Olomouc a podpora cyklistické dopravy

23. 08. 2019

Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce: https://spokojena.olomouc.eu/

Je potěšující, že mezi prioritami jsou i cyklostezky (viz. opatření C.47 - C.51). Potěšujícím faktem tak je, že město Olomouc má nyní už témř 44 km cyklostezek a k dispozici 896 parkovacích míst pro kola.

Nicméně za poslední čtyři roky rozvoj cyklodopravy ustal. Proto je potěšující, že nová radnice počítá s podporou cyklodopravy. Plány jsou ale jedna věc a realizace druhá. Příkladem může být cyklostezka Olomouc - Chomoutov, na kterou obyvatelé této městské části čekají už 25 let. Dokonce jedna studentka z této části k tomu natočila video. Těchto problematických úseků je ale daleko více. Níže uvedená mapa hovoří jasně. Červené čáry ukazují, které úseky je třeba ještě vybudovat, aby vznikla ucelená síť cyklotras.

Proto zveřejňujeme seznam všech plánovaných opatření, které město chce vybudovat do roku 2022, abychom tím podpořili realizaci dané myšlenky.

Nícméně už teď víme, že obecně jsou v Česku dva problémy, se kterými se města potýkají při realizaci cyklostezek. Majetkoprávní vztahy a rozpočet. Kupříkladu již zmiňovaná cyklostezka Olomouc - Chomoutov  má tyto problémy s pozemky:

1) Státní pozemkový úřad:  pozemky parc. č. 631/43, 631/159, 631/339 v k.ú. Černovír a 1517/135 v k.ú. Horka nad Moravou - město jedná o udělení souhlasu se stavbou. Mělo by již souhlas mělo mít (srpe 2019).

2) Povodí Moravy: pozemky parc. č. 655/11 a 1115/1 v k.ú. Černovír - zbývá dojednat některé náležitosti, aby město mohlo předložit ke schválení příslušné smlouvy.

3) Agentura ochrany přírody a krajiny: pozemek parc. č. 1517/134 v k.ú. Černovír - po nedávném jednání (červen 2019) se zástulkyní AOPK se město dohodlo, že v nejbližší době předloží ke schválení pozemky SMOl, určené ke směně, aby mohlo nechat schválit pozemky ve vlastnictví ČR ke směně

4) Zemědělské družstvo Unčovice: pozemek parc. č. 1517/88 v k.ú. Horka nad Moravou - z jednání na konci května je město domluveno na odkupu dotčených částí pozemků v rámci předmětné etapy I.

5) Fyzická osoba č. 1: pozemek parc. č. 631/362 v k.ú. Černovír (nemůžeme uvádět osobní údaje vzhledem k příslušným právním předpisům o ochraně osobních údajů)  je město dohodnuto na odkupu dotčené části pozemku, kupní smlouva bude pravděpodobně předložena v Zastupitelstvu města Olomouce v září

6) Fyzická osoba č. 2: pozemky parc. č. 757/7, 762/3 a 763/10 v k.ú. Chomoutov - probíhají jednání o odkupu několika pozemků této osoby, která dříve nejednala. Je však pravděpodobné, že tato osoba bude nakloněna majetkoprávnímu vypořádání.

7) Fyzické osoby č. 3 a 4: pozemek parc. č. 757/5 v k.ú. Chomoutov - jedná se o osoby neznámého pobytu, které pravděpodobně již nežijí, přičemž město jednalo na matrice jak v obci Štěpánov tak v obci Horka nad Moravou, kde by byly údaje o těchto osobách uvedeny, avšak ani na matrikách město potřebné údaje o právních nástupcích nezjistilo. Město bude tedy hledat dále, ale s největší pravděpodobností bude hledat s projektantem alternativní cestu, jak se pozemku vyhnout.

8) Olomoucký kraj: rozsáhlý pozemek parc. č. 776/1 v k.ú. Chomoutov, probíhá jednání o majetkoprávním vypořádání, zde město nepředpokládá komplikace a zdržení.

P.S. Problémy s majekty jsou všude. V Uničově mají asi dobrý tým, který dokáže vyjednávat a vykupovat. Jinak by přeci nebylo možné, aby město mělo tak rozsáhlou síť cyklostezek.

Druhým problémem jsou finance Město Olomouc je zadlužené a je třeba rozumně investovat. Proč by to  ale mělo být více do cyklistické dopravy, než třeba do parkování?

Logika plyne z čísel, které známe:

Logika plyne z čísel, které známe:

Je velmi pozitivní, že obyvatelé města Olomouce jsou velmi disciplinovaní. Na krátké vzdálenosti chodí pěšky a jezdí na kole, vysoká je míra i využívání veřejné dopravy. Používání auta je ve srovnání s Evropou na nízké úrovni (jen 30% a to ještě kvůli tomu, že lidé používají auta na větší vzdálenosti).

Dále je třeba si uvědomit, že problémy s dopravou a parkováním městu dělají především přespolní. Je proto logické a úsporné, že město Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem bude povzbuzovat obyvatele z okolí, aby více využívali veřejnou dopravu, či nově i elektrokola, se kterými se dá v pohodě ujet i 15 km.

Na závěr si můžete stáhnout všechny potřebné informace k plánování cyklistické dopravy v Olomouci.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Olomouc a podpora cyklistické dopravy

Přečtěte si také

Olomouc má novou parkovací politiku

25. 11. 2020 | Rozdělení města na čtyři zóny předpokládá návrh tzv. parkovací politiky města Olomouce. Schválili jej městští radní s tím, že zpracovatelé by jej měli ještě dopracovat. Uvedl to deník Právo ve svém včerejším vydání. Celý článek je ke stažení pod textem. číst dále
Olomouc má novou parkovací politiku

Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

07. 11. 2020 | Město Olomouc představilo plán, jak v době COVID efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy: Počítá s národními a evropskými dotačními zdroji. Proto se v této chvíli zaměřuje na projektovou připravenost více jak 20 nových cyklistických komunikací. Nečeká jen na dotace... číst dále
Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

05. 09. 2020 | Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Zeptali jsme... číst dále
Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

Evropský týden mobility v Olomouci

02. 09. 2019 | Město Olomouc připravilo pro své obyvatele bohatý program, který proběhne v rámci již tradičního Evropského týdne mobility. 16. – 20. ZÁŘÍ – AKCE NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V OLOMOUCI Po celý týden město Olomouc pro své obyvatele připravilo bohatý program: získejte informace... číst dále
Evropský týden mobility v Olomouci

Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

22. 06. 2019 | Město Olomouc dlouhodobě realizuje projekt bezpečné parkovací infrastruktury pro kola. V letošním roce přistoupilo k tzv. IV.A etapě, kdy bylo osazeno celkem 6 lokalit s 33 ks stojanů na kola. Viz. foto. Lokality: Čechovy sady (u dětského hřiště) - 5 ks; tř. Svobody (Terezská... číst dále
Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

Setkání pracovní skupiny v Olomouci

12. 11. 2018 | Další ze setkání pracovních skupin projektu česko-polské spolupráce se uskutečnilo 21. března 2018 v Olomouci. Zhruba dvacítka expertů z Čech a Polska se sjela do hanácké metropole, aby tu pokračovala v práci... číst dále
Setkání pracovní skupiny v Olomouci

Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

22. 07. 2018 | Dokážete si představit situaci, že den co den nesou cyklisté svá kola přes hlavní železniční koridor Olomouc -Zábřeh? žel, jedná se realitu, která se skutečně u Olomouce děje. Je to prostě jediná spojka mezi Hlušovicemi... číst dále
Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

Evropský den bez aut v Olomouci

05. 10. 2017 | Tak jako v mnoha městech, i v Olomouci se v pátek 22.9. uskutečnil ,,Evropský den bez aut’’. Na prostranství Horního náměstí se prezentovaly dopravní prostředky spojené s udržitelnou mobilitou. K vidění byla vozidla na alternativní... číst dále
Evropský den bez aut v Olomouci

Stručné představení města Olomouc

Všechny novinky města Olomouc

Modul: Novinky