Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

21. 11. 2018

Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto konal seminář, jehož cílem bylo zároveň shromáždit podněty a směry pro tvorbu dokumentu. Akci organizovalo společně několik organizací – kromě Asociace měst pro cyklisty se na něm podíleli také město Jičín a Královéhradecký kraj.

Veřejné debaty o podobě budoucí automobilové, pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy v Jičíně se účastnili nejen klíčoví radní v čele se starostou města Janem Malým, ale také pracovníci městského úřadu, zástupci neziskových organizací a místních iniciativ, ale jednoduše všichni, koho téma mobility oslovuje a kdo měl zájem promluvit do budoucí podoby města.

Den mobility začal workshopem na téma plánování mobility a zapojení města do kampaně City Changers. Tento workshop byl v první řadě určen pro zastupitele města a odbornou veřejnost. Jeho cílem bylo definovat kostru možných kroků směřujících k naplnění strategického rámce Česká republika 2030 v oblasti mobility. Den mobility pokračoval seminářem na téma - Strategický rámec Česká republika 2030, který byl určen i pro širokou veřejnost.

Výsledkem více než čtyřhodinové akce byla řada námětů, přímo v areálu kina potom účastníci diskuse mohli zapracovat své připomínky do pocitových map.

Na seminář navazovala plynule vernisáž dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“, které do Jičína zapůjčilo Velvyslanectví Dánské republiky. Na výstavy se potom mluvčí často odvolávali při otázkách zaměřených na rozvoj města. „Dánský přístup je inspirací, její přenos do prostředí Česka je ale skutečným oříškem,“ zaznělo mimo jiné z úst jednoho z mluvčích v diskusi.

„Jak bude ošetřený pohyb cyklistů na nově rekonstruovaných krajských silnicích II. třídy?“ „A co senioři, kteří nevlastní automobil?“ „Bude město tak bezpečné, aby se v něm mohly samostatně pohybovat děti?“ Na tyto a podobné otázky se ptali účastníci setkání.

I když chystaný plán mobility může dát odpovědi na řadu z nich, pro realizaci je především důležité, kdo za strategií bude stát, zda pro její realizaci budou vytvořené podmínky na úrovni města a regionu. Právě to je důležité více než plán samotný. Na závěr proto přítomní podpořili myšlenku na vytvoření podpůrné národní kampaně City Changers, která by pomohla nacházet shodu v principech tam, kde se potkávají různé uživatelské skupiny.

Den mobility skončil v 19 hodin promítáním filmu „Lidský rozměr“ o práci dánského architekta a urbanisty Jana Gehla. Více o něm najdete v rozhovoru s autorem Andreasem Dalsgaardem. Obě výstavy zůstanou po ukončení dne mobility přístupné veřejnosti do konce roku 2018.Přečtěte si také

Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

22. 12. 2022 | Ve dnech 6.–7. prosince se v Jičíně uskutečnila národní konference „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“. Její účastníci shrnuli dosavadní zkušenosti s prosazováním aktivní mobility v ČR a vytyčili cesty, kterými by se měla v Česku dále ubírat. Více než stovka odborníků... číst dále
Národní cyklokonference: Více než stovka odborníků si dala schůzku v Jičíně

Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

07. 10. 2021 | Zástupci vedení města představili veřejnosti nástin Plánu udržitelné městské mobility 5. října 2021 v jičínském biografu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu se tohoto setkání aktivně zúčastnil.  Jaroslav Martínek, jednatel spolku ve svěé prezentaci zdůraznil, že hlas... číst dále
Příprava Plánu udržitelné městské mobility v Jičíně.

Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

02. 10. 2021 | Zajímá vás budoucnost dopravy v Jičíně? Město začne v krátké době připravovat strategický dokument v oblasti dopravy – Plán udržitelné městské mobility. Na úvodní participaci s veřejností k tomuto plánu vás seznámíme s principy a procesem tvorby Plánu. Představíme... číst dále
Jičín připravuje plán udržitelné městské mobility

Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

22. 09. 2020 | Parklet umístěný v Palackého ulici v Jičíně odstartoval diskusi o změně veřejného prostoru v centru Jičína. Stalo se tak u příležitosti Evropského týdne mobility. Veřejná debata vyústila v návrhy konkrétních úprav, město chce ale nejdřív provést důkladný průzkum a na... číst dále
Palackého ulici v Jičíně obsadily stromy a květiny. Na jeden den.

Jičín a strategické dokumenty

02. 04. 2020 | Stejně jako další česká města, i Jičín bude zpracovávat koncepční materiál pro oblast dopravy - Plán udržitelné městské mobility. Byl to jeden z výstupů Dne mobility, který proběhl dne 20. 11. 2018. Město, které je členem spolku Partnerství, má svého koordinátora i akční... číst dále
Jičín a strategické dokumenty

Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

05. 12. 2019 | Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility. Program: strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality pocitové mapy Jičína - výstupy doprava dětí do škol a školek participace... číst dále
Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

Město Jičín zve na den mobility

31. 10. 2018 | Město Jičín připravilo ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a s podporou Královéhradeckého kraje setkání na téma městské mobility. Cílem setkání je začít veřejnou debatu o podobě budoucí... číst dále
Město Jičín zve na den mobility

Stručné představení města Jičín

Všechny novinky města Jičín

Modul: Novinky