Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

31. 10. 2023

Dotace na podporu budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy, zvyšování podílu nemotorové dopravy na dojížďce do zaměstnání, škol a službami, zdroje zábavy, rozvoje rekreace a cestovního ruchu, udržování tras terénní cyklistiky.

 

Příjem žádostí:

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 11. 2023 do 5. 1. 2024.

Příjemci podpory:

a) Obec na území Jihomoravského kraje,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) místní akční skupina,
d) Lesy České republiky,
e) Správa CHKO,
f) Povodí Moravy, s.p.,
g) Mendelova univerzita v Brně,
h) České dráhy, a.s.,
i) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
j) jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací.
Dotační titul 2 – Údržba singletrailů.
Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Forma a výše podpory:

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 3 500 000 Kč, z toho na dotační titul 2 je vyčleněno maximálně 600 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu.
Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8 000 Kč na jeden kilometr udržovaných singletrailů, které jsou vybudované a provozuschopné k 01. 01. 2024, a které jsou uvedeny v příloze č. 3 dotačního programu.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

Místem realizace je Jihomoravský kraj.
Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Zdroj: www.dotacniinfo.cz

 

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

Přečtěte si také

Jihomoravský kraj podpoří rozvoj cyklistiky

03. 02. 2024 | Dotační program s celým názvem „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2024“ má celkem tři dotační tituly, v rámci kterých mohli žadatelé dosáhnout na krajskou podporu – Cyklostezky, Cyklistická infrastruktura a Projektová dokumentace. Na... číst dále
Jihomoravský kraj podpoří rozvoj cyklistiky

Jihomoravský kraj začne projektovat cyklostezku, která má propojit Želešice, Modřice a Rebešovice

14. 10. 2023 | Půjde o stavbu nové komunikace v prostředí nezpevněných lesních a polních cest. „Vznikne tak zcela nová liniová stavba. Předpokládáme, že celkové náklady projektu dosáhnou částky 51,5 milionu korun," uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Kraj chce na stavbu cyklostezky... číst dále
Jihomoravský kraj začne projektovat cyklostezku, která má propojit Želešice, Modřice a Rebešovice

Stručné představení města Jihomoravský kraj

Všechny novinky města Jihomoravský kraj

Modul: Novinky