Statutární město Ostrava má novou Koncepci cyklistické dopravy

15. 05. 2024

Statutární město Ostrava má novou Koncepci cyklistické dopravy. Ta byla schválena dnes 15. 5. 2024 zastupiteli města na svém zasedání

Koncepci cyklistické dopravy si můžete prohlédnout ZDE

Koncepce se drží zásad, uplatňovaných ve městech, úspěšných v udržitelné dopravě a metropolích cyklistiky. Tyto zásady jsou uplatňovány skrze následující tři principy:

1. princip Regionální propojení – týkající se propojení města do okolí i mezi třemi hlavními městskými celky;

2. princip Městské třídy a významné ulice – soustředící se na všechny stávající i budoucí městské třídy a významné komunikace relativně zatížené motorovou dopravou a linkami veřejné hromadné dopravy;

3. princip Zóny zklidněné dopravy – ulice se sníženou nejvyšší povolenou rychlostí, kde se v největší míře ve veřejném prostoru prolíná funkce dopravní s funkcí pobytovou.

Oficiální tisková zpráva je tato:

Ostrava posouvá svůj přístup k podpoře cyklistické dopravy. Navazuje přitom na přínosy předchozí, čtrnáct let platné koncepce cyklistické dopravy, díky které dnes město nabízí skvělé podmínky pro rekreační cyklistiku. Nová koncepce se soustředí na zlepšení podmínek pro každodenní krátké cesty na kole. Vychází z přístupu, že cyklistika není jen sport, ale i transport.

Město Ostrava dlouhodobě a systematicky pracuje na zlepšování podmínek pro život svých obyvatel. Inspiruje se příklady dobré praxe z českých i zahraničních měst a přejímá osvědčené strategie, mezi něž patří i podpora aktivní mobility – chůze a městské cyklistiky. „Přelomové bylo pro Ostravu zavedení sdílených kol v roce 2018. Data o jejich používání nám potvrdila, že kolo je mezi obyvateli oblíbeným způsobem dopravy na krátké vzdálenosti. Většina uskutečněných cest je do 5 km,“ zmiňuje Hana Tichánková, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád. Právě pro takové cesty zatím město ne vždy nabízí optimální podmínky. To se má v budoucnu změnit. „Pro město má cyklistická doprava nesporné výhody. Šetří místo v ulicích, omezuje dopravní zácpy, míru hluku a přispívá k řešení znečištěného ovzduší. Proto usilujeme o to, aby v našem městě bylo kolo běžným dopravním prostředkem,“ dodává náměstkyně Hana Tichánková.

Ambicí města Ostravy je zvýšit modal split (podíl z celkového počtu vykonaných cest) cyklistické dopravy ze současných necelých 4 % na 15 % do roku 2040. K tomu má pomoci postupně budovaná celoměstská síť oddělených stezek a ulic upravených pro přepravu na kole. Díky ní se má stát rovnocennou alternativou pro ostatní způsoby dopravy. „Nechceme lidem skrze značené cyklistické trasy diktovat, kudy mají jet. Naopak jim chceme umožnit, aby se na kole mohli pohybovat bezpečně a intuitivně v každé ulici. K tomu je zapotřebí lépe rozdělit prostor ve městě.“  říká městský architekt a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil. Ilustruje to mapa s navrženou soustavou stezek pro cyklisty, která připomíná hustě protkané krevní řečiště.

Autoři koncepce počítají s tím, že převést ambiciózní návrh do reality, bude vyžadovat vytrvalé úsilí města po dobu mnoha desítek let. V koncepci proto nastavují několik strategických cílů a ke každému z nich i sadu měřitelných ukazatelů úspěchu, jako např. nárůst počtu cyklistů, délky nově vystavěných oddělených stezek či ulic zrekonstruovaných do cyklisticky vstřícné podoby. „Ostrava aktuálně prověřuje zřízení 5 396 m nové cyklistické infrastruktury, část se již projektuje. V nejbližších letech by se do provozu měly dostat oddělené stezky a ochranné cyklopruhy na ul. Přemyslovců nebo na ul. Pivovarská, stezky na ul. Vítkovická či na ul. 28. října u Domu kultury nebo pěší zóna s povoleným pohybem cyklistů na Havlíčkově nábřeží,“ vypočítává náměstek pro investice Břetislav Riger. „Abychom lépe propojili dnešní nespojité úseky stezek pro cyklisty, plánujeme vybrané úseky komunikací upravit dočasnou změnou dopravního značení,“ dodává.

Další informace v přiložené tiskové zprávě MAPPA, kterou vypracoval Tomáš Zetek (kontakt +420 736 186 683). Koncepci naleznete v odkazu https://bit.ly/cyklokoncepce

 

Aktuální info k cykloinfrastuktuře viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/starou-belou-a-polanku-nad-odrou-propojila-nova-cyklotrasa, související dopravní výchově viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/dopravni-vyuka-deti-ve-meste.

 

pramen: ostrava.cz

Statutární město Ostrava má novou Koncepci cyklistické dopravy

Přečtěte si také

Rozvoj třídy 28. října v Ostravě

31. 10. 2023 | Koncepce městské třídy 28. října – Opavská představuje ambiciózní plán pro proměnu a zlepšení této důležité městské třídy v Ostravě. Tato třída, s délkou 12 kilometrů, je jednou z hlavních tepen městského života, prostírá se "od tanku až ke Globusu." Toto označení... číst dále
Rozvoj třídy 28. října v Ostravě

Co se děje u našich členů? Ostrava propojuje městské cyklostezky.

23. 09. 2023 | Ostrava propojuje městské cyklostezky, přibude 15 kilometrů nových tras Jednou z připravovaných je například stezka mezi ulicemi Mečnikovova a Žákovská v Ostravě – Mariánských Horách, která propojí stávající trasu M mezi centrem Ostravy a obvody Ostrava-Jih, Vítkovice, Mariánské... číst dále
Co se děje u našich členů? Ostrava propojuje městské cyklostezky.

Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

05. 01. 2023 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Inspiruje se při tom cyklisticky vyspělými městy jako Kodaň, Amsterdam, Gent nebo Brémy. Cyklistika není jen sport, ale především transport, zdůrazňují autoři zásadní změnu pohledu, se kterou koncepce přichází.... číst dále
Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

10. 08. 2022 | Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech.... číst dále
Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

05. 05. 2022 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Co se musí změnit, aby lidé kolo rádi používali při svých cestách městem, nyní zjišťuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) pomocí online dotazníku.      Odkud a kam se... číst dále
Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

18. 06. 2021 | Díky pandemii se 5. ročník pravidelné soutěže pro žáky 9. tříd ostravských základních škol mohl uskutečnit až ve školním roce 2020/2021, a to ještě netypicky. První polovina proběhla v říjnu do uzavření škol, druhá polovina v květnu a začátkem června po jejich otevření.... číst dále
Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

13. 11. 2020 | Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!     Ostrava:... číst dále
Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

Vize prostorového rozvoje Ostravy

27. 10. 2020 | Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel výstavu „Vize prostorového rozvoje Ostravy“. Vize, kterou měl Městský ateliér vytvořit dle své zřizovací listiny, je nástroj vycházející ze Strategického plánu rozvoje města. Je to nástroj, který je... číst dále
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Stručné představení města Ostrava

Všechny novinky města Ostrava

Modul: Novinky