Představujeme členské město Klatovy

06. 02. 2017

Klatovy jsou s 23 000 obyvateli druhým největším městem Plzeňského kraje, leží 43 km jižně od Plzně v podhůří Šumavy.

Dlouho byly Klatovy mezi cyklistickou veřejností známé jen jako dějiště Krále Šumavy, jednoho z největších závodů horských kol na území České republiky. Tato nálepka dlouho podporovala i poměrně zakořeněný názor, že zde panují spíše podhorské podmínky a že zdejší terén není příliš vhodný pro masivnější používání jízdního kola jako dopravního prostředku a při rekreačním vyžití nejširších vrstev obyvatelstva, ne jen sportovně založených jezdců na horských kolech.

To se naštěstí v průběhu posledních let změnilo a dnes to nejsou jen krásné cesty a stezky pro horská kola v okolních lesích, co láká cyklisty k projížďce po Klatovech a okolí. Je to i mnoho kilometrů nových bezpečných cyklotras a cyklostezek, které byly od roku 2004, kdy zde začala skutečná podpora výstavby cyklistické infrastruktury, do současnosti vybudovány na území města a sousedních obcí. Úsilím představitelů Klatov a pro cyklistiku nadšených starostů okolních obcí (Běšin, Vrhavče, Dolan a Švihova) vznikla bezpečná cyklistická trasa
č.38, která vede nenáročným terénem v údolí Drnového potoka a řeky Úhlavy a je hlavním cyklistickou tepnou oblasti Klatovska. Na této trase bylo v období let 2004 – 2012 v úseku Běšiny – Klatovy – Švihov vystavěno několik úseků separátních cyklostezek (vč. kryté cyklolávky v Klatovech), jejichž celková délka činí téměř 14 km.

Cyklistická trasa č. 38 od Běšin po Švihov je díky své bezpečnosti, minimálnímu převýšení ideálním místem pro výlety s dětmi či kondiční jízdu na kole všech věkových skupin obyvatelstva, včetně seniorů. Početnou skupinu uživatelů cyklostezek tvoří in-line bruslaři, kteří zde nacházejí ideální podmínky.

Na cyklisty bylo myšleno i při výstavbě nově budovaných komunikací v okrajových částech města. Nové úseky bezpečných cyklotras byly v roce 2012 dokončeny podél severozápadního obchvatu Klatov, kde dnes vede 4 km dlouhá cyklotrasa.

Další cyklostezka v délce 1,3 km byla na podzim 2012 dokončena podél místní komunikace Za Čedíkem a propojuje cyklotrasu č. 38 z městského parku s Plánickou ulicí.

Na konci roku 2016 byl realizován projekt s názvem „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech". Jedná se o výstavbu a rekonstrukci stezek pro chodce a cyklisty, jenž je součástí celé obnovy historického centrálního městského parku. Zahrnuje obnovu osvětlení, mobiliáře, drobné architektury a především cestní sítě vč. cyklostezek. Cestní síť je provedena tak, aby vyhovovala pobytu lidí v parku a zároveň, aby cesty obsloužily hlavní tranzitní směry. Odděluje trasy pro jednotlivé druhy dopravy (auta, chodci, cyklisté) a současně přináší i novou podobu zahradního parteru před Kolonádou, který je koncipován jako hlavní odpočinkový prostor parku.

Byla provedena jednak rekonstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty od mostu u Technických služeb k přechodu na silnici I/27 u Čedíku a navazující úsek od tohoto místa k nově vybudovanému přístavišti lodiček u rybníku v parku. Dále výstavba nového úseku stezky od mostu kolem plochy u TS k zahradnictví, kde se napojí na stávající cyklostezku do Lub. Tyto úseky jsou součástí již existujících a vyznačených cyklotras č. 38 (Luby - Klatovy) a č. 2081 (městský park - Za Čedíkem - Plánická ulice). Stezky jsou vybudovány s novým asfaltovým povrchem, který umožní bezpečný a pohodlný pohyb všem uživatelům, vč. in-line bruslařů. Součástí stezek jsou i stojany na kola a další mobiliář (infopanely, lavičky apod.). Celková délka nově vybudovaných smíšených stezek činí 0,466 km.

Cyklodoprava v číslech: 

3,655 km vybudovaných cyklostezek

5,785 km vybudovaných stezek pro pěší a cyklisty

6,613 km vybudovaných komunikací na cyklotrasách

52 km značených cyklotras

Cyklotrasy procházející městem:

dálková Šumavská“ cyklotrasa 38: Železná Ruda – Běšiny - Klatovy – Švihov – Přeštice - Merklín

dálková cyklotrasa 305: Sušice – Klatovy – Koloveč – napojena na cyklotrasu č. 3

místní cyklotrasy: 2035, 2052, 2054, 2054A, 2076, 2081.

Plány do budoucna:

V plánech klatovských úředníků a vedení města je vybudování cyklostezky z Klatov do Beňov podél nebezpečné silnice I. třídy I/22. Výhledově pak i do Sobětic, rovněž podél I/22. V souvislosti s výstavbou „velkého obchvatu Klatov“ se počítá i s cyklostezkou do Čínova a napojení cyklostezky ve směru na Slavošovice, resp. Bolešiny. Tím by byly zajištěny bezpečné cyklistické trasy v hlavních dopravních a rekreačních směrech.

Přes nesporné úspěchy ve výstavbě nových cyklostezek na Klatovsku v posledním desetiletí je však stále co vylepšovat. Všem cyklistům jistě chybí fungující úschovny kol, a to jak na klatovském nádraží, tak zejména v historickém centru města. Dílčí cyklistické propojky či „zpřístupnění“ některých stezek pro společný provoz chodců a cyklistů by si zasloužily i další části města.

Připravuje se:

Vybudování úschovny kol v rámci přestavby veřejných toalet v centru města Klatov.

Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy – délka cca 1,5 km.

Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Čínov – délka cca 0,8 km.

Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Sobětice – délka cca 0,7 km.

Stezka pro pěší a cyklisty v obci Sobětice – délka cca  0,5 km.

 

Kontakty

Městský/Místní cyklistický web:

www.klatovskonakole.cz,

Městská turistická organizace:

Klub českých turistů Klatovy, tel. 732 624 406, www.kct-klatovy.cz ,

Infocentrum:

Městské informační centrum Klatovy, tel. 376 347 240, 250, www.klatovy.cz, mail : icklatovy@mukt.cz ,

Cykloorganizace ve městě:

Triatlon klub Klatovy, 608406002, www.authorkralsumavy.cz,

 

Autor: Bc. Luboš Broukal, Hospodářský odbor, Město KlatovyPřečtěte si také

Pohodlí pro cestující. Klatovy budou mít nový přestupní terminál

13. 09. 2023 | Cestující budou mít v Klatovech mnohem větší komfort než dosud. Kraj tam začne se stavbou přestupního terminálu. Budoucí podoba terminálu v Klatovech 180 milionů korun už vyčlenilo hejtmanství Plzeňského kraje na výstavbu nového přestupního terminálu v druhém největším... číst dále
Pohodlí pro cestující. Klatovy budou mít nový přestupní terminál

Nové cyklostezky v Klatovech

07. 03. 2023 | V roce 2022 se městu Klatovy podařilo zrealizovat hned dvě smíšené stezky:  Stezku pro pěší a cyklisty na průtahu obcí Štěpánovice o délce 700 m a proměnné šířce 3 až 5 m.Obec Štěpánovice leží severním směrem od Klatov a stezka začíná na návsi této obce, vede podél... číst dále
Nové cyklostezky v Klatovech

Opatření pro cyklisty na krajských silnicích. V Klatovech to jde.

01. 08. 2018 | V Klatovech vyznačili první úsek piktogramového koridoru pro cyklisty na komunikaci 3. třídy, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Piktogramy cyklistů se objevily na ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická.... číst dále
Opatření pro cyklisty na krajských silnicích. V Klatovech to jde.

Nové boxy na kola se objevily v Klatovech

12. 11. 2015 | Nové možnosti bezpečného zaparkování kol mají lidé v Klatovech. Celkem na čtyřech místech ve městě vznikly nové plochy a stojany na kola a před areálem krytého plaveckého bazénu jsou umístěny tři... číst dále
Nové boxy na kola se objevily v Klatovech

Stručné představení města Klatovy

Všechny novinky města Klatovy

Modul: Novinky