Neratovice

Základní infromace

Přívětivá krajina dnešního Neratovicka byla navštěvována člověkem již od středního paleolitu a téměř nepřetržitě osídlena od mezolitu, jak o tom vypovídají bohaté archeologické nálezy. Lid mnoha kultur sem byl přiváděn řekou, od nepaměti dominující zdejšímu prostoru. Jméno „elb“ dali řece snad Keltové a původně znamenalo „(velká) řeka“. Z germánského Alba se později počeštilo na Labe. Blízko vlévajícího se Košáteckého potoka býval široko daleko jediný brod přes Labe s pevným skalním podložím. Přes něj vedla starodávná, často využívaná kupecká stezka. Řeka zde jistou dobu také tvořila přirozenou hranici přemyslovského knížectví. Zdejší obyvatelé, na dohled bájné hory Říp, se živili převoznictvím a rybolovem. Více...

Projekty města a strategické plány

Projekty města a strategické dokumenty naleznete zde.

 Fotogalerie

Ke stažení

Neratovice_CykloStrategie.pdf (2.6 MB)

Novinky

Říká vám něco dokument "Nepopsaný list papíru"?

28. 01. 2018 | Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí... číst dále

Město Neratovice se stalo novým členem Asociace cykloměst. Má také novou cyklostrategii.

12. 07. 2016 | Město Neratovice se stalo dalším členem Asociace městpro cyklisty. Vstup města je spojen z jeho snahou o koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. k dopravě ve městě jako takové). V březnu 2016 sie nechalo schválit strategický... číst dále

Modul: Seznam členů