Jednání o využití REACT-EU: Stav 1:1

03. 11. 2020

Před časem jsme Vás informovali o změnách, které přineslo jednání české vlády dne 14. 10. 2020. Do dějin českých médiích se kauza zapsala pod heslem „sportovní kabiny místo cyklostezek“. Pohled je to sice hodně zjednodušený, téma v každém případě vyvolalo vlnu emocí a reakce například od Asociace krajů nebo Svazu měst a obcí ČR.

Konečné slovo měl mít Monitorovací výbor IROP zřízený Ministerstvem pro místní rozvoj, který o návrhu rozdělení prostředků REACT-EU jednal v pátek 23. října. Už před klíčovým zasedáním měli jeho členové řadu podnětů, mimo jiné výzvu seniorů. Partnerství pro městkou mobilitu se také připojila k otevřenému dopisu adresovanému třem členům české vlády.

 

Upravený návrh: cyklostezky zůstávají, podpora se snížila

Jaký tedy byl výsledek jednání monitorovacího výboru 23. října? Vše naznačuje už titulek článku - stav zůstává nerozhodný. 

K dispozici máme upravený návrh projektového dokumentu. Ve výsledku sice cyklostezky v návrhu zůstávají, alokace na ně ale bude zhruba o čtvrtinu nižší, než předpokládal původní návrh.  Stejně tak zůstávají v návrhu sportovní kabiny. Obě aktivity budou spolufinancované z EU do výše 85 %, podmínky platí pro celou ČR, včetně nejvíce postiženého regionu hl. m. Prahy.

„Řídicí orgán IROP upraví návrh revize programu tak, že sníží navrhovanou alokaci u sportovní infrastruktury ve prospěch navrácení tématu cyklodoprava. Ta by tak měla získat 5 % alokace REACT-EU (odhadem 1,3 – 1,6 mld. Kč),“ informovala o výsledcích jednání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Jak dále doplnila, monitorovací výbor bude o rozdělení alokace REACT-EU mezi navrhované aktivity teprve hlasovat.

Situaci budeme nadále sledovat, případní zájemci o podrobnosti se mohou obrátit na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

   

REACT-EU v oblasti mobility - stezky, cyklopruhy i stojany na kola

Co jakými aktivitami tedy nový upravený návrh pro jednání počítá v oblasti cyklodopravy?

Podle návrhu by podpora měla směřovat do: 

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b
  • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, ochranných jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury pro cyklisty, např. stojanů na kola, odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zmírňující a kompenzační opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, např. výsadbu doprovodné zeleně podél komunikací pro cyklisty, a související prvky zvyšující bezpečnost cyklistické dopravy, např. veřejné osvětlení nebo prvky inteligentních dopravních systémů.

Jednání o využití REACT-EU: Stav 1:1
Modul: Novinky