Stoupání Až 53 promile a téměř kilometr kolejí ve smyčce. Tramvaje v Praze nově jezdí až do Slivence

19. 10. 2023

Do Slivence byly prodlouženy linky 4, 5 a 94.

 Síť tramvajových tratí v Praze je od dnešního dne o dalších 415 metrů delší. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil provoz na nové trati z Holyně do Slivence, kam současně prodloužil provoz linek 4, 5 a 94. Trať byla postavena za osm měsíců. Zakázku za 233 milionů korun získala v loňském roce společnost Strabag Rail. Cena v soutěži klesla o 37 % proti odhadu v projektu.

Vybudováním druhého úseku tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec má tramvajová síť v Praze nově celkem 146,3 kilometrů. Samotná nová smyčka Slivenec je jednokolejná se dvěma předjízdnými kolejemi s kapacitou pro až deset článkových tramvají o délce minimálně 30 metrů: po třech ve vnitřní a střední koleji a čtyři na vnější koleji. Součet délky kolejí ve smyčce je 945,5 metru.

Největší podélné stoupání na trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec je právě v nově postaveném úseku, hned za zastávkou Holyně směrem k ulici U Náhonu, kde dosahuje až 53 ‰.

Tramvaj k obchodnímu centru

V těsném sousedství samotné nové tramvajové tratě, v prostoru mezi ulicemi U Náhonu, K Barrandovu a smyčkou Slivenec nadále pokračují intenzivní stavební práce. Jedná se u výstavbu obchodního centra Kaufland.

Do Slivence je od dnešní 14. hodiny prodloužen pravidelný provoz na denních linkách 4 a 5. Linka 4 je nově prodloužena o celý úsek Sídliště Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Holyně – Slivenec, kam bude jezdit o pracovních dnech mezi 6. a 20. hodinou. Zatímco linka 5, která původně jako jediná jezdila do Holyně, je prodloužena o závěrečný úsek do Slivence. Nově bude do Slivence zavedena také noční tramvajová doprava.

Linka 94 je od dnešního nočního výjezdu prodloužena o úsek Sídliště Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Holyně – Slivenec. První pravidelný spoj dnes do Slivence přijel ve 14:06 na lince 4, na lince 5 pak ve 14:11. První pravidelný spoj ze Slivence odjel ve 14:13 na lince 4, ve 14:17 pak na lince 5.

V souvislosti se zahájením provozu na tramvajové trati Holyně – Slivenec dochází k přejmenování autobusových zastávek: Slivenec na Škola Slivenec a Slivenecká na V Bokách.

Ve smyčce vznikne parkoviště

„Tramvajové linky jsou klíčovou součástí veřejné hromadné dopravy v Praze, která je pak opěrným bodem dopravního systému metropole. Proto podporujeme prodlužování těch existujících a budování nových, a to i v závislosti na rozrůstání obytné zástavby. Razím vizi, že všechny druhy dopravy mají mít podporu hlavního města a Pražané mají mít volbu si vybrat, co každému z nich vyhovuje,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Pro Prahu jde o druhou ze tří letos otevíraných tratí. „Letos Praha skutečně zažívá tramvajový boom. Na konci června jsme zprovoznili bezmála dva kilometry dlouhou novou trať do Libuše, dnes otevíráme trať do Slivence včetně smyčky a příští týden předáme do užívání důležitou trať Divoká Šárka – Dědina. Děláme vše pro to, aby pokračoval i v dalších letech a tramvajové trati se propojily po celém obvodu města do tramvajového okruhu. Pevně věřím, že brzy začneme stavět novou trať na Václavském náměstí a příští rok také prodloužíme trať na Pankráci až k obchodnímu centru Arkády,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Ve smyčce má vzniknout nové záchytné parkoviště P+R pro 120–150 aut. Podle Hřiba pokračují projektové přípravy na jeho stavbu. „Součástí tohoto projektu je i požadavek na umístění kolárny v logické návaznosti na propojení pěších a cyklistických vazeb na tramvajovou dopravu,“ dodal Hřib.

Nová trať vznikla jako základ budoucího rozvoje celé oblasti, což ukazuje mohutná bytová výstavba v okolí i stavba nového Kauflandu. Obyvatelé nových bytových domů se budou stěhovat už do čtvrti s fungující kapacitní dopravní obsluhou. Opakem je trať Divoká Šárka – Dědina, kde se dostavuje tramvajová trať až nyní.

Uvolnění obousměrných tramvají pro provoz jinde

Díky dokončení trati se DPP uvolní obousměrné tramvaje, které bude moci využít pro provoz jinde. „Zejména na Pankráci je zhruba od ledna 2025 budeme potřebovat na náhradní tramvajovou dopravu při výstavbě metra D a budování přestupu mezi stanicemi Pankrác D a C, kdy bude stanice Pankrác pro cestující zhruba rok uzavřena,“ doplňuje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Ve Slivenci by měla trať končit již definitivně. „Rozvojové plány města počítají, že prakticky každá tramvajová radiála by mohla být ještě prodloužena či dále rozvětvena. V případě té barrandovské jsme se však dostali již opravdu do cílového bodu ve Slivenci. Právě proto je zde vybudována velkorysá smyčka se dvěma předjízdnými kolejemi, což je pro náš tramvajový provoz příjemná změna po řadě minimalistických úvratí,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Popis úseku Holyně – Slivenec

Za zastávkami Holyně trať navazuje na první úsek Sídliště Barrandov Holyně a je dále vedena v přímém směru k ulici U Náhonu. V tomto úseku dosahuje maximální podélný sklon až 53 ‰. Po překřížení ulice U Náhonu trať pokračuje obloukem západním směrem, v severní poloze od ulice K Barrandovu, v souběhu s obslužnou komunikací k budoucímu obchodnímu centru, které zde v době zprovoznění tratě vznikalo. Podélný sklon tratě je zde 20 ‰. Také v tomto úseku je trať uložena na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, kromě přejezdu a přechodu přes ulici U Náhonu, který je asfaltový. Po zhruba 250 metrech od křížení s ulicí U Náhonu je trať ukončena smyčkou Slivenec se stejnojmenným párem zastávek, výstupní a nástupní, které jsou společné pro všechny linky. Zastávky jsou bezbariérové, stejně jako jejich přístup od Slivence.

Od smyčky vede nový chodník směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu, kde nájezdovou rampou navazuje na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením do samotného Slivence. Pěší vzdálenost od nástupní zastávky Slivenec k ulici Ke Smíchovu je necelých 500 metrů.

Zajímavosti ze stavby úseku Holyně – Slivenec

Při výstavbě druhého úseku tramvajové tratě Holyně – Slivenec byly provedeny zemní práce a vytěženo více než 160 tisíc tun zeminy. Na celkem 2 407 m² tratě je tramvajový svršek v mlatu, 343 m² tvoří zákryt z litého asfaltu a 190 m² žulová dlažba. Na trati je nainstalováno 1 864 betonových
a 733 dřevěných pražců, čtyři výhybky a celkem 182,5 tuny kolejnic typu NT1 (107,483 tuny) a 49E1 (75,034 tuny). Na 44 stožárech (40 ocelových a čtyřech betonových) jsou nataženy bezmála tři kilometry (2 892,25 metru) trolejového drátu. V rámci sadových úprav bylo vysázeno zejména v okolí smyčky Slivenec 14 900 keřů a vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám, tj. teplu a suchu, bude až v průběhu letošního listopadu vysazeno 39 stromů.

Nejdůležitější milníky tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec

1999 – tramvajová trať Sídliště Barrandov – Holyně je zakotvena v Územním plánu hl. m. Prahy
Prosinec 2006 – trať získala kladné stanovisko posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
2010 – do Územního plánu hl. m. Prahy je doplněn úsek Holyně – Slivenec včetně smyčky
Únor 2014 – celá trať Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec získala pravomocné územní rozhodnutí
Říjen 2020 – první úsek Sídliště Barrandov – Holyně získal pravomocné stavební povolení
11. červen 2021 – slavnostní zahájení výstavby prvního úseku Sídliště Barrandov – Holyně
Únor 2022 – druhý úsek Holyně Slivenec získal pravomocné stavební povolení
8. dubna 2022 – slavnostní zahájení pravidelného provozu na prvním úseku Sídliště Barrandov – Holyně
2. února 2023 – slavnostní zahájení výstavby druhého úseku Holyně – Slivenec

Zdroj: TZ DPP

Stoupání Až 53 promile a téměř kilometr kolejí ve smyčce. Tramvaje v Praze nově jezdí až do Slivence

Přečtěte si také

Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze

02. 06. 2023 | Stovky lidí na jízdních kolech projedou v sobotu 3. června Prahou při akci Světová cyklojízda a Cyklozvonění 2023. Připomenou si tak důležitost toho, co na českých silnicích citelně chybí – respekt, vzájemná ohleduplnost cyklistů a motoristů, a znalost dopravních pravidel. Oslavy... číst dále
Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum

16. 02. 2023 | Výzkum zaměřený na dopravu v pražské aglomeraci prokázal, že cyklistická opatření zvyšují bezpečnost nejen cyklistů, ale také automobilistů. Nejbezpečnější jsou cyklostezky. Pokud na sebe cyklostezky, cyklopruhy a další dopravní opatření navazují, výrazně roste počet cyklistů,... číst dále
Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum


Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

27. 10. 2022 | Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2023. Lidé, spolky a další organizace budou moci žádat o prostředky na projekty v celkem sedmi kategoriích, které se týkají například klimatické změny, podpory adaptace... číst dále
Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

Praha má novou lávku pro pěší a cyklisty v ulici Ke Kříži v Uhříněvsi

15. 09. 2022 | V ulici ke Kříži byla ve středu 14. září 2022 za přítomnosti představitelů hlavního města a zástupců městské části Praha 22 uvedena do provozu nová lávka. Sloužit bude pěším i cyklistům, aby už nemuseli překonávat sedmimetrový zářez, ve kterém leží silniční spojka... číst dále
Praha má novou lávku pro pěší a cyklisty v ulici Ke Kříži v Uhříněvsi

Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta.

29. 08. 2022 | Cílem pilotního projektu je vytvořit unikátní systém registrace a platby, který v aplikaci PID Lítačka ověří uživatele pro všechny zapojené poskytovatele mobility na území metropole a také v regionu obsluhovaném spoji Pražské integrované dopravy. Pilotní projekt bude realizovat... číst dále
Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta.

Praha vydává publikaci na téma sdíleného prostoru. Připojíte se?

08. 07. 2022 | Hlavní město Praha, oddělení rozvoje dopravy se obrací na odborníky v oblasti dopravy a mobilty s žádostí o názor na publikaci, která řeší veřejný prostor. Na území hl. m. Prahy v posledních letech existuje množství různorodých požadavků, které má veřejný prostor splňovat... číst dále
Praha vydává publikaci na téma sdíleného prostoru. Připojíte se?

Praha finančně podpoří výstavbu cyklostezek i další projekty městských částí v oblasti dopravní infrastruktury

30. 05. 2022 | Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí dotací na přípravu a realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury v celkové výši 177 127 000 Kč. Finanční příspěvky budou směřovat do výstavby nových cyklostezek, bezbariérových přechodů nebo například... číst dále
Praha finančně podpoří výstavbu cyklostezek i další projekty městských částí v oblasti dopravní infrastruktury

Stručné představení města Praha

Všechny novinky města Praha

Modul: Novinky