Město Neratovice se stalo novým členem Asociace cykloměst. Má také novou cyklostrategii.

12. 07. 2016

Město Neratovice se stalo dalším členem Asociace městpro cyklisty. Vstup města je spojen z jeho snahou o koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. k dopravě ve městě jako takové). V březnu 2016 sie nechalo schválit strategický dokuemnt na podporu rozvoje cyklistické dopravy. Cílem „Cyklostrategie“ je začlenění a integrace cyklistické dopravy do dopravního systému města tak, aby se jízdní kolo stalo plnohodnotným, bezpečným a konkurenceschopným dopravním prostředkem pro každodenní využití.

Cyklostrategie definuje jednotlivé cíle, konkrétní opatření a aktuální úkoly a záměry podporující cyklodopravu a bezpečný bezbariérový pohyb v našem městě. Cílem je zvýšení podílu cyklistů v dopravě, vytvoření vhodných a bezpečnostních podmínek pro jízdu na kole, zlepšení kvality parkování kol, plošné zklidňování i omezování dopravy, preferenci MHD, zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty, apod. Účelem není výstavba kilometrů stezek pro dálkové cyklotrasy ani podpora cykloturismu v našem městě.

Základní VIZE Cyklostrategie chce nabídnout všem obyvatelům Neratovic možnost bezpečné, pohodlné a efektivní přepravy. S rostoucí populací a přibývajícími pracovními místy velmi sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. Způsob, jakým se lidé přepravují po městě, značně ovlivňuje kvalitu života ve městě. Proto nabízíme novou vizi budoucího uspořádání mobility.Dopravu chceme řešit v souvislosti s kvalitou života jako takovou. „Neratovice město cyklistů“ má symbolizovat dobrou adresu, na které bydlí lidé. Na dopravní řešení se nelze dívat jen z inženýrského pohledu, ale i z pohledu člověka, nakolik dopravní infrastruktura ovlivňuje životní styl a životy lidí.

Ke stažení

Strategie _verze_2.pdf (2.6 MB)


Přečtěte si také

Říká vám něco dokument "Nepopsaný list papíru"?

28. 01. 2018 | Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí... číst dále
Říká vám něco dokument

Stručné představení města Neratovice

Všechny novinky města Neratovice

Modul: Novinky