Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

05. 12. 2019

Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility.

Program:

  • strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality
  • pocitové mapy Jičína - výstupy
  • doprava dětí do škol a školek
  • participace na téma konverze Palackého ulice

Jičín má k dispozici výsledky pocitových map, jejichž sběr dat byl zahájený na Dni mobility 20. 11, 2019. Údaje z interaktivního on-line dotazníku poslouží pro zpracování strategických dokumentů v oblasti mobility. Koordinátor mobility zpracoval výstupy do grafického výstupu s komentářem. Grafické výstupy na základě výsledků dotazníku pocitových map prezentují sílou linie jednotlivé trasy, které byly z pohledu respondentů  v jednotlivých oblastech dopravy zadávány několikanásobně v souběhu. Textový výstup obsahuje sumarizované textové odpovědi respondentů s vyznačením četnosti pomocí zvýraznění podbarvením (tmavší - násobné odpovědi). K náhledu jsou grafické výstupy dostupné na webu http://mobilita.jicin.cz

Na jednání se diskutovalo o problému, který hodně trápí nejen Jičín - mobilita v souvislosti s dopravou dětí do škol, školek a zpět. V souvislosti s definováním, jak k tomuto tématu přistoupit, účastníky napadla možnost nechat školáky a jejich rodiče na toto téma zpracovat pocitové mapy a zapojit se do programu CityChangers. Obdobně jako v minulém dotazníku by mohly být rozděleny na dopravu dětí auty, na kole, hromadnou dopravou či pěšky. Bylo by dobré se školáků zeptat i na to, co je v souvislost s dopravou do školy trápí, či co jim vyhovuje. Připomínky k dotazníku lze učinit zde. Dotazníky mohou být dobrým podkladem pro tvorbu celkové strategie dopravy a dokážou dát městu i data, na základě kterých Jičín může zadat krátkodobá opatření pro zlepšení stavu při dopravě do škol.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

Ke stažení

Komentáře k pocitovým mapám.xlsx (133 kB)


Přečtěte si také

Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

22. 12. 2022 | Ve dnech 6.–7. prosince se v Jičíně uskutečnila národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“. Její účastníci shrnuli dosavadní zkušenosti s prosazováním aktivní mobility v ČR a vytyčili cesty, kterými by se měla v Česku dále ubírat. Více než stovka odborníků... číst dále
Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

07. 10. 2021 | Zástupci vedení města představili veřejnosti nástin Plánu udržitelné městské mobility 5. října 2021 v jičínském biografu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu se tohoto setkání aktivně zúčastnil.  Jaroslav Martínek, jednatel spolku ve svěé prezentaci zdůraznil, že hlas... číst dále
Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

02. 10. 2021 | Zajímá vás budoucnost dopravy v Jičíně? Město začne v krátké době připravovat strategický dokument v oblasti dopravy – Plán udržitelné městské mobility. Na úvodní participaci s veřejností k tomuto plánu vás seznámíme s principy a procesem tvorby Plánu. Představíme... číst dále
Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

22. 09. 2020 | Parklet umístěný v Palackého ulici v Jičíně odstartoval diskusi o změně veřejného prostoru v centru Jičína. Stalo se tak u příležitosti Evropského týdne mobility. Veřejná debata vyústila v návrhy konkrétních úprav, město chce ale nejdřív provést důkladný průzkum a na... číst dále
Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

Jičín a strategické dokumenty

02. 04. 2020 | Stejně jako další česká města, i Jičín bude zpracovávat koncepční materiál pro oblast dopravy - Plán udržitelné městské mobility. Byl to jeden z výstupů Dne mobility, který proběhl dne 20. 11. 2018. Město, které je členem spolku Partnerství, má svého koordinátora i akční... číst dále
Jičín a strategické dokumenty

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

21. 11. 2018 | Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto... číst dále
Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

Město Jičín zve na den mobility

31. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí... číst dále
Město Jičín zve na den mobility

Stručné představení města Jičín

Všechny novinky města Jičín

Modul: Novinky