Exkluzivní nabídka webinářů zdarma

10. 03. 2020

Díky spolupráci s rakouskou organizací FGM-Amor nabízíme českým městům účast na webináři s tématem zapojení občanů do tvorby veřejných prostor, cest do škol i tipů, jak komunikovat proměnu ulic. Překlad do českého jazyka zabezpečíme. 


FGM-Amor je členem pracovní skupiny pro tvorbu evropské metodiky plánů udržitelné městské mobility. V roce 2019 jsme společně organizovali seminář Proměna ulic s důrazem na děti. Ve spolupráci s FGM-Amor byla v češtině vydána brožura „20 důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“.
Máte zájem se účastnit webinářů? Napište na info@dobramesta.cz

Exkluzivní nabídka webinářů zdarma
Modul: Novinky