Výzva CityChangers 2030

Svět se od základu změní a dotkne se to nás všech. Po současné krizi před námi bude nový začátek, který nám dá šanci uchopit naše životy jinak než dosud a začít dělat věci lépe.

Městská mobilita se vždy týkala, týká a bude týkat každého z nás. Všichni budeme i nadále využívat dopravní infrastrukturu, cestovat různými dopravními prostředky, vnímat design veřejného prostoru, přizpůsobovat životní prostředí tomu, jak se pohybujeme. Každý z nás bude i nadále klást na mobilitu jiné nároky podle svých individuálních potřeb, což často vede k obtížně řešitelným, až nebezpečným situacím.

A tady je šance na změnu. Všichni tušíme, že nás čeká hospodářská recese a stát i my, jeho občané, budeme muset šetřit. I v této situaci však musí městská mobilita fungovat. V nových podmínkách bude ještě víc nutné plánovat rozumně, úsporně, bez zbytečně drahých dopravních investic.
 

Vnímáme neuspokojivý stav v současné době:

Trvale vysoký podíl motorové dopravy je málo efektivní, zatěžuje životní prostředí emisemi, podílí se na přehřívání měst a násobí negativní dopady klimatických změn.

Pozemní komunikace nejsou dost bezpečné pro individuální bezmotorovou dopravu, a tím omezují možnosti pro přirozenou pohybovou aktivitu, která je pro zdravý život nás všech naprosto nezbytná.

Podoba ulic a veřejných prostor dostatečně neodpovídá potřebám uživatelů: chodců, cyklistů, řidičů. Právě oni by ale měli rozhodovat o designu ulic, který by měl všem dát prostor pro bezpečnou, úspornou a efektivní mobilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.
 

Proto chceme v oblasti městské mobility prosazovat a naplňovat tyto hodnoty:

 • Život v ulicích
  Mít dostatek prostoru pro aktivní společenský život ve městě.
 • Setkávání se
  Setkávat se s přáteli, známými i neznámými lidmi v rámci veřejného prostoru.
 • Bezpečí
  Mít možnost bezpečně chodit pěšky i jezdit na kole.
 • Krása
  Mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.
 • Zdraví
  Posilovat svou kondici a upevňovat své zdraví prostřednictvím vlastní pohybové aktivity.
 • Čisté město
  Žít ve městě bez dopravních kolapsů, nadměrného hluku a znečišťování životního prostředí.
 • Dostupnost pro všechny
  Vždy mít možnost vybrat si takový dopravní prostředek, kterým se bezpečně, snadno a včas dostaneme do svého cíle.
 • Dostatečný prostor
  Mít takovou dopravní infrastrukturu, která naprosté většině z nás umožní efektivně se přepravovat, aniž by přitom trpěl veřejný prostor či kvalita života.

Sdílíme společnou představu, jak přetvářet města, aby se v nich dobře žilo dětem, mladým lidem, rodinám i seniorům. Pro tuto představu chceme získat podporu všech, kdo k jejímu naplnění mohou svým dílem přispět. Naším klíčovým společným cílem je najít cestu, jak na omezeném prostoru měst a obcí efektivně skloubit všechny druhy dopravy. Společného cíle chceme dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci z řad nejširší veřejnosti.
 

Vidíme budoucnost:

Jako výraz podpory těchto hodnot se zúčastníme Evropského týdne mobility 16.–22. září, do kterého přispějeme konkrétní akcí. Chceme ve společnosti vyvolat diskusi o tom, kam bude směřovat vize udržitelné městské mobility.
 

Pro podporu společných cílů v rámci Evropského týdne mobility vyzveme kompetentní státní orgány České republiky, aby začaly podnikat konkrétní kroky směřující k praktickému naplňování principů udržitelné městské mobility.

 • Žádáme, aby aktivní mobilita byla součástí zdravotních politik prosazovaných státem, včetně těch, které se zabývají neinfekčními nemocemi (prevence), infekčními nemocemi (budování imunity) a obezitou.
 • Žádáme, aby si Česká republika stanovila ambiciózní cíle pro zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy do roku 2030.
 • Žádáme, aby stát podpořil programy na rozšíření nákladních kol a elektrokol, která by společně mohla nahradit část vozového parku v organizacích působících na území České republiky.

Připojit se k výzvě CityChangers 2030 můžeme kdykoli. Ale právě dnes je správný čas na nový start.
 

Chci podepsat výzvu


Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle GDPR. Více informací zde

Modul: Petice