Setkání pracovní skupiny v Olomouci

12. 11. 2018

Další ze setkání pracovních skupin projektu česko-polské spolupráce se uskutečnilo 21. března 2018 v Olomouci.

Zhruba dvacítka expertů z Čech a Polska se sjela do hanácké metropole, aby tu pokračovala v práci na přeshraniční Koncepci česko-polské spolupráce. Cílem projektu je prostřednictvím podpory cykloturistiky zvýšit návštěvnost, zaměstnanost a ekonomické příjmy příhraničního regionu.

Zástupci regionů, sdružení i odborných organizací mají před sebou úkol sjednotit metodický přístup a navrhnout společnou nadregionálně významnou infrastrukturu, marketing a služby pro rozvoj cykloturistiky v česko-polském příhraničí.

„V současné době je projekt v hlavní fázi zpracování. Práce související s inventarizací a vyznačením průběhu cyklotras se blíží ke konci, zároveň musíme začít vytvářet koncepci, která bude hlavním výstupem projektu,“ informovala vedoucí projektu Aleksandra Sieradzka-Stasiak z organizace Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) v Dolním Slezsku. Práce na koncepci budou probíhat až do července příštího roku. „Je velmi důležité řádně připravit na nadcházející 3. schůzi politického a administrativního fóra, které se bude konat v červnu tohoto roku, a zahájit proces konzultací v přeshraničním systému v druhém a třetím čtvrtletí letošního roku,“ doplnila Aleksandra Sieradzka-Stasiak.

Účastníky setkání pozdravil také radní pro dopravu Olomouckého kraje Jan Zahradníček, který hovořil o významu podobné koncepce z pohledu kraje: „Olomoucký kraj podporuje cyklodopravu cykloturistiku na svém území, základním vodítkem je nám nedávno schválená koncepce podpory cyklodopravy.“ Nový dokument může kraj poskytnout ve prospěch připravované česko-polské koncepce. Podle náměstka Zahradníčka se velký důraz klade na akční plán, který zajistí, že navrhované změny se uvedou do života.

Na setkání se představily také metodiky jednotlivých produktů cestovního ruchu, které prezentovali jednotliví odborní garanti. Společný metodický přístup k rozvoje cykloturistiky v česko-polském příhraničí zajistí metodiky zaměřené na dálkovou cykloturistiku, MTB turistiku a in-line turistiku.

Aktivity probíhají v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        Přečtěte si také

Olomouc má novou parkovací politiku

25. 11. 2020 | Rozdělení města na čtyři zóny předpokládá návrh tzv. parkovací politiky města Olomouce. Schválili jej městští radní s tím, že zpracovatelé by jej měli ještě dopracovat. Uvedl to deník Právo ve svém včerejším vydání. Celý článek je ke stažení pod textem. číst dále
Olomouc má novou parkovací politiku

Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

07. 11. 2020 | Město Olomouc představilo plán, jak v době COVID efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy: Počítá s národními a evropskými dotačními zdroji. Proto se v této chvíli zaměřuje na projektovou připravenost více jak 20 nových cyklistických komunikací. Nečeká jen na dotace... číst dále
Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

05. 09. 2020 | Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Zeptali jsme... číst dále
Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

Evropský týden mobility v Olomouci

02. 09. 2019 | Město Olomouc připravilo pro své obyvatele bohatý program, který proběhne v rámci již tradičního Evropského týdne mobility. 16. – 20. ZÁŘÍ – AKCE NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V OLOMOUCI Po celý týden město Olomouc pro své obyvatele připravilo bohatý program: získejte informace... číst dále
Evropský týden mobility v Olomouci

Olomouc a podpora cyklistické dopravy

23. 08. 2019 | Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce:... číst dále
Olomouc a podpora cyklistické dopravy

Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

22. 06. 2019 | Město Olomouc dlouhodobě realizuje projekt bezpečné parkovací infrastruktury pro kola. V letošním roce přistoupilo k tzv. IV.A etapě, kdy bylo osazeno celkem 6 lokalit s 33 ks stojanů na kola. Viz. foto. Lokality: Čechovy sady (u dětského hřiště) - 5 ks; tř. Svobody (Terezská... číst dále
Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

22. 07. 2018 | Dokážete si představit situaci, že den co den nesou cyklisté svá kola přes hlavní železniční koridor Olomouc -Zábřeh? žel, jedná se realitu, která se skutečně u Olomouce děje. Je to prostě jediná spojka mezi Hlušovicemi... číst dále
Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

Evropský den bez aut v Olomouci

05. 10. 2017 | Tak jako v mnoha městech, i v Olomouci se v pátek 22.9. uskutečnil ,,Evropský den bez aut’’. Na prostranství Horního náměstí se prezentovaly dopravní prostředky spojené s udržitelnou mobilitou. K vidění byla vozidla na alternativní... číst dále
Evropský den bez aut v Olomouci

Stručné představení města Olomouc

Všechny novinky města Olomouc

Modul: Novinky