Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

22. 09. 2020

Parklet umístěný v Palackého ulici v Jičíně odstartoval diskusi o změně veřejného prostoru v centru Jičína. Stalo se tak u příležitosti Evropského týdne mobility. Veřejná debata vyústila v návrhy konkrétních úprav, město chce ale nejdřív provést důkladný průzkum a na jeho základě připravit komplexní dopravní studii. Výstava zůstává v Jičíně minimálně do konce měsíce, kdy poputuje i do dalších měst ČR.

Obyvatele i návštěvníky Jičína čekalo dnes ráno překvapení. Palackého ulice, jindy rušná a obsazená z velké části parkujícími automobily, se proměnila v zónu s posezením, parkováním pro jízdní kola a stromy. To vše bez změny dopravního režimu. Postačilo k tomu vyznačení koridoru pro motorovou dopravu kužely a páskami, zeleň v pytlích a instalace mobilní výstavy – parkletu. V rámci jednoduchých úprav a se v rámci stávajícího dopravního značení pouze na jeden den zdůraznila pobytová a obchodní funkce ulice.

„Cílem bylo otevřít diskusi na téma využití veřejného prostoru. Už s předstihem jsme obešli místní podnikatele a zeptali se jich na názor. Nepovolené parkování, které komplikuje zásobování i bezpečnost pěších, se ukázalo být jednou z priorit k řešení,“ řekl k tomu Mgr. Petr Hamáček, místostarosta Jičína.

V zahájení diskuse pomohla mimo jiné i výstava, kterou město získalo v rámci spolupráce se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu. Instalace výstavy ukazuje, kolik možností nabízí plocha o velikosti jednoho parkovacího místa. Pracovní plocha, místo pro schůzky či klidné posezení, parkovací místo pro kolo či koloběžku, zvýšení zelené plochy a příjemné klima, nebo jen zastavení se a zamyšlení – to vše představuje parklet na ploše 2 x 5,25 metrů. Jeho součástí je zábradlí s potiskem dotvářejícím atmosféru.

„Jedná se o dočasnou instalaci, která má jediný cíl. Chceme začít s obyvateli města hovořit nejen o podobě Palackého ulice, ale o celé oblasti širšího centra,“ komentuje dnešní akci městský architekt Radek Jiránek. Město zároveň připravuje podrobný průzkum dopravy. „Budeme měřit, kudy a kam jezdí auta, i kde a a jak dlouho parkují. Na základě toho budeme moci lépe navrhnout podobu dopravy,“ doplnil Jiránek.

Pilotní ukázka Palackého ulice přestavuje jednu z možností, jak by výsledné řešení mohlo vypadat. Už první debaty u parkletu ale ukázaly, že obyvatelé i místní obchodníci mají na podobu veřejného prostoru svůj názor. Právě proto musí probíhat veřejná debata se všemi zúčastněnými, tedy rezidenty, obchodníky, žáky školy, zástupci veřejné správy, uživateli a ostatními obyvateli města.

Výstava si získala zájem lidí, během jednoho dne tak radnice získala více než 130 reakcí a návrhů, které obsahují vyplněné dotazníky. Formulář je k dispozici veřejně na stránkách města a občané jej mohou vyplnit i později.

Ve stejný den, tedy 21. září proběhla také veřejná debata se zástupci města i přizvanými odborníky. „Ukazuje se, že někdy stačí velmi jednoduché opatření, které stojí doslova pár korun, aby se zcela změnil pohled na ulici. Proměna Palackého ulice vyvolala živou diskusi, v tom naše výstava splnila svůj účel,“ říká Jaroslav Martinek, zástupce Fakulty dopravní ČVUT. Jak ale dodává, na každé město je třeba dívat se jako na celek, kde proměna jedné ulice souvisí s širším pohledem na celé město.

„Jičín skvělým způsobem kombinuje výsledky odborných studií a diskuse s občany. Změny tak trvají možná delší dobu, ale výsledné řešení může díky tomu naplnit zájmy různých skupin,“ říká Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilit a dodává: „Podobné problémy s narůstající dopravou řeší většina českých měst, důležitá je tak výměna zkušeností a zvyšování povědomí o hodnotě veřejného prostoru napříč celou Českou republikou.“

Partnerství pro městskou mobilitu na přípravě výstavy spolupracovalo se třemi univerzitami. Samotná výstava je jedním z výstupů projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400), na kterém se podílejí kromě Fakulty dopravní ČVUT v Praze také Univerzita Pardubice a Vysoká škola ekonomická v Praze.

O tom, že centrum Jičína změnu potřebuje, svědčí mnohé ohlasy obyvatel v rámci debat, které u parkletu proběhly.

„Málo se mluví o rostoucím automobilismu. Představený návrh se mi líbí, jen bych přivítal rozšíření parkovacích míst pro zásobování, upravil bych podobu veřejné zeleně do rozumné výšky. A konečně, Policie by měla kontrolovat i pokutovat nelegálně parkující automobily,“ říká fotograf Jiří Ulrych, majitel jednoho z obchodů, který v Palackého ulici zároveň také bydlí.

„Tuhle ulici mám moc ráda, nejen obyvatele ale i ty, kteří tu mají své obchody. Jediné, co je opravdu problém, to je parkování. Velice souhlasím s podobou, kterou tu dnes město vytyčilo. Vyřešilo by to nelegální parkování a nám by to ušetřilo nervy. Mám i zkušenost, kdy jsme vymezili dočasně plochu pro zásobování , stála jsem na tom místě, a lidé v autech do mě začali najíždět. Pro oživení ulice ať zůstanou zábory na chodnících. Při pohledu z náměstí je teď ulice mrtvá, zákaznici volají, zda máme otevřeno když nevidí venku květiny,“ říká majitelka místního květinářství Tereza Schindlerová.

„Chodník je úzký, když jdu s kočárkem, musím děti doslova hnát před sebou. Neustále trnu, aby nevběhly mezi automobily. Více prostoru pro pěší by Palackého ulici určitě prospělo,“ říká kolemjdoucí maminka tří dětí z Jičína.

Protože diskuse o nové podobě dopravního režimu teprve začíná, otevírá město možnost zaslat své názory a připomínky prostřednictvím online formuláře na stránkách města Jičín.

 

Odkaz na fotogalerii

 

Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

Přečtěte si také

Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

22. 12. 2022 | Ve dnech 6.–7. prosince se v Jičíně uskutečnila národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“. Její účastníci shrnuli dosavadní zkušenosti s prosazováním aktivní mobility v ČR a vytyčili cesty, kterými by se měla v Česku dále ubírat. Více než stovka odborníků... číst dále
Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

07. 10. 2021 | Zástupci vedení města představili veřejnosti nástin Plánu udržitelné městské mobility 5. října 2021 v jičínském biografu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu se tohoto setkání aktivně zúčastnil.  Jaroslav Martínek, jednatel spolku ve svěé prezentaci zdůraznil, že hlas... číst dále
Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

02. 10. 2021 | Zajímá vás budoucnost dopravy v Jičíně? Město začne v krátké době připravovat strategický dokument v oblasti dopravy – Plán udržitelné městské mobility. Na úvodní participaci s veřejností k tomuto plánu vás seznámíme s principy a procesem tvorby Plánu. Představíme... číst dále
Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

Jičín a strategické dokumenty

02. 04. 2020 | Stejně jako další česká města, i Jičín bude zpracovávat koncepční materiál pro oblast dopravy - Plán udržitelné městské mobility. Byl to jeden z výstupů Dne mobility, který proběhl dne 20. 11. 2018. Město, které je členem spolku Partnerství, má svého koordinátora i akční... číst dále
Jičín a strategické dokumenty

Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

05. 12. 2019 | Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility. Program: strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality pocitové mapy Jičína - výstupy doprava dětí do škol a školek participace... číst dále
Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

21. 11. 2018 | Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto... číst dále
Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

Město Jičín zve na den mobility

31. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí... číst dále
Město Jičín zve na den mobility

Stručné představení města Jičín

Všechny novinky města Jičín

Modul: Novinky