Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

22. 07. 2018

Dokážete si představit situaci, že den co den nesou cyklisté svá kola přes hlavní železniční koridor Olomouc -Zábřeh? žel, jedná se realitu, která se skutečně u Olomouce děje. Je to prostě jediná spojka mezi Hlušovicemi a Chomoutovem (a Litovelským Pomoravím) a když není možnost, tak si to prostě zkrátí, i když riskují. Fotogalerie zaznamenala příběh z 22. 07. 2018. Máme souhlas se zveřejněním osob na fotkách, ale i tak raději mají zakryté tváře. Nicméně paní nám řekla: "budu ráda, když se to vybuduje, vždyť je to šílené". I když starosta blízké obce Bohuňovice 1000 x žádal SŽDC o zaprcaování myšlenky podjezdu pod touto tratí, tak se do projektu rekonstrukce koridoru tento návrh nedostal.

Ale našla se možnost, jak danou situaci vyřešit. Jedná se o možnost převedení cyklistů pod mostním objektem přes vodní tok Grygava na trati Olomouc - Česká Třebová: https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.2504506&y=49.6486560&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=97D3dxVY0P&ud=49%C2%B038%2759.913%22N%2C%2017%C2%B015%276.334%22E

A kdo za záměrem stojí? Mikroregion Šternbersko a také Olomoucký kraj. Poslední porada k záměru proběhla dne 12. 7. 2018 na místním šetření zástupců mikroregionu a Olomouckého kraje. Jedná se o skvělou sestavu, která zaručuje úspěch realizace myšlenky.
Mikroregion stojí za páteřní cyklostezkou Olomouc - Šternberk a Olomoucký kraj zase rozjíždí ve velkém podporu roozvoje cyklostezek skrze Koncepci rozvoje cyklodopravy.
 
Proto tento záměr rádi zařazujeme do kampaně City Changers a budeme s napětím sledovat, jak se návrh naplňuje. Reálný záměr je, neboť stejný příklad je již zrealizován a to na cyklostezce Staré Město - Velehrad pod železničním koridorem Přerov - Břeclav.
 
Podrobnosti k záměru: foto a původní řez mostu v příloze.
 
Dle Povodí Moravy i SŽDC je záměr realizovatelný při splnění průtočného profilu. Odstranilo by se tím nelegální překračovaní trati v úrovni Hlušovic. V mapce je pak vyznačená průchodnost územím - to je ještě nevymyšlené. Bude se odvíjet od toho, zda je reálné využití podjezdu u Grygavy.
  • Zeleně - pozemky SPÚ.
  • Modře - pozemky Povodí Moravy.
  • Fialově - Město Olomouc, obce
  • Světle zeleně - SŽDC
Musí se zde uvažovat o spojení všech tří sídel: Štěpánov - Olomouc, Bohuňovice - Chomoutov (nejkratší spojnice do Lit. Pomoraví).


Přečtěte si také

Olomouc má novou parkovací politiku

25. 11. 2020 | Rozdělení města na čtyři zóny předpokládá návrh tzv. parkovací politiky města Olomouce. Schválili jej městští radní s tím, že zpracovatelé by jej měli ještě dopracovat. Uvedl to deník Právo ve svém včerejším vydání. Celý článek je ke stažení pod textem. číst dále
Olomouc má novou parkovací politiku

Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

07. 11. 2020 | Město Olomouc představilo plán, jak v době COVID efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy: Počítá s národními a evropskými dotačními zdroji. Proto se v této chvíli zaměřuje na projektovou připravenost více jak 20 nových cyklistických komunikací. Nečeká jen na dotace... číst dále
Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

05. 09. 2020 | Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Zeptali jsme... číst dále
Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

Evropský týden mobility v Olomouci

02. 09. 2019 | Město Olomouc připravilo pro své obyvatele bohatý program, který proběhne v rámci již tradičního Evropského týdne mobility. 16. – 20. ZÁŘÍ – AKCE NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V OLOMOUCI Po celý týden město Olomouc pro své obyvatele připravilo bohatý program: získejte informace... číst dále
Evropský týden mobility v Olomouci

Olomouc a podpora cyklistické dopravy

23. 08. 2019 | Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce:... číst dále
Olomouc a podpora cyklistické dopravy

Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

22. 06. 2019 | Město Olomouc dlouhodobě realizuje projekt bezpečné parkovací infrastruktury pro kola. V letošním roce přistoupilo k tzv. IV.A etapě, kdy bylo osazeno celkem 6 lokalit s 33 ks stojanů na kola. Viz. foto. Lokality: Čechovy sady (u dětského hřiště) - 5 ks; tř. Svobody (Terezská... číst dále
Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

Setkání pracovní skupiny v Olomouci

12. 11. 2018 | Další ze setkání pracovních skupin projektu česko-polské spolupráce se uskutečnilo 21. března 2018 v Olomouci. Zhruba dvacítka expertů z Čech a Polska se sjela do hanácké metropole, aby tu pokračovala v práci... číst dále
Setkání pracovní skupiny v Olomouci

Evropský den bez aut v Olomouci

05. 10. 2017 | Tak jako v mnoha městech, i v Olomouci se v pátek 22.9. uskutečnil ,,Evropský den bez aut’’. Na prostranství Horního náměstí se prezentovaly dopravní prostředky spojené s udržitelnou mobilitou. K vidění byla vozidla na alternativní... číst dále
Evropský den bez aut v Olomouci

Stručné představení města Olomouc

Všechny novinky města Olomouc

Modul: Novinky