Stav připravenosti výstavby akce Cyklostezka Odra – Nisa – č. KČT 20

17. 08. 2019

V rámci grantové podpory Libereckého kraje se podpořilo zafinancovat zpracování územně technické studie cyklostezky Odra – Nisa od pramene Nisy až do Hrádku nad Nisou. Odra - Nisa je jedním ze základních stavebních kamenů „kostry cyklodopravy“ v Libereckém kraji. Studie prověřila technickou proveditelnost dané cyklotrasy, vymezila řešené území s ohledem na širší vztahy, identifikovala údaje, navrhla technické řešení se stanovením časového harmonogramu realizace záměru. Zároveň byl stanoven odborný odhad rozsahu stavebních úprav, zemních prací, případných přeložek sítí, průchodnost ochranných pásem, proveditelnost navržené trasy z hlediska vlastnictví pozemků v jednotlivých katastrech. Úsek budoucí cyklotrasy Nová Ves nad Nisou (pramen Bílé Nisy) – Hrádek n. N. (státní hranice) měří celkem 47,5 km. Trasa je navržena ze 76% po stávajících komunikací (převážně silnicích III. třídy), 24% (11,5 km) pak po nových komunikacích. Trasa je navržena tak, aby vedla v maximální míře v blízkosti toku řeky Nisy a je proznačena číslem Klubu českých turistů 20.

V rámci projektu Odra - Nisa se předpokládá postupná výstavba 12 km novostaveb cyklostezek a úpravy 36 km cyklotrasy po stávajících komunikacích. Odhad finančních nákladů je 377 miliónů Kč.

 

Historie realizace trasy od roku 2011

V roce 2011 se začal Liberecký kraj aktivně věnovat přípravě realizace koridoru Odra - Nisa, jež patří mezi strategické směry rozvoje cyklodopravy v LK. Projekt Odra Nisa je pro Liberecký kraj pilotním především proto, že při celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje cca 439 027, propojuje trasa obce a města, v nichž žije více než 38% obyvatelstva. Náklady na realizaci byly odhadnuty na více než 330 mil. Kč. Požadované prostředky výrazně převyšují finanční možnosti Libereckého kraje. Z tohoto důvodu a také vzhledem k nevyřešeným vlastnickým vztahům k pozemkům v některých úsecích, začal Liberecký kraj v roce 2012 připravovat k realizaci takové úseky, které by umožnily propojení stávajících sjízdných úseků tak, aby byly utvářeny ucelené části cyklotrasy, které by mohly být označeny jako cyklotrasa Odra – Nisa.

Prvním zrealizovaným úsekem byla část v Machníně (Liberec), a to od areálu Integra na okraj obce. Celková délka úseku je 0,8 km a náklady hrazené Libereckým krajem na stavbu byly 1,79 mil. Kč. Pro rok 2015 je projektově připraven navazující úsek k elektrárně v Andělské hoře (Chrastava), tzv. Kolonce, odkud bude cesta pokračovat po stávající cyklotrase do Chrastavy. Vybudování tohoto úseku umožní cyklistům pohodlnou jízdu s mírným převýšením u hradu Hamrštějn. Cesta vede lesem a cyklisté se mohou vyhnout jízdě do Chrastavy po silnici. Realizace tohoto úseku je součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který je připraven do Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Dále byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci úseku Bílý Kostel nad Nisou – Chotyně, kolem areálu Gronovka na pomezí hranic obcí Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel. Zde by cesta vedla s výjimkou krátkého úseku po místních komunikacích a cyklisté by se mohli vyhnout frekventované silnici II/2711. Z Chotyně na hranice CZ/D v Hrádku nad Nisou cyklotrasa vede po místních komunikacích, jejichž povrch byl z velké části opraven v rámci odstraňování povodňových škod. Cyklotrasa je už v tuto chvíli proznačena, a to číslem KČT 20. V polovině roku 2013 Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje zajistil bezpečné převedení cyklistů přes silnici II. třídy v Hrádku nad Nisou. Jednalo se o vyřešení křížení páteřní cyklotrasy Odra Nisa se silnicí II/2711 – křižovatka ulic 1. máje, U Nisy a Lidická. Realizace úseků je součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který je připraven do Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

 

Aktivity v letech 2017 - 2019

V současné době Statutární město Liberec má zpracovanou projektovou dokumentaci a získané stavební povolení pro úsek Selská – Londýnská (za ČOV Liberec) v celkové délce 1,1 km. Tento úsek bude navazovat na stávající trasu od fotbalového stadionu Slovan. Úsek budou moci využívat také vyznavači in-line. Statutární město Liberec podalo žádost o investiční podporu na stavbu cyklostezky na SFDI v roce 2015 a bohužel neuspělo. Realizace tohoto úseku byla dokončena v roce 2018 za podpory IROP (Integrovaný regionální operační program), ale stavba ještě nebyla zkolaudována.

Pro propojení Liberec – Hrádek nad Nisou v roce 2017 byl vyřešen úsek Chrastava – Bílý Kostel nad Nisou (tzv. Paradies). Tento překrásný úsek probíhá na ostrově, který vytvořilo koryto řeky a náhon do vodní elektrárny. V tomto úseku vedla místními obyvateli oblíbená pěšina, která byla v roce 2012 na soutoku Nisy a Jeřice výrazně poškozena povodní. V roce 2013 Město Chrastava a obec Bílý Kostel nad Nisou získaly podporu Libereckého kraje v rámci dotačního fondu a v roce 2014 již měly zpracované projektové dokumentace pro stavbu úseku Pardies. Realizace úseků byly součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který byl připraven do Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko již v roce 2016, ale neuspěl. Starostové obou obcí stavbu cyklostezky již zahájili v roce 2017 a kolaudovat se bude v roce 2019.

Projektování úseku na katastru města Liberec od Košické po Poštovní náměstí je finančně podpořeno z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Další zkvalitnění infrastruktury probíhá na území Vratislavic nad Nisou, Jablonce nad Nisou a též v Lučanech a Nové Vsi nad Nisou. Realizace těchto  úseků je součástí projektu Kolem kolem Jizerek, který byl na konci roku 2017 podpořen z Výzvy pro individuální projekt, prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Realizace v rámci projektu Kolem kolem Jizerek probíhá v průběhu let 2018 – 2020.

 

Přílohy

Mapa vedení trasy a tabulka připravenosti trasy (z 06/2014)

Webové stránky - zde

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Stav připravenosti výstavby akce Cyklostezka Odra – Nisa – č. KČT 20

Ke stažení

Mapa.pdf (2.3 MB)
Tabulka_pripravenosti.pdf (91 kB)


Přečtěte si také

Krajské setkání Cyklovize 2030 v Libereckém kraji

23. 11. 2023 | V pondělí 20. listopadu 2023 se konal v Libereckém kraji významný workshop, který přivítal zhruba 30 zástupců obcí, měst a krajského ředitelství Policie České republiky (PČR). Akce nesla název „Koncepce rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje 2030 a Cyklovize 2030“ a měla za cíl... číst dále
Krajské setkání Cyklovize 2030 v Libereckém kraji

Nový Bor a sousední Radvanec spojuje opravená silnice i nová cyklostezka. Projekt vyšel na 50 milionů

08. 11. 2023 | Společný projekt obce Radvanec a města Nový Bor za 37 milionů korun finančně podpořil Státní fond dopravní infrastruktury částkou 24,9 milionu korun. Do celoplošné opravy komunikace Krajská správa silnic Libereckého kraje investovala 12,4 milionu korun. Zakázku na obě akce kvůli... číst dále
Nový Bor a sousední Radvanec spojuje opravená silnice i nová cyklostezka. Projekt vyšel na 50 milionů

Liberecký kraj podporuje sdílení kol, vyhlásil dotace pro menší města

14. 04. 2023 | Liberecký kraj v České republice podniká kroky na podporu sdílení kol v menších městech. O celkem tři miliony korun může požádat deset obcí s rozšířenou působností. V plánu je pilotní program propojení se systémem veřejné dopravy, který umožní lidem po vystoupení z vlaku... číst dále
Liberecký kraj podporuje sdílení kol, vyhlásil dotace pro menší města

Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun

04. 10. 2019 | Oblast cyklodopravy vnímá Liberecký kraj jako důležitou formu přepravy. V letošním roce proto na ni ze svého rozpočtu vynaložil 20 milionů korun. Poprvé v historii podá kraj i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zahájil také přípravu koncepčního... číst dále
Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun

Liberecký kraj chce dostavět jeden z posledních úseků na cyklotrase Odra–Nisa

15. 09. 2019 | Liberecký kraj má velký zájem o dobudování jednoho z posledních úseků na trase z Liberce do Hrádku nad Nisou na dálkové páteřní cyklotrase Odra–Nisa. Podá proto první žádost o dotaci na výstavbu cyklotrasy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Stěžejním úsekem... číst dále
Liberecký kraj chce dostavět jeden z posledních úseků na cyklotrase Odra–Nisa

Cyklostezka Varhany - ideální typ na nedělní cyklovýlet

08. 09. 2019 | Na Českolipsku byla vybudována cyklostezka Varhany, po které se lidé dostanou na kolech z České Lípy až do Kamenického Šenova. Projekt využil tělesa zrušené železniční trati. Realizací výstavby cyklostezky došlo k rozšíření cyklotras o dalších cca 19 kilometrů a též k rozšíření... číst dále
Cyklostezka Varhany - ideální typ na nedělní cyklovýlet

Obnova krytu vozovky na silnici I/14 HORNÍ SYTOVÁ – HRABAČOV

06. 09. 2019 | Často se říká, že ŘSD nikdy nedovolí na své silnici zřídit cyklistické pruhy. Je proto dobré představovat projekty, kde se to povedlo. Jedním z takových byla obnova krytu vozovky silnice I/14, nacházející se v Libereckém kraji, v obcích Víchová nad Jizerou a Jilemnice, k.ú. Horní... číst dále
Obnova krytu vozovky na silnici I/14 HORNÍ SYTOVÁ – HRABAČOV

Stav přípravy akce CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY

03. 09. 2019 | V Jablonném v Podještědí bylo na radnici v roce 2012 založeno zájmové sdružení právnických osob - Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou Předmětem činnosti sdružení je koordinace aktivit ke zřízení, propagaci, správě, údržbě a provozu páteřové Cyklostezky... číst dále
Stav přípravy akce CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY

Stručné představení města Liberecký kraj

Všechny novinky města Liberecký kraj

Modul: Novinky