Nové šance pro aktivní mobilitu

22. 09. 2020

Dne 22. 9. 2020 uspořádal spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. ve spolupráci  se Prahou 5 seminář Nové šance pro aktivní mobilitu v Praze. Akce začala diskusním setkáním odborné veřejnosti (setkání zástupců pražského magistrátu a městských částí), na kterou navázala odpolední vyjížďka spojená s exkurzí po pražských cyklotrasách.

Praha ve srovnání s ostatními kraji vysoce převyšuje ostatní regiony ve finanční podpoře na aktivní mobilitu. Seminář se snažil proto hledat odpovědi na tyto otázky: Co udělat, aby toto tempo udržela i v dalších letech a vyrovnala se v této oblasti ostatním evropským metropolím? A jak může využít připravovanou vládní Koncepci městské a aktivní mobility? 

 

Účastníky schůzky přivítala starostka městské části Praha 5 paní Renata Zajíčková. „Připojili jsme se do iniciativy CityChangers, a to projektem pod názvem Se starostkou okolo pětky. Chtěli bychom propojit jednotlivé skupiny včetně základních a mateřských škol a plánujeme také další pracovní setkání koordinátorů mobility především u sousedních městských částí,“ představila blízké aktivity městské části. 

Jaroslav Martinek a JItka Vrtalová z Partnerství pro městskou mobilitu ukázali principy, na kterých stojí nová vládní Koncepce městské a aktivní mobility, kterou připravuje Ministerstvo dopravy ČR. Co si můžeme z nového strategického dokumentu odnést? Cílem je vytvořit vyvážený dopravní systém, který pamatuje na dopravu automobilovou, veřejnou, na jízdní kola i chůzi. Možná stačí připomenout jednoduché schema, na kterém je založené plánování mobility:

Pro naplnění cílů této koncepce ale bude potřeba hledat aktivní osoby a občanské iniciativy, k čemuž směřuje iniciativa CityChangers. 

Připojit se může každý, kdo chce změnit něco ve svém okolí v oblasti dopravy a mobility. Platformu občanů tvoří především aktivní lidé v místních komunitách, ale také politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Iniciativa CityChangers ukazuje příklady, kdy se podařilo propojit obyvatele s vedením měst ale také situace, kde se projekty teprve připravují.

Podpora udržitelné dopravy má v Praze rostoucí důležitost. Eva Lepšová z odboru evropských fondů MHMP ve své prezentaci představila možnosti podpory z evropských fondů. V její prezentaci „Podpora udržitelné mobility v Operačním programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)“ byly stručně představeny jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory OP PPR a také typové projekty související s udržitelnou mobilitou, které byly v rámci operačního programu podpořeny. Jedná se např. o projekt výstavby nového P+R Černý Most, s kapacitou 850 parkovacích míst pro osobní automobily. Předpokládá se 220 000 – 360 000 parkujících aut ročně, která tak nebudou zajíždět do centra města, ale zůstanou zaparkovaná na jeho okraji v novém objektovém parkovišti s navazující městskou veřejnou dopravou. V rámci parkoviště P+R Černý Most má vzniknout i 38 míst pro úschovu jízdních kol. Dále byly představeny projekty preferenčních opatření pro městskou veřejnou dopravu, zejména  vyhrazené jízdní pruhy, jejichž primárním cílem je zajistit plynulý průjezd vozidel MHD v místech s pravidelnými kongescemi, ale je možné je využít i pro zvýšení ochrany cyklistů.

V neposlední řadě byl rovněž představen návrh nových možností financování z ESIF fondů, tzv. ReactEU. Tento nástroj má reagovat na pandemii koronaviru investicemi přispívající k přechodu na digitální a ekologickou ekonomiku. Momentálně se připravuje revize Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které bude prostředky ReactEU administrovat. Jednou z podporovaných aktivit má být i realizace cyklostezek. Účastníkům konference tak bylo doporučeno sledovat stránky irop.mmr.cz, kde by v souvislosti s ReactEU mohly být na přelomu roku 2020/2021 vyhlášeny první výzvy, v návaznosti na schválení návrhu revize IROP.

David Horatius z odboru dopravy MHMP hovořil o tom, jak mohou udržitelnou mobilitu podpořit občané, firmy nebo městské části. Právě ty by podle aktuálně schváleného rozpočtu měly mezi sebe rozdělit 186 milionů Kč na podporu cyklistiky. 

Praha má specifikum v tom, že se jedná o kraj a obec současně. Disponuje tedy výrazně většími prostředky než jakákoliv jiná obec či kraj, současně je ale téměř výlučným investorem do výstavby i údržby komunikací na svém území. Rozvoj cyklistické dopravy Praha podporuje dlouhodobě. Hlavním problémem rozvoje ale doposud nebyly finanční prostředky, ale především prostorové a majetkoprávní problémy s přípravou nové infrastruktury. V případě úpravy dopravního značení na stávajících komunikacích pak také přetrvávající nedůvěra ze strany některých úřadů městských částí a někdy i Policie ČR.

Zaujala také přednáška Marka Binka z IPR Praha s názvem „Cesta Prahy k city-logistickému mikrodepu". Vycházela z faktu, že velká částcest v Praze je uskutečňována za účelem přepravy zboží. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy, která je spojena s výrazným zatížením životního prostředí (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce).

Nevyužitý potenciál pro rozvoj cyklologistiky dokládají údaje sdružení EPOMM (EPOMM, 2012), které uvádí, že až 42 % motorizovaných cest v městských oblastech by mohlo být nahrazeno cyklologistikou (což odpovídá až 25 % všech cest). IPR připravuje proto konkrétní kroky pro zlepšení této situace:

Městské části představily úspěšné projekty:

  • Vybudovaná cyklistická magistrála podél železnice z Čelákovic do Libně – použijeme na stezku podél Semmeringu (důležité pro rekreaci i pro děti dojížďějící do školy)
  • Stezka do hloubětínské Bažantnice podél kbelského letiště k satalickému parku Arborka. Využijeme pro naši stezku po svazích, která je součástí proměny Motolského údolí.

Seminář byl určen všechny zájemce o další rozvoj bezmotorové dopravy v Praze, a to  laické i odborné veřejnosti, městských částí HMP, Magistrátu hl. m. Prahy i nevládních organizací. Akce proběhla pod záštitou radního pro dopravu hl. m. Prahy pana Adama Scheinherra.

Spolek Partnerství pro městskou pro městskou mobilitu, z. s. uspořádal seminář v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z programu Interreg Danube Transnational Programme - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans. Cílem spolku je spolupodílet se na vzdělávání měst.

  

PREZENTACE KE STAŽENÍ

Nové šance pro aktivní mobilitu

Přečtěte si také

Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování staveb

30. 03. 2021 | Do konce března je možné podávat pozměňovací návrhy k nové podobě stavebního zákona ve druhém čtení. Podle vedení českých měst zákon zásadním způsobem ovlivní kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, ale také ekonomickou prosperitu celého Česka na několik desetiletí. Návrh... číst dále
Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování staveb

Pět největších českých měst chce změny v návrhu nového stavebního zákona

20. 01. 2021 | „Čtyři městské artikuly“ je dokument, ve kterém velká česká města shrnují svá stanoviska k návrhu nového stavebního zákona. Chtějí zpět Pražské stavební předpisy, samostatnost v územním plánování a větší pravomoci pro obce.   Dokument obsahuje základní teze, které... číst dále
Pět největších českých měst chce změny v návrhu nového stavebního zákona

Praha: Chceme spolupracovat s kraji pro zajištění dopravní obslužnosti

18. 01. 2021 | Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání projednala návrh na uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti. Na jeho základě bude mít pražská společnost Operátor ICT, a.s., (OICT), která je provozovatelem Multikanálového odbavovacího systému pro hl. m.... číst dále
Praha: Chceme spolupracovat s kraji pro zajištění dopravní obslužnosti

Blanka Klimešová: Máme šanci zpomalit a objevit chůzi. Je to poklad, který může změnit města.

30. 11. 2020 | Všichni jsme se narodili jako chodci a pohybovat se pěšky je naše přirozenost. A protože chodit je normální, často se na nás zapomíná. Spolek Pěšky městem dopřává chodcům hlas. Pomáhá zajišťovat bezpečné prostředí pro chodce a upravovat veřejná prostranství, aby lákala... číst dále
Blanka Klimešová: Máme šanci zpomalit a objevit chůzi. Je to poklad, který může změnit města.

Opuštěnou železnici v Praze nahradí park s promenádou pro pěší a cyklisty

28. 11. 2020 | Pražský magistrát má hotovou studii promenády s parkem, která nahradí rušenou železniční trať mezi Vršovicemi a Zahradním Městem. „Už se těším, až se budeme moct projít nebo projet po vršovické drážní promenádě. Bude kombinací newyorské The High Line a nizozemské cyklistické... číst dále
Opuštěnou železnici v Praze nahradí park s promenádou pro pěší a cyklisty

Bezpečné cesty do škol mají výsledky

23. 11. 2020 | Sdílíme aktuální zprávy ze spolku Pěšky městem:   12 proměn  pro bezpečnější cesty do škol Obzvlášť zdařilá je rekonstrukce u ZŠ V Remízku na Barrandově, která původní odvážný návrh z naší dopravní studie převzala téměř beze změny. Úpravy u ZŠ Nepomucká... číst dále
Bezpečné cesty do škol mají výsledky

Do centra Prahy vyjela nákladní elektrokola. Hlavní město otevřelo první cyklodepo pro rozvoz zásilek

19. 11. 2020 | Na pražské Florenci se ve středu 18. listopadu 2020 otevřelo první městské cyklodepo Depot.Bike. Slouží pro rozvoz zásilek po centru města prostřednictvím nákladních elektrokol. Praha chce tímto krokem ulevit veřejnému prostoru, snížit dopravní zátěž a přispět tak ke zkvalitnění... číst dále
Do centra Prahy vyjela nákladní elektrokola. Hlavní město otevřelo první cyklodepo pro rozvoz zásilek

Praha: Souhrn nových cykloopatření během pandemie

04. 11. 2020 | „Do dnešního data byl rok 2020 rekordní co do délky vybudovaných cyklostezek (7,6 km), vyznačených nějakých forem cyklopruhů (19,5 km), cykloobousměrek (3,5 km), cyklotras (5,8 km) a legalizovaných chodníků (2,2 km).“ Informoval o tom server Čistou stopou Prahou, statistiku doplnila... číst dále
Praha: Souhrn nových cykloopatření během pandemie

Stručné představení města Praha

Všechny novinky města Praha

Modul: Novinky