Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

02. 10. 2021

Zajímá vás budoucnost dopravy v Jičíně? Město začne v krátké době připravovat strategický dokument v oblasti dopravy – Plán udržitelné městské mobility. Na úvodní participaci s veřejností k tomuto plánu vás seznámíme s principy a procesem tvorby Plánu. Představíme i nové dopravní průzkumy, jak pocitové mapy, tak i průzkumy v rámci Evropského týdne mobility 2020 v Palackého ulici a průzkumy dopravy v centru města. Pohovoříme i o strategických stavbách v oblasti dopravy. Závěrem proběhne diskuze.

TERMÍN

5.10.2021 - 17:00 (úterý) 

MÍSTO KONÁNÍ

Biograf Český Ráj 

CENA

Zdarma

ŽÁNR

veřejná prezentace

 

Město stojí na pomyslné křižovatce, kdy bude rozhodovat o koncepci dopravy pro nadcházející desetiletí. Rada města schválila záměr zpracovat pro město Plán udržitelné městské mobility (dále zkráceně pod anglickou zkratkou SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan). Jde o strategický dokument v oblasti dopravy, který řeší budoucí podobu individuální automobilové, cyklistické, pěší a hromadné dopravy ve městě.

SUMP se od jiných koncepčních dokumentů v oblasti dopravy a mobility liší zejména skutečností, že se svými opatřeními snaží předcházet vzniku potřeb po mobilitě, nikoli pouze řešit úpravu dopravní situace. Taková opatření úzce souvisí se způsobem plánování dostupnosti služeb v jednotlivých částech města, našich cest do školy a do práce, městské logistiky, funkčního využití veřejných prostranství atd. Nad zpracováním plánu dohlíží centrální řídící skupina a dílčí pracovní skupiny složené z politiků, odborníků v oblasti dopravy a stakeholderů, tedy zástupců jednotlivých zájmových skupin v oblasti dopravy a mobility.

Vypracování plánu zabere možná i dva roky usilovné práce a začíná sestavením skupin, zhodnocením a zadáním potřebných průzkumů v oblasti dopravy, stanovení strategie, participačních jednání s veřejností až po stanovení strategie města Jičín a následné finalizaci plánu pověřeným zpracovatelem. V poslední fázi je pak nutné nastavit konkrétní opatření v podobě akčního plánu a dlouhodobě vzniklý plán periodicky podrobovat zpětné analýze a aktualizaci.

 

Zdroj: Radek Jiránek, město Jičín

Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

Přečtěte si také

Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

22. 12. 2022 | Ve dnech 6.–7. prosince se v Jičíně uskutečnila národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“. Její účastníci shrnuli dosavadní zkušenosti s prosazováním aktivní mobility v ČR a vytyčili cesty, kterými by se měla v Česku dále ubírat. Více než stovka odborníků... číst dále
Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

07. 10. 2021 | Zástupci vedení města představili veřejnosti nástin Plánu udržitelné městské mobility 5. října 2021 v jičínském biografu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu se tohoto setkání aktivně zúčastnil.  Jaroslav Martínek, jednatel spolku ve svěé prezentaci zdůraznil, že hlas... číst dále
Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

22. 09. 2020 | Parklet umístěný v Palackého ulici v Jičíně odstartoval diskusi o změně veřejného prostoru v centru Jičína. Stalo se tak u příležitosti Evropského týdne mobility. Veřejná debata vyústila v návrhy konkrétních úprav, město chce ale nejdřív provést důkladný průzkum a na... číst dále
Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

Jičín a strategické dokumenty

02. 04. 2020 | Stejně jako další česká města, i Jičín bude zpracovávat koncepční materiál pro oblast dopravy - Plán udržitelné městské mobility. Byl to jeden z výstupů Dne mobility, který proběhl dne 20. 11. 2018. Město, které je členem spolku Partnerství, má svého koordinátora i akční... číst dále
Jičín a strategické dokumenty

Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

05. 12. 2019 | Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility. Program: strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality pocitové mapy Jičína - výstupy doprava dětí do škol a školek participace... číst dále
Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

21. 11. 2018 | Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto... číst dále
Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

Město Jičín zve na den mobility

31. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí... číst dále
Město Jičín zve na den mobility

Stručné představení města Jičín

Všechny novinky města Jičín

Modul: Novinky