránkách Interreg Danube (v angličtině).

Cesta po trase EuroVelo 9 přinesla důležitou zkušenost i jezdcům, kteří zastupovali instituce z pěti evropských zemí. Foto: Jan Hajšen

 

"Měli jsme možnost vyzkoušet si EuroVelo trasu na vlastní kůži. Je zřejmé, že zlepšení standardů pro bezpečné a pohodlné trasy pro každodenní použití lidmi všech věkových kategorií a schopností je stále před námi. Vytvoření kvalitní infrastruktury pro cyklisty nebude možné bez spolupráce obcí, regionů a státu," zhodnotil svoji zkušenost Gregor Steklačič ze slovinského ministerstva infrastruktury, slovinský národní cyklokoordinátor a místopředseda expertní skupiny EHK OSN pro cyklistickou infrastrukturu. Slovinské ministerstvo infrastruktury je jedním z partnerů projektu Danube Cycle Plans.

Diskuse před jízdou. Foto: Jan Hajšen

 

"Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy dláždí cestu k Evropě přátelštější k cyklistice. Za THE PEP vítáme a podporujeme iniciativy evropského projektu Danube Cycle Plans a SABRINA jako důležitý příspěvek k jeho realizaci. Evropská spolupráce je klíčem k úspěchu," dodal Robert Thaler, místopředseda PEP (Transport Health Environment Pan European Program).

Skupina cyklistů dorazila do Lublaně v neděli 12. června, kde je přivítal místostarosta Lublaně Janez Koželj, který je zároveň ambasadorem projektu Danube Cycle Plans.

"Slogan Světového cyklistického summitu Velo-city 2022 v Lublani je »Cycling the Change«, zatímco motýli jsou logem akce. Jsou to symboly inspirující k transformaci, vytrvalosti, naději, životu a změny k lepšímu," řekl Pan Koželj ve svém uvítacím projevu. Jak dále doplnil: "... když jezdíme na kole, měníme sami sebe, své okolí a své prostředí; svou přítomností na silnicích a ve vlacích ovlivňujeme veřejné mínění."

V Lublani se setkali tři ambasadoři pro cyklistiku. Vlevo: Jaroslav Vymazal, radní pro dopravu města Jihlavy, Janez Koželj, náměstek primátora města Lublaň a IIonuț Maftei z Bike in Time v Rumunsku. Dunajští cyklističtí ambasadoři jsou zapojeni do projektu Danube Cycle Plans. Foto: Jitka Vrtalová

 

Jízdu organizovalo rakouské Ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie Rakouska a slovinské Ministerstvo infrastruktury společně s místními partnery Radlobby Österreich, Radlobby ARGUS Steiermark a Radkompetenz Österreich a slovinskou neziskovou organizací Slovenska kolesarska mreža.

Skupina cyklistů dorazila do Lublaně 12. června 2022. Foto: Jan Hajšen

 

Podrobné informace 

Mapa jízdy:

bit.ly/bikeride22map

 

Panevropský plán na propagaci cyklistické dopravy

bit.ly/THEPEP_MASTERPLAN

Přivezli na kolech poselství z Vídně do Lublaně
Modul: Novinky