Velo-City 2022. Byli jsme při tom

18. 06. 2022

Největší cyklistická konference na světě, která se tentokrát konala v krásném městě Lublaň, právě skončila. Akce slouží jako globální platforma pro výměnu znalostí a přenos politik. V předvečer tohoto Světového cyklistického summitu se konalo setkání partnerů Danube Cycle Plans, mezi které patří i spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

 

Na plenárním zasedání byl představen projekt Danube Cycle Plans, na kterém se podílí mimo jiné náš spolek a Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy.

„Podpora cyklistiky je vítězstvím v mnoha kategoriích, protože jízda na kole je skvělá pro naše zdraví, naše klima, naši ekonomiku a naše inkluzivní města pro každodenní život – jízda na kole ke skvělá pro všechny!“ Tato slova uvedl ve svém hlavním proslovu Robert Thaler, místopředseda THE PEP (Transport, Health and Environment Pan-European Program, Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí). A dodal, že k dosažení těchto přínosů ve městech, regionech, ale i na národní a evropské úrovni jsou nutné především investiční programy v jednotlivých státech a rozvoj transevropské cyklistické sítě.

Photo: Ionut Maftei

 

Během čtyřech dnů konference byly prezentace prokládány diskusními panely o tvorbě politik, rozvoji infrastruktury, metodách argumentace a komunikaci v dopravě a cestovním ruchu.

Například blok "Cyklistika: Vzkvétající sektor pro ekonomiku a pracovní místa" demonstroval výhody cyklistiky. Amsterdam, Kodaň a Mnichov představily nové "bikenomics" údaje, které ukazují nepopiratelné přínosy pro zdraví, zaměstnanost a místní ekonomiku a bezpečnost.

Zdroj: Robert Thaler

 

Podpora cyklistiky a provádění odvážných opatření k zajištění bezpečné a efektivní cesty na kole za přístupem na pracoviště a další základní služby ale nejsou vždy hladce.  Dánsko, Nizozemsko, Francie, Rakousko - všechny tyto země prošly stejným vývojem od politiky zaměřené na automobily k současnému boomu jízdních kol.

Photo: Jitka Vrtalova

 

Hlavními tématy panelu "Beat the bikelash: Getting citizens and media on board" byly pohled na motivace nejčastěji negativních postojů, zkušenosti cyklistů a obhájců v popředí konfliktu a strategie úspěšného řešení a poučení se z takových neshod v budoucnu. Jitka Vrtalová z Partnerství pro městskou mobilitu poskytla několik tipů, jak komunikovat nová opatření a spolupracovat s cyklistickými ambasadory.

Foto: Jaroslav Vymazal

 

Evropský týden mobility – osvětová kampaň o udržitelné městské mobilitě pořádaná Evropskou komisí – již více než 20 let pomáhá městům. Celoevropská kampaň se stala spouštěčem řady trvalých opatření ve městech a jejich okolí. Jaroslav Vymazal, radní města Jihlavy, ukázal na konkrétních příkladech, jak cílená komunikace pomohla transformovat místa a snížit celkový objem automobilové dopravy o 14 %.

 

Velo-city bylo uzavřeno akcí, kde byli představeni vítězové ECF Awards 2022. Nakonec byla vlajka města Velo předána starostou Lublaně Zoranem Jankovićem náměstkovi primátora Lipska Thomasi Dienbergovi a tímto aktem se Velo-city 2022 uzavřelo.  

Foto: Ionut Maftei

 

O VELO-CITY

Konference Velo-city je každoročním vlajkovým projektem Evropské cyklistické federace (ECF), kterou každoročně pořádá ECF společně s vybranými hostitelskými městy v jiném městě.

Velo-city je Světový cyklistický summit sloužící jako globální platforma pro výměnu znalostí a přenos politik.

Od svého prvního ročníku v roce 1980 hraje cennou roli při propagaci cyklistiky jako udržitelného a zdravého dopravního prostředku pro všechny. Velo-city každoročně sdružuje rostoucí počet více než 1400 účastníků z více než 60 zemí, kteří se podílejí na politice, propagaci a poskytování cyklistiky, aktivní mobility a udržitelného rozvoje měst. Souběžná výstava představuje nejnovější inovace pro lepší zážitek z jízdy na kole ve městech i mimo ně.

 

CYCLING THE CHANGE – motiv letošní konference

Pandemie COVID-19 změnila způsob, jakým žijeme, a zpochybnila náš pohled na realitu. Cyklistika hraje významnou roli při řízení a udržování této změny i po krizi a při dosahování našich globálních cílů v oblasti klimatu. Cyklistika je "vítr změny" v rozvoji měst. Projevuje se v rekonstrukci infrastruktury, přerozdělování veřejného prostoru, rozvoji konceptů sdílení, nápadech na budování měst pro lidi, inovativních přístupech při poskytování různých forem služeb občanům a při sbližování lidí – se záměrem přizpůsobit se "novému standardu" a zlepšit kvalitu života.

 

LJUBLJANA

Lublaň je historické město s bohatou kulturou ovlivněnou sousedními regiony a jeho jedinečnou polohou obklopenou nádhernými horami, jezery a nedaleko tyrkysových vod Jaderského moře. Díky své strategické poloze byla Lublaň vždy součástí středoevropských avantgardních tendencí a důležitým mostem do balkánských zemí. Dnes se Lublaň stala jedním z nejlepších příkladů města, které se odvážilo uzavřít své centrum pro automobily, věnovat oblast aktivní mobilitě a vytvořit skvělý funkční a čistý sdílený prostor pro občany a návštěvníky.

Centrum Lublaně je především o obnově veřejného prostoru pro lidi a vytváření prostředí nejen pro cyklistiku a chůzi, ale také pro zajištění bezpečného přístupu pro všechny, včetně dětí, žen, starších osob a osob se zdravotním postižením.

 

 

Velo-City 2022. Byli jsme při tom
Modul: Novinky