Dárky pro obyvatele Hodonína před koncem roku 2021

03. 01. 2022

Prosinec patřil v Hodoníně dokončení hned několika velkých investičních akcí letošního roku. Tři z nich dostali občané města jako pomyslný vánoční dárek. Lávka pro pěší a cyklisty, prodloužení cyklostezky z Lužic do Hodonína a ulice Měšťanská byly v úterý 21. 12. za účasti představitelů města i zhotovitele - společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o. symbolicky předány do užívání.

Cyklisty i chodce do lesa bezpečně dovede nová lávka

Akcent bezpečnosti rezonuje zejména v případě prvních dvou jmenovaných staveb. Lávka pro pěší a cyklisty vznikla v místně nebezpečného křížení stezky u zoo se silnicí I/55, kde se v minulosti stalo několik tragických nehod. Místo je navíc velmi frekventované, a kromě maminek s kočárky je výchozím bodem také pro sportovce a cyklisty směřující do Bojanovic nebo Mutěnic. Stavební práce byly zahájeny v září úpravou terénu včetně nezbytného kácení dřevin. Následovala výstavba opěr, středního pilíře a postupné budování náspů včetně prací na propustku. Poté byla osazena samotná nosná konstrukce dřevěné lávky. Závěrečná etapa spočívala v dodělání asfaltové stezky a na jaře se zde počítá ještě s výsadbou stromů a zeleně.

Otázka budoucnosti lávky souvisí s plánovanou stavbou dálnice, jejíž termín zatím není znám. „Kdyby se výstavba dálnice přiblížila, lávka je ze dvou segmentů, které se dají rozdělat a její využití je potom plánováno třeba v Rybářích přes staré rameno Moravy. Takto nadčasově připravené to bylo od samotného začátku, takže není to jednoúčelová stavba,“ zdůraznil starosta Libor Střecha. Zároveň také poděkoval všem, kteří se na výstavbě podíleli. Celkové náklady stavby dosáhly částky 27,039 mil Kč.

Cyklostezka pomůže zejména v husté dopravní špičce

Symbolickým přestřižením pásky byla předána do užívání také další stavba, na kterou čekají především cyklisté směřující do Lužic. Prodloužení cyklostezky o 275 m dlouhý úsek jim umožní vyhnout se frekventované křižovatce, která zvlášť v době dopravní špičky představovala nepřekonatelný uzel. „Křižovatka tam byla hodně složitá a pro cyklisty bylo obtížné napojovat se na silnici. Prodloužení cyklostezky tak vnímáme jako velmi důležitý bezpečnostní prvek,“ řekl starosta. Práce zde byly zahájeny v září a skončily začátkem prosince. Zahrnovaly přeložky datových kabelů, hrubé zemní práce a úpravy terénu. Následovala výstavba opěrné zídky a prodloužení propustku. Souběžně s přípravou podkladu pro zámkovou dlažbu se dělaly také obrubníky. Závěrečná část prací spočívala v položení samotné dlažby. Součástí této investiční akce je také nové veřejné osvětlení. Náklady stavby dosáhly částky 8,145 mil Kč, významná část však byla pokryta z dotací. Dotaci ve výši 5 326 828 Kč získalo město Hodonín ze Státního fondu dopravní infrastruktury a částkou 470 014 Kč přispěl také Jihomoravský kraj. V prodloužení cyklostezky se plánuje pokračovat navazujícím úsekem na druhé straně Velkomoravské ulice od pekárny až za benzinovou stanici směrem ke křižovatce. „Teď jsme ve vrcholné fázi projektové dokumentace a budeme žádat o stavební povolení. Chtěli bychom na to získat dotace, abychom příští rok mohli stavbu realizovat. Věřím, že se vše podaří a všechna vyjádření budou kladná,“ přiblížil aktuální situaci starosta Libor Střecha.

Ulice Měšťanská v novém přinese zeleň i parkovací místa

Větší komfort zejména řidičům, ale i chodcům a všem dalším občanům slibuje dokončená rekonstrukce Měšťanské ulice. Investiční akce, která byla rozdělena do několika etap, začala již v červnu letošního roku. Stavební úpravy se týkaly celého uličního prostoru v délce přibližně 380 m od křižovatky s ulicí Dobrovolského, Horní a Dolní Valy až po kruhový objezd. Revitalizace zahrnovala obnovu povrchů vozovky, chodníků, vjezdů a výstavbu nových parkovacích stání. Důležitou součástí byla také výstavba nové dešťové kanalizace se systémem retenčních stok. Prostor doplnilo i nové veřejné osvětlení, mobiliář a autobusové zastávky. „Ambicí je samozřejmě co nejvíce parkovacích míst, aby byl komfort pro lidi co největší, ale chceme zachovat také co nejvíce zeleně. Na jaře tady budou vysázeny stromy, keře a zeleň. Chtěli bychom pokračovat v trendu z ulice Dobrovolského, která s touto ulicí sousedí a ozeleňovat město, jak jen to bude možné,“ informoval starosta. Z druhové skladby se lidé mohou těšit na třešně pilovité Royal Burgundy, trvalkové záhony a bohatší kvetoucí trávníky. Celkové náklady stavebních prací dosáhly částky 26,503 mil Kč, přičemž dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 7 258 744 Kč.

Zdroj: https://hodonin.eu/hlavni-investicni-akce-roku-jsou-hotovy-prispeji-k-vetsi-bezpecnosti-i-komfortu/d-1115412

Foto: archiv města Hodonína

Dárky pro obyvatele Hodonína před koncem roku 2021

Přečtěte si také

Hodonín ožil hudbou a aktivní dopravou

21. 06. 2021 | V podvečer byli na Masarykově náměstí vyhlášení vítězové letošní květnové výzvy Do práce na kole. V Hodoníně se do ní zapojili celkem 164 účastníci, kteří najeli v průběhu května celkem 42 150 kilometrů a pěšky urazili 9 307 kilometrů. Na emisích tak životnímu prostředí... číst dále
Hodonín ožil hudbou a aktivní dopravou

Libor Střecha: Plán mobility nelze dělat v tichosti úřadu

02. 07. 2020 | Hodonín je další z řady měst, které se rozhodlo zpracovat si plán udržitelné městské mobility. Aglomerace na hranici mezi Jihomoravským krajem a sousedním Slovenskem stojí podobně jako jiná česká a slovenská města před narůstajícími požadavky na parkování, tranzitní dopravu,... číst dále
Libor Střecha: Plán mobility nelze dělat v tichosti úřadu

Vylepšeme Hodonín společně. Hlasování o projektech začalo

07. 10. 2019 | S deseti projekty na vylepšení svého okolí a města se veřejnost seznámila poprvé ve středu 25. září na jejich veřejné prezentaci a obhajobách v sále Evropa. Jejich záběr byl široký. Společné mají to, že jejich autory jsou občané města, kteří mají chuť vylepšit okolí svého... číst dále
Vylepšeme Hodonín společně. Hlasování o projektech začalo

Stručné představení města Hodonín

Všechny novinky města Hodonín

Modul: Novinky