Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

10. 08. 2022

Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech. Aktuální opatření je jednou z dílčích etap projektu pro zkvalitnění městské třída 28. října – Opavská a reakcí na dlouhodobý požadavek obyvatel Ostravy na přímé a bezpečnější cyklistické spojení městských částí.

Ostrava proto pokračuje v realizaci cykloopatření na městské třídě 28. října – Opavská, v úseku Frýdlantských mostů. Cílem je zvýšit bezpečnost lidí na kolech a rozvíjet tuto formu udržitelné dopravy. Do poloviny června vzniknou v úseku Frýdlantských mostů (konkrétně Poděbradova – Bozděchova) vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty, které naváží na stávající trasy. Opatření realizuje společnost Ostravské komunikace a.s. a vyjdou na 3 miliony korun.

Lidé významně favorizují vybudování přímého a kvalitního propojení Poruby s centrem města, nejlépe formou dělených stezek pro chodce a cyklisty, ideálně po obou stranách uličního profilu. Než bude možné tuto preferovanou variantu pro komunikace s vyššími intenzitami automobilové dopravy, a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h uskutečnit (vzhledem k nutným náročnějším stavebním úpravám v rámci budování cyklistické infrastruktury), je k zajištění vyšší bezpečnosti zranitelnějších účastníků silničního provozu zatím volen kompromis v podobě změny dopravního značení, včetně vodorovného dopravního značení, jež vytýčí vyhrazené a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty.

Práce na řešení úprav pro cyklisty jsme zahájili v roce 2020, obdobně jako řada dalších vyspělých měst jsme chtěli aplikovat kroky k takovému rychlému řešení, které prostřednictvím nestavebních úprav podpoří cyklistickou dopravu ve městě. Hledání dohody s dotčenými subjekty zabralo dva roky, stále nejsme u konce, ale rozhodně je pozitivní, že jsme nalezli shodu na několika klíčových bodech a větší část trasy již můžeme realizovat. Letos by měla být kompletně zrealizována trasa z centra po vodárnu, nyní probíhá realizace Frýdlantských mostů, jednoho z nejproblematičtějších míst.  Ačkoli řešení pro lidi na kolech, kterých aktuálně projede územím několik stovek denně, není zatím na 100 %, tedy fyzicky oddělené, je to určitě posun ke zvýšení jejich bezpečnosti. Zároveň jsou zachovány dva jízdní pruhy pro auta, které byly s ohledem na aktuální intenzitu dopravy a zajištění průjezdu IZS v místě identifikovány jako nezbytné,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Trasa navazuje na stávající cyklotrasy. Povrch vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty je pro lepší přehlednost vyznačen červeně, současně bude v předmětném úseku osazeno svislé dopravní značení. Řešení je schematicky znázorněno v přiložené grafice.

Nalezení shody na podobě jednotlivých úseků městské třídy byl a je dlouhodobý proces. Náměty na řešení míst, kde v současné době nevede cykloinfrastruktura, přinesl Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) s externím poradcem. Popisované řešení je výsledkem řady jednání zástupců města, projektantů Ostravských komunikací a. s., Policie České republiky, MAPPA, či Správy silnic Moravskoslezského kraje, jež zastupuje vlastníka komunikace, a úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky.

Zdroj: Magistrát města Ostrava

Foto: Josef Laža, MAPPA

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Přečtěte si také

Rozvoj třídy 28. října v Ostravě

31. 10. 2023 | Koncepce městské třídy 28. října – Opavská představuje ambiciózní plán pro proměnu a zlepšení této důležité městské třídy v Ostravě. Tato třída, s délkou 12 kilometrů, je jednou z hlavních tepen městského života, prostírá se "od tanku až ke Globusu." Toto označení... číst dále
Rozvoj třídy 28. října v Ostravě

Co se děje u našich členů? Ostrava propojuje městské cyklostezky.

23. 09. 2023 | Ostrava propojuje městské cyklostezky, přibude 15 kilometrů nových tras Jednou z připravovaných je například stezka mezi ulicemi Mečnikovova a Žákovská v Ostravě – Mariánských Horách, která propojí stávající trasu M mezi centrem Ostravy a obvody Ostrava-Jih, Vítkovice, Mariánské... číst dále
Co se děje u našich členů? Ostrava propojuje městské cyklostezky.

Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

05. 01. 2023 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Inspiruje se při tom cyklisticky vyspělými městy jako Kodaň, Amsterdam, Gent nebo Brémy. Cyklistika není jen sport, ale především transport, zdůrazňují autoři zásadní změnu pohledu, se kterou koncepce přichází.... číst dále
Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

05. 05. 2022 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Co se musí změnit, aby lidé kolo rádi používali při svých cestách městem, nyní zjišťuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) pomocí online dotazníku.      Odkud a kam se... číst dále
Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

18. 06. 2021 | Díky pandemii se 5. ročník pravidelné soutěže pro žáky 9. tříd ostravských základních škol mohl uskutečnit až ve školním roce 2020/2021, a to ještě netypicky. První polovina proběhla v říjnu do uzavření škol, druhá polovina v květnu a začátkem června po jejich otevření.... číst dále
Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

13. 11. 2020 | Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!     Ostrava:... číst dále
Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

Vize prostorového rozvoje Ostravy

27. 10. 2020 | Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel výstavu „Vize prostorového rozvoje Ostravy“. Vize, kterou měl Městský ateliér vytvořit dle své zřizovací listiny, je nástroj vycházející ze Strategického plánu rozvoje města. Je to nástroj, který je... číst dále
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Zelená Ostrava

25. 10. 2020 | Nedávno byla zveřejněna novinka „Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublaň)“ , která mimo jiné zveřejnila i informace o iniciativě Evropské zelené město na podporu udržitelných měst. Například hlavní město Slovinska,... číst dále
Zelená Ostrava

Stručné představení města Ostrava

Všechny novinky města Ostrava

Modul: Novinky