Začal sběr projektů na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy

06. 02. 2021

Národní plán obnovy, který definuje plán reforem a investic na příští tři roky, chce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček předložit vládě ke schválení na konci února. Dokument bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Připraveno je 182 miliard korun.

Za podporu železniční sítě, odhlučnění a investice do veřejné dopravy zaslouží dokument pochvalu. Nenašli jsme tu ale zmínku o fenoménu, který v minulém roce okouzlil Evropu - města krátkých vzdáleností. Vždyť každá druhá cesta v Česku je kratší než 4 km. Chytré a jednoduché - kam mohu, dojdu pěšky, dojedu na kole nebo skočím do vlaku, na autobus či tramvaj. Je nutné podotknout, že se to vyplatí – každá koruna investovaná do udržitelné dopravy se nám několikanásobně vrací. Český národní plán obnovy má jednu slabinu. V současné verzi sice obsahuje i podporu udržitelné dopravy a čisté mobility, stranou zatím ale zůstává městská mobilita a právě tyto cesty na krátké vzdálenosti.

 

Výzva k podpoře udržitelné městské mobility a cyklodopravy

Proto doporučujeme, aby se do Národního plánu obnovy zapracovala i kapitola na výstavbu cyklistických stezek a byla spojena s částkou minimálně 2 miliardy Kč. Aby tento požadavek byl postaven na reálném základě, bude doplněn o seznam konkrétních projektů ve vysoké fázi připravenosti (prakticky tedy projektových dokumentací pro územní rozhodnutí, nebo pro stavební povolení se zaměřením na výstavbu cyklistických stezek). Aktuální přehled projektů je k dispozici na webové stránce https://www.citychangers.eu/

V této souvislosti prosíme o zasílání těchto projektových dokumentací. Prosíme, abyste přidali krátký popis projektu s odhadem finančních nákladů a délkou nově vybudované cyklostezky. Vhodné je zaslat fotografii současného stavu a mapu. Sběr potrvá do 28. 2. 2021.

Současně byla spuštěna výzva pro podporu dané myšlenka. Výzvu je možné podepsat na tomto odkaze.

 

 

Proč také potřebujeme seznam projektů

Vládní strategie bez opory ve financování

 • Teoreticky je vše dobře popsané v nové Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2027. Problém ovšem je, že Koncepce je považována pouze za strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy a jako podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské mobility na úrovni samospráv. V tomto důsledku je princip financování, popsaný v kapitole 3.3. Financování, je pouze rekapitulací finančních možností, bez nároku na státní rozpočet a evropské fondy. Otázkou tedy zůstává, jak je myšlena kapitola 2.3.4. Podporovat financování a rozvoj infrastruktury pro aktivní mobilitu, když k její realizaci nejsou vytvořeny adekvátní finanční podmínky. Každopádně je teoreticky výborně napsaná a poprvé se píše o podpoře výstavbě „dopravní sítě“ pro cyklisty – viz příloha 1. Indikátorem opatření je: „Navrhnout model budování liniových staveb pro cyklodopravu“. Úkol je potřeba řešit okamžitě.
 • Peníze na podporu výstavby cyklistických stezek z programu React-EU nebudou. V červenci 2020 byly v rozpočtu na cykloprojekty 2 miliardy Kč, v říjnu 2020 min. 1,3 miliardy. Ministryně pro místní rozvoj dne 2. 11. 2020 dopisem přislíbila  alokace na cyklodopravu, v podkladech pro Monitorovací výbor v lednu 2021 už cyklostezky chyběly.
 • Peníze na podporu výstavby cyklistických stezek nejsou ani v Národním planu obnovy (NPO). Problém je v tom, že už zbývá velmi málo času na zapracování podkladů o podpoře cyklistiky do NPO a zatím tomuto požadavku nikdo moc nenaslouchá. K dispozici je prezentace z 20. 1. 2020 z Rady Vlády pro udržitelný rozvoj, která přesně ukazuje, jaké priority jsou zde řešeny.
 • Není jisté, jaká alokace bude na cyklostezky z IROP 2021 - 2027. Máme zatím zprávy, že budou omezené.

Doporučení Evropské komise a mezinárodní kontext

 • Abychom pomohli Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, připravili jsme společně s Evropskou cyklistickou federací praktického průvodce, který vychází z mezinárodních závazků i vlastních strategií schválených v poslední době. 

  Doporučení představená pro Českou republiku se opírají o tři základní dokumenty:

  1. Zpráva EU pro Českou republiku 2020 (Evropský semestr)
  2. Doporučení pro ČR 2020 (Evropský semestr)
  3. Národní energetický a klimatický plán
 • Společný postup v dunajském regionu. Podobný problém s NPO mají i ostatní evropské státy. Proto jsme se spojili s dalšími evropskými partnery (Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko) v rámci projektu Danube Cycle Plan a připravili jsme společnou výzvu Call to action (Výzva k akci: zohledněte cyklistiku v plánech obnovy a ve víceletých programech pro období 2021-2027).
 • Slovensko ve svém Národním plánu obnovy počítá s cyklistickou dopravou. Originální zpráva je přeložená do češtiny a kompletně zveřeněná na Akademii městské mobility. Cílem Ministerstva dopravy a výstavby SR je alokovat dostatek prostředků na podporu bezpečného dojíždění na kole do práce, do školy, do obchodu, na úřad apod. s využitím přestupu z vlaku na kolo a opačně.

Začal sběr projektů na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy
Modul: Novinky