Nové cyklostezky v Klatovech

07. 03. 2023

V roce 2022 se městu Klatovy podařilo zrealizovat hned dvě smíšené stezky: 

Stezku pro pěší a cyklisty na průtahu obcí Štěpánovice o délce 700 m a proměnné šířce 3 až 5 m.Obec Štěpánovice leží severním směrem od Klatov a stezka začíná na návsi této obce, vede podél silnice I/27, vpravo ve směru na Klatovy. Na návsi je postaven přístřešek pro cyklisty, mapu cyklotras a stojany na kola

Prodloužení výše uvedené stezky do lokality Pod Borem o délce 537 a šířce 3 m.

Tato smíšená stezka se napojuje v obci Štěpánovice a vede dále vpravo podél silnice I/22
a silnice 2. třídy. Tím se podařilo propojit město Klatovy s obcí Štěpánovice a výrazně zlepšit dostupnost pěších a cyklistů této obce. Ve směru na Klatovy se cyklostezka propojuje s již stávajícími smíšenými stezkami v průmyslové zóně pod Borem a navazuje na stezku podél Drnového potoka směřující do města Klatov, případně na stezku v ulici Dr. Sedláka vedoucí podél městských lázní  a zároveň  též ke stezkám vedoucím po vyznačené cyklotrase č. 38 směrem na Švihov.


Co se povede:

V dlouhodobých plánech města Klatovy je mimo jiné i výstavba společných stezek pro pěší
a cyklisty, které propojí Klatovy se sousedními obcemi.

Snahou města je odvést cyklistickou i pěší dopravu mimo silnice 1., 2. i 3. tříd do samostatných koridorů (stezek).

V této souvislosti město hodně spoléhá na výstavbu Východního obchvatu Klatov, která bude dokončena v roce 2024. V rámci výstavby obchvatu, ale i v koordinaci s ním, bude vybudována celá série cyklostezek, které propojí blízké obce, nebo zlepší dostupnost vycházkových míst v okolí města Klatov. Bude vybudována smíšená stezka směřující z Klatov od rybníka Čedík Puškinovou ulicí podél silnice I/22 až k čerpací stanici. Od této stanice povede další stezka (v rámci obchvatu) až do obce Sobětice. 

Zároveň dojde k propojení smíšených stezek mezi obcemi Sobětice  a Luby. Pro tuto stezku bude využit i koridor nově budovaného mostu. Stezka povede v pěkném prostředí podél bezejmenného potoka.

V rámci výstavby obchvatu bude vybudována další smíšená stezka, která bezpečně propojí město Klatovy s obcí Čínov. 

Další stavbou, která zároveň zajistí prostupnost Klatov do okolní krajiny je výstavba mostní lávky přes novou silnici I/27 na Horažďovickém předměstí.

Z této lávky se cyklisté a pěší dostanou po  revitalizované polní cestě, která povede na Zaječí vrch a spojí se s polní cestou vedoucí též do obce Čínov. 

Budou revitalizovány  i další polní cesty, které budou zároveň sloužit i pro cyklisty, např. cesta od „Elektrárny“ jihozápadním směrem do Lub, nebo propojovací polní cesta mezi zahrádkářskou kolonií Na Harfě a lokalitou Na Klášterce. Podél polních cest budou vysázené nové stromy a cesty budou doplněny mobiliářem. 

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR město Klatovy též projekčně připravuje Smíšenou stezku podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy-Kal. Po této stezce se cyklisté i pěší dostanou i k velmi oblíbené pískovně.

Pro zlepšení pohody cyklistů  se též plánuje výstavba úschovny kol přímo v historickém centru vedle dominanty Klatov Černé věže.

Nové cyklostezky v Klatovech

Přečtěte si také

Pohodlí pro cestující. Klatovy budou mít nový přestupní terminál

13. 09. 2023 | Cestující budou mít v Klatovech mnohem větší komfort než dosud. Kraj tam začne se stavbou přestupního terminálu. Budoucí podoba terminálu v Klatovech 180 milionů korun už vyčlenilo hejtmanství Plzeňského kraje na výstavbu nového přestupního terminálu v druhém největším... číst dále
Pohodlí pro cestující. Klatovy budou mít nový přestupní terminál

Opatření pro cyklisty na krajských silnicích. V Klatovech to jde.

01. 08. 2018 | V Klatovech vyznačili první úsek piktogramového koridoru pro cyklisty na komunikaci 3. třídy, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Piktogramy cyklistů se objevily na ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická.... číst dále
Opatření pro cyklisty na krajských silnicích. V Klatovech to jde.

Představujeme členské město Klatovy

06. 02. 2017 | Klatovy jsou s 23 000 obyvateli druhým největším městem Plzeňského kraje, leží 43 km jižně od Plzně v podhůří Šumavy. Dlouho byly Klatovy mezi cyklistickou veřejností známé jen jako dějiště Krále Šumavy,... číst dále
Představujeme členské město Klatovy

Nové boxy na kola se objevily v Klatovech

12. 11. 2015 | Nové možnosti bezpečného zaparkování kol mají lidé v Klatovech. Celkem na čtyřech místech ve městě vznikly nové plochy a stojany na kola a před areálem krytého plaveckého bazénu jsou umístěny tři... číst dále
Nové boxy na kola se objevily v Klatovech

Stručné představení města Klatovy

Všechny novinky města Klatovy

Modul: Novinky