Říká vám něco dokument "Nepopsaný list papíru"?

28. 01. 2018

Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí řešit integrovaně, ale skutečné jádro problému spočívá v něčem jiném. V roce 2014 byl zpracován dokument Nepopsaný list papíru (ISBN: 978-80-86502-67-0), který byl připraven pod dohledem expertů z Technické univerzity v Drážďanech a který vycházel z Berlínské cyklostrategie z roku 2012. Tento dokument měl již v sobě zakomponované myšlenky plánu udržitelné městské mobility, ale jeho aplikace se v praxi zadrhla.

Důvod byl prostý. Připravit generel cyklistické dopravy, případně strategii rozvoje cyklistické dopravy města obvykle nečiní potíže. Problém nastává v okamžiku, kdy dojde na akční plán, který ctí principy plánu udržitelné městské mobility a kdy je položena prostá otázka: "jak to budeš realizovat"?

Dokument Nepopsaný list papíru od začátku dával důraz právě na realizační část, což je jiná kapitola než teorie. Ironií je, že v úvodu tohoto dokumentu je napsáno: „Proč název: „NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU“? Brožury, metodiky, webové portály, lekce a další materiály zůstanou jen a jen papírem a textem, pokud je nedokážeme oživit, pokud nedáme lidem do rukou pero a inkoust a oni sami si nedopíší svůj příběh – svůj akční plán podpory cyklistické dopravy.“

Ruku v ruce s tímto materiálem vznikla Asociace měst pro cyklisty, která si dala do svých stanov a organizačního řádu, že každý člen do dvou let po vstupu do asociace si vypracuje takový dokument.

Ano, některým městům se to povedlo - Neratovice, Kopřivnice, jiná mají zpracované své strategické dokumenty, některá dokonce zpracovává plány udržitelné městské mobility.

Otázka ale zůstává stále ve vzduchu. Daří se myšlenky ze strategických materiálů promítat do praxe?

Připomeňme si proto základní principy dokumentu Nepopsaný list papír. Opakování je matka moudrosti.

REALITA

Přestože v posledních dvou desetiletích začala řada měst podporovat jízdní kolo jako dopravní prostředek vhodný pro pohyb po městě, jen málokde se podařilo cyklistickou dopravu postavit na stejnou úroveň s ostatními způsoby dopravy. Proč? Řada již vybudovaných cyklostezek a cyklopruhů zůstává opuštěná, případně na nich jezdí či parkují automobily. Důvodů je několik. Terčem kritiků bývá povaha místních obyvatel, nevlídné podnebí nebo kopcovitý terén. Částečně mohou mít pravdu, ale větší část viny je ve způsobu, jakým jsou tato opatření pro cyklisty realizována – izolovaně. Existuje zažitá představa, že plnohodnotné užívání jízdního kola ve městě zajistíme tím, že vybudujeme cyklostezky. Skutečně vhodné podmínky pro městskou cyklistickou dopravu však nikdy nevytvoříme pouze pomocí několika tras v parcích, na nábřežích nebo kdekoli jinde, kde zrovna zbývá místo.

Důvod neúspěchu je prostý. Cyklistická doprava se v naší společnosti stále nebere vážně a její přínosy nejsou zcela pochopeny. Pro ty, kdo se snaží zavádět nové myšlenky a postupy, je jedním z nejtěžších úkolů překonat zavedená klišé.

MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Česká republika vsadila na propojení aktivních měst reprezentovaných politiky a úředníky. Města s aktivní procyklistickou politikou, sdružená nejprve v Uherskohradišťské chartě, vytvořila nyní Asociaci měst pro cyklisty, která chce společnými silami pomáhat měnit nejen nevyhovující zákony a principy financování, ale především pomoci nastartovat změnu v přístupu k podpoře cyklistické dopravy.

A právě tomu má tento dokument napomoci. Jeho prioritou není kupodivu podpora cyklistické dopravy, ale vyvážená pozornost jednotlivým druhům dopravy, která vytvoří stabilizovaný dopravní systém ve městech, do kterých cyklistická doprava prostě patří. Komplexní řešení prostoru, které umožní bezpečně cestovat všemi druhy dopravy, je nejen levnější, ale také schůdnější řešení. Osloví více cílových skupin, je tedy i politicky snadněji akceptovatelné. Na druhou stranu tento přístup znamená náročnější spolupráci všech zúčastněných stran, vyžaduje odborníky se zkušenostmi a mnohdy delší a složitější komunikaci.

Jiná cesta k úspěchu ale nevede. Prosadit tento integrovaný přístup znamená vychovat odborníky s novým myšlením a mezioborovým přesahem nutným pro efektivní spolupráci. K tomu směřují veškerá sdělení tohoto dokumentu, který byl připraven pod dohledem expertů z TUD (Technické univerzity v Drážďanech) a vychází z Berlínské cyklostrategie z roku 2012.

Jak s dokumentem pracovat?

Po prvním pročtení zkuste tento dokument vnímat od konce, od pracovního sešitu „Vytvořte si vlastní Akční plán“, který najdete v příloze této příručky. Pomocí svého Akčního plánu vytvoříte z prakticky mrtvého dokumentu materiál živoucí a aktuální. Pracovní sešit obsahuje jen pár hesel, jinak jsou tam prázdné sloupky a řádky, které je nutné vyplnit. Jediný způsob, jak to udělat, je svolat ve městě pracovní cykloskupinu k diskuzi nad Akčním plánem.

Cykloskupina sama navrhne konkrétní úkoly, které následně předloží radě města ke schválení. Pokud bude město, nebo spíše klíčoví hráči správy města, tento přístup akceptovat, pak jste na dobré cestě. Teprve pak má smysl vrátit se na začátek této publikace a číst postupně kapitolu po kapitole. Konkrétní témata jsou popsána v tzv. 40 lekcích cyklodopravy (ty jsou vydány jako samostatný dokument). Vždy vás navedou k příkladům, odkazům, legislativě či souvisejícím dokumentům. Návody se však neobejdou bez praktických a reálných souvislostí, které při jednání nad stolem mnohdy proklouznou mezi prsty. Aby bylo vše náležitě uchopeno, je třeba přijet na místo a vše podrobně vysvětlit. Elektronické vzdělávání, doplněné společnými diskusemi a konzultacemi nad řešením situací v terénu, je spolu s exkurzemi týkajícími se již provedených pilotních řešení účinným nástrojem efektivního vzdělávaní, které chce tento dokument využít a na které chce upozornit.

Každé město se svými zástupci je tak strůjcem svého štěstí. Každý si sám musí rozhodnout, zda tento dokument dopíše a plně využije jeho hodnotu a promění ho v AKČNÍ PLÁN. Teprve potom se mohou plány stát skutečností.

ALFA I OMEGA

Vedle napravování chyb minulých je třeba – aby nevznikaly dluhy nové – začít cyklistickou dopravu

vnímat jako nedílnou součást každého záměru. Mnozí politici, úředníci, developeři, projektanti či architekti svými rozhodnutími a realizacemi výrazně ovlivňují vývoj cyklistické dopravy, i když často mimoděk – ti všichni každým svým zásahem do fyzické podoby prostředí, legislativních a technických pravidel či koncepcí mění podmínky pro to, jak a zda vůbec se lidé budou pohybovat na jízdním kole, ať již rekreačně nebo čistě za účelem dopravy.

Města dostala k danému materiálu ještě 40 lekcí cyklistické akademie. Tyto lekce slouží jako základní učební materiál Cyklistické akademie, jejímž úkolem je vychovávat nové odborníky v cyklistické dopravě a poskytovat jim metodickou podporu. Jednotlivé kapitoly poskytují základní znalosti nejen politikům a úředníkům, ale všem, kdo se podílejí na rozvoji našich měst, tedy developerům, projektantům, architektům i stavebním společnostem (ISBN: 978-80-86502-65-6).Přečtěte si také

Město Neratovice se stalo novým členem Asociace cykloměst. Má také novou cyklostrategii.

12. 07. 2016 | Město Neratovice se stalo dalším členem Asociace městpro cyklisty. Vstup města je spojen z jeho snahou o koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. k dopravě ve městě jako takové). V březnu 2016 sie nechalo schválit strategický... číst dále
Město Neratovice se stalo novým členem Asociace cykloměst. Má také novou cyklostrategii.

Stručné představení města Neratovice

Všechny novinky města Neratovice

Modul: Novinky