Naše aktivní účast na vzdělávacích akcích  v roce 2019

Konference

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu uspořádal konferenci „Promýšlíme své město, svou obec", která se uskutečnila v Milevsku ve dnech 16. – 17. 10. 2019. Do jihočeského regionu Milevska se sjelo na 130 odborníků z nejrůznějších oborů, nechyběli zde zástupci státní správy, samosprávy, komerčního i neziskového sektoru, vzdělávacích institucí i oborových sdružení. Všechny prezentace je možné stáhnout na tomto odkaze: https://www.dobramesta.cz/aktuality/1053/jak-ridit-mesto-chytre---zavery-konference-mest-a-obci-v-milevskuWorkshopy

 • 28. 3. 2019, pracovní workshop členů sdružení Asociace měst pro cyklisty (Říčany). Cílem workshopu bylo projednat aktivity spolku za rok 2018 a plánované aktivity na rok 2019. Hlavním bodem byla diskuse o transformaci na spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Cílem změny je vyjádřit posun těžiště poslání asociace, a to od cyklistické dopravy směrem k městské mobilitě. Aktivity spolku se nemění, stejně jako celková identita. Cílem spolku je zejména vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění inovačních technologií. Změna souvisí mimo jiné i s tím, že Ministerstvo dopravy již nebude aktualizovat samostatnou strategii cyklistické dopravy, ale připravuje nově vládní koncepci městské a aktivní mobility.
 • 10 - 12. 9. 2019, Letní škola mobility (Praha, FD ČVUT)[1]. Třídenního intenzivního semináře se zúčastnili zástupci desítky měst a regionů z Čech a Moravy. Do metropole se sjeli zástupci Brna, Hodonína, Jičína, Otrokovic, Pardubic, Třince, Uherského Hradiště, a zástupci regionu Živé Milevsko Smart Region. Nechybělo představení plánu udržitelné městské mobility hlavního města a realizaci konkrétních projektů představil koordinátor městské části Praha 4. Letní škola sestávala jak z teoretické, tak z praktické části. Jejím základem ale bylo řešení konkrétních problémů v oblasti dopravy a mobility, která trápí česká města. Účastníci i tak vyzkoušeli nanečisto řešit určitá modelová území a také naplánovat komunikační kampaň. Města ocenila především možnosti vyměnit si zkušenosti s ostatními, ale z jednání také vyplynuly závěry na společný a koordinovaný postup.  Akci byla uspořádána v konsorciu Partnerství pro městskou mobilitu, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Pardubice.  Účastníci se shodli, že je třeba pokračovat v nastavených aktivitách: 
  • Implementovat evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu do českého prostředí, který spolukoordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Prohloubit Akademii městské mobility.
  • Pracovat na participačním programu Citychangers , aneb jak dostat problematiku dopravy a mobility jednoduchou formou k lidem.
  • Vytvořit novou certifikovanou metodiku Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), která principiálně rozšíří původní metodiku PUMM.
  • Spolupracovat na tvorbě a implementaci vládní koncepce městské mobility, kterou koordinuje Ministerstvo dopravy.
 • 3. 10. 2019, Měníme pohled na dopravu a mobilitu ve městech? (České Budějovice)[2]. Partnerství pro městskou mobilitu, Fakulta dopravní ČVUT a spolek NaKole, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje uspořádaly seminář, který byl určený zástupcům samospráv obcí, DSO, MAS, úředníkům dotčených odborů (rozvoj, investice, doprava apod.), participující odborné i laické veřejnosti se zájmem o rozvoj aktivní a městské mobility. Výstupy jsou k dispozici na níže uvedeném odkaze.
 • 16. 10. 2019, workshop „Proměna ulic s důrazem na děti"[3] (Milevsko). Workshop vedla dvojice zahraničních lektorů. Rakouský expert Karl Reiter ze sdružení FGM-Amor přemýšlet o ulicích z pohledu dítěte. Jeho přednáška vycházela z publikace „20 důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí", která byla přeložena i do češtiny. Účastníci pak společně hledali příklady a příležitosti, kde by mohli ve své práci nápady uplatnit. Ruben Loendersloot z Nizozemskahovořil o přístupu k plánům udržitelné městské mobility, jak je definuje aktualizovaná evropská metodika SUMP 2.0.  

Poznámka – ještě proběhl workshop dne 25. 9. 2019 v Jihlavě, ale ten je evidován v kapitole 5. o dálkových trasách.


Prezentace na dalších konferencích a akcích v ČR

 • 10. 1. 2019, Trendy 2019 - Zeleň 2019 a dál (Mělník)[4]. Spolek zde prezentoval vazbu mezi zelení a veřejným prostorem. Prezentace si můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze.
 • 13. 3. 2019, Setkání pracovní skupiny pro participaci, Senát ČR
 • 20. 3. 2019, Škola zdravých měst (Liberec). Spolek zde prezentoval Akademii městské mobility.
 • 29. – 30. 5. 2019, mezinárodní seminář XX. Dopravně-inženýrské Dny na téma MOBILITA A LOGISTIKA VE MĚSTECH A REGIONECH BUDOUCNOSTI (Mikulov). Spolek zde prezentoval Akademii městské mobility (byl zastoupen Renatou Krystyníkovou)
 • 30. 5. 2019, prezentace pro Hospodářský Podvýbor pro dopravu PS (Praha)
 • 17. 9. 2019 konference EuroVelo 13 (Mikulov), prezentace o dálkových trasách
 • 24. 9. 2019, Městská část Praha-Suchdol a projekt SMACKER. Co může naučit Českou republiku?(Praha)[5]. Spolek zde prezentoval Akademii městské mobility.
 • 30. 9. 2019, Konference Města budoucnosti 2019 (Kongresové centru Cubex v Praze). Všechny potřebné informace najdete na tomto odkaze: https://www.mesta-budoucnosti.cz/. Dnešní nároky na fungování měst a obcí jsou mnohem komplexnější. Zvyšování nároků na dopravní infrastrukturu, energetickou náročnost, ekologii a rozvoj informačních technologií s sebou přináší poptávku po inovativních řešeních, která zajistí nejen současné potřeby, ale myslí i na budoucnost. Spolek zde prezentoval své aktivity.
 • 4. 11. 2019, konference ke klimatickým změnám, spojená s vyhlášením cen Adapterra Awards, Nadace Partnerství (Praha)
 • 7. 11. 2019, akce jihočeské Hospodářské komory (Třeboň)
 • 12. 11. 2019, konference představila novou metodiku EU na tvorbu plánů městské mobility a vyhodnotila první vlnu plánů udržitelné městské mobility v ČR (Praha, MD). Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. zde prezentoval své aktivity a realizoval zde doprovodný workshop pro města.


[1] https://www.cyklomesta.cz/novinky/1009/letni-skola-mobility-dnes-skoncila

[2] https://www.dobramesta.cz/akce/76/menime-pohled-na-dopravu-a-mobilitu-ve-mestech

[3] https://www.dobramesta.cz/akce/68/promena-ulic-s-durazem-na-deti

[4] https://www.dobramesta.cz/aktuality/831/ohlednuti-za-konferenci-trendy-2019---zelen-2019-a-dal

[5] https://www.dobramesta.cz/aktuality/1022/mestska-cast-praha-suchdol-a-projekt-smacker.-co-muze-naucit-ceskou-republiku