25. 07. 2019
Dálkové cyklotrasy ČR a Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí

Cílem konference je představit:

Výstupem projektu je také inventarizace tras v příhraničí a odhad investičních nároků na jejich dobudování.

Konference proběhne v Náchodě dne 25. 7. 2019. Bližší informace v příloze.

Pozvánka a program

POZVÁNKA_CZ.pdf (461 kB)
PROGRAM.pdf (547 kB)
Modul: Akce