Mnichovo Hradiště

Základní informace

Město Mnichovo Hradiště s více než 8 800 obyvateli leží v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Český ráj. Město má dalších 11 místních částí s převažujícím venkovskou zástavbou. Charakter města do určité míry určuje blízkost velké industriální zóny v sousední Mladé Boleslavi. V posledním desetiletí prochází město výraznými proměnami. Současné vedení se snaží radnici otevřít všem, kteří mají o její činnost zájem, zapojovat občany do rozhodovacích procesů. Probíhá řada investičních i „měkkých“ projektů, které proměňují tvář města a jeho venkovských částí. Důraz je kladen na kvalitu veřejného prostoru, zvýšení kapacit a kvalitu školství, spolkový život, zlepšení životního prostředí a rozvoj nemotorové dopravy.   

 

Projekty města a strategické dokumenty

Projekty města naleznete zde a strategické materiály zde.

 

Fotogalerie

Fotogalerii naleznete zde.

    Modul: Seznam členů