Jak dál s iniciativou CityChangers

06. 10. 2020

Dnes proběhla formou videokonference porada k iniciativě CityChangers a ke stejnojmenné výstavě. Záznam z celého jednání je k dispozici na tomto odkaze.

Hlavní závěry byly:

 • CityChangers je základem komunikační strategie, která může městům a ambasadorům pomoci představit myšlenky, principy a konkrétní projekty udržitelné městské mobility. Proto v úvodu byla představena vazba na SUMP 2.0. a na vládní koncepci městské a aktivní mobility, které počítají s touto iniciativou. CityChangers vychází z reálných a odborných faktů, ale je postavena na lidech, ambasadorech a jejich příbězích. Vlajkovou lodí je Výzva CityChangers 2030.
 • Putovní výstava CityChangers (Parklet):

  • Výstava symbolizuje hodnoty, které vycházejí z komunikační strategie, brandu CityChangers. Každé město si z ní může vytvořit vlastní plán.
  • Základní popis výstavy je popsán v další příloze. Zjednodušeně je symbolem pro vyvolání diskuse o funkci dopravy ve veřejné prostoru. Podobně pracovala s výstavou města, která měla výstavu již instalovanou.
   Například v Jičíně 21. 9. 2020 umístili parklet na ulici Palackého, kde chce město provést dopravní změny. Celý den u něj diskutovali s občany a odpoledne uspořádali přímo na ulici besedu. Rovněž prováděli místní šetření. Zpráva je k dispozici zde.
   V Říčanech dne 16. 9. 2020 zase město využilo výstavu k otevření diskuse o revitalizaci Masarykova náměstí. Výstavu Parklet je výhodné spojit s dalšími konkrétními tématy a službami městské mobility, jako je sdílení aut, kol, citylogistika, apod. (seznam doporučených doprovodných aktivit je přiložen níže, formou příběhů). 

 • Nejčastější otázky k výstavě:

  • Co je potřeba ve městě zajistit? Najít místo a příběh a pak už jen zajistit zábor veřejného prostoru.
  • Jak rezervovat termín? Stačí napsat na tým spolku Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. Tvoříme kalendář pro rok 2021. Zatím přijímáme předběžné přihlášky a pak kvůli logistice přepravy spolu s vámi stanovíme termíny výstav v jednotlivých městech.
  • Kolik to celé na týden stojí? Je třeba zajistit přepravu a montáž. Manuál k sestavení parkletu je v příloze.
 • Seznam typů příběhů CityChangers

které lze využít jako doporučené doprovodné aktivity:

 1. Inspirativní strategie a vize
 2. Funkce dopravy ve veřejném prostoru / veřejný prostor pro lidi, nikoliv pro auta
 3. Carsharing a bikesharing
 4. City logistika (cargo kola)
 5. Parkovací politika, jak pro auta, tak i pro jízdní kola
 6. Cyklistické příběhy všech kategorií
 7. Spolupráce se školami
 8. Spolupráce se seniory
 9. Veřejná doprava a intermodalita

Fotogalerie:

Jak dál s iniciativou CityChangers
Modul: Novinky