Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

13. 11. 2020

Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!

 

 

Ostrava: #covid-19 jako příležitost

Letošní jarní omezení spojená s pandemií přinesla omezené možnosti trávení volného času včetně návštěv gastro a kulturních podniků. Ostravané tedy začali ve větší míře navštěvovat rekreačně přitažlivá místa přímo ve městě. Jedním z nich se stalo nábřeží řeky Ostravice, a to v úseku mezi Komenského sady a soutokem s říčkou Lučinou. V této části řeky u mostu M. Sýkory byl nedávno rekonstruovaný pravý (slezský) břeh a vzniklo zde příjemné terasové posezení v bezprostřední blízkosti řeky. Na levém břehu se nachází větší množství stravovacích zařízení, ale přístup k řece zde kříží obslužná komunikace – ulice Havlíčkovo nábřeží a vyhledávaná stezka pro cyklisty (Ostrava – Beskydy). Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo k lidovému pojmenování oblasti Malá Kodaň.

Velká kumulace lidí přenášejících si občerstvení přes vozovku k řece a korzujících na nábřeží po cyklostezce, zvláště při pěkném počasí, dala vzniknout nápadu část Havlíčkova nábřeží na víkendy pro motorovou dopravu uzavřít. Vznikl by tak zároveň prostor pro různé aktivity od kulturních projektů až po trhy s lokálními výrobky. V daném úseku město Ostrava už dříve naplánovalo rekonstrukci nábřeží, která měla následovat po rekonstrukci kanalizace na podzim 2020. Tyto dvě investiční akce by tak jako tak znamenaly dlouhodobé dopravní omezení, a proto bylo rozhodnuto, že víkendová omezení dopravy budou ve zkušebním režimu zavedena už od léta 2020.

 

Nábřeží Ostravice ožilo slavnostmi

Místní spolek provozovatelů kulturních a stravovacích zařízení na Havlíčkově nábřeží, tzv. Ostravský spolek náplavkářů, zajistil během doby uzavření ulice (pátek večer až neděle) kulturní program. Sobotní dopoledne pak byla v režii projektu s lokálními potravinami a autorským designem nesoucím název “Trhy, co se hledají”. Projekt dopravního značení pro oživení veřejného prostoru zajistil Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace (MAPPA) a dopravní značení zajistilo vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Objízdná trasa pro vozidla vedla po opačné straně bloku přiléhajícího k nábřeží a cyklostezka se vyznačila jako stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů. Po dobu dopravního omezení nebyly evidovány žádné větší komplikace. Pouze bylo potvrzeno, že řidiči jezdí po paměti, nesledují aktuální dopravní značení, a tak docházelo k častému otáčení až těsně před uzavírkou. Víkendový provoz neměl negativní vliv ani na linky MHD. A to ani přes fakt, že individuální motorová doprava byla vpuštěna do jinak uzavřeného úseku vyhrazeného pouze pro nemotorovou a hromadnou dopravu.

Víkendové přetvoření části úseku Havlíčkova nábřeží na pěší zónu Malá Kodaň, které přineslo zlepšení přístupu k řece a nabídku kulturních a obchodních aktivit, se setkalo u lidí s velmi pozitivním ohlasem. Potvrdila se také oprávněnost diskuse o budoucím využití celého nábřeží po provedení celkové rekonstrukce. Na druhou stranu se diskutovala legálnost využívat pozemní komunikace k jiným účelům, než ke kterým dle zákona slouží, a četnost dopravních omezení pro kulturně společenské aktivity, které zvláště v letních měsících mohou stěžovat život řidičům.

  

Fotografie:

archiv Trhy, co se hledají, Club DOCK

fotografie z života pěší zóny Malá Kodaň, fotografie z diskuze nad budoucí stálou podobou Havlíčkova nábřeží

Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

Přečtěte si také

Vize prostorového rozvoje Ostravy

27. 10. 2020 | Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel výstavu „Vize prostorového rozvoje Ostravy“. Vize, kterou měl Městský ateliér vytvořit dle své zřizovací listiny, je nástroj vycházející ze Strategického plánu rozvoje města. Je to nástroj, který je... číst dále
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Zelená Ostrava

25. 10. 2020 | Nedávno byla zveřejněna novinka „Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublaň)“ , která mimo jiné zveřejnila i informace o iniciativě Evropské zelené město na podporu udržitelných měst. Například hlavní město Slovinska,... číst dále
Zelená Ostrava

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019 | Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět... číst dále
Změní bikesharing firemní mobilitu?

Ostravské horké cyklistické dny

16. 06. 2019 | V deštivém květnu proběhla soutěž Do školy na kole, jejího čtvrtého ročníku se zúčastnili žáci 9. tříd z 8 ostravských škol. Letos byla hojně kromě kategorie sledující pravidelnost dojíždění zastoupena i kategorie ujeté vzdálenosti. Dvojice z vítězné školy najela takřka... číst dále
Ostravské horké cyklistické dny

Žáci ostravských devátých tříd budou opět v květnu soutěžit. Pomůže jim bikesharing.

02. 05. 2019 | Již počtvrté proběhne v Ostravě soutěž Do školy na kole, kterou pro magistrát města organizuje cyklokoordinátor. Soutěží se ve dvou kategoriích, na vzdálenost dojíždění a na pravidelnost. Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet 26 účastníků z osmi ostravských základních... číst dále
Žáci ostravských devátých tříd budou opět v květnu soutěžit. Pomůže jim bikesharing.

Ostravský bikesharing se rozšíří

15. 03. 2019 | Přes poslední záchvěvy paní zimy pomalu začíná cyklistická sezóna. Statutární město Ostrava s dotčenými městskými obvody na rok 2019 připravilo rozšíření vloni úspěšného systému sdílení kol. Nově kromě centra města přibudou stojany i ve Vítkovicích, Porubě, Mariánských... číst dále
Ostravský bikesharing se rozšíří

Nová cyklistická trasa v Ostravě v provozu

12. 11. 2018 | V Ostravě byla dána do užívání cyklistická trasa Y vybudovaná statutárním městem Ostrava s přispěním evropských fondů podél ulice Novinářské a Výstavní. Do konce dubna ještě budou... číst dále
Nová cyklistická trasa v Ostravě v provozu

Horké jarní dny v Ostravě přejí cyklistům

12. 11. 2018 | V Ostravě je v procesu kolaudace nová trasa S vybudovaná statutárním městem Ostrava mezi Výškovicemi a Starou Bělou, která chodce a cyklisty odděluje od provozu na vozovce, v místech, kde by hrozilo vzdutí kořenovým systémem,... číst dále
Horké jarní dny v Ostravě přejí cyklistům

Stručné představení města Ostrava

Všechny novinky města Ostrava

Modul: Novinky