Ostrava kandiduje na titul Evropské město zeleně 2020

01. 11. 2017

Město Ostrava se účastní soutěže o cenu Evropské zelené město 2020. Město chce stát mezi dalšími úspěšnými evropskými městy z předchozích let, jako je Stockholm, Hamburk, Nantes, Lublaň a Essen, stejně jako Nijmegen, které je Zeleným hlavním městem Evropy v roce 2018. Žádost oznámil v červnu letošního roku primátor Tomáš Macura na šesté ministerské konferenci Světové zdravotnické organizace o životním prostředí a zdraví. Město Ostrava vyplňovalo přihlášku ve 12 kapitolách, jedna z nich byla věnována udržitelné mobilitě. 

 

Ostrava prošla za poslední dvě desetiletí obrovským rozvojem. Z průmyslového a prachem pokrytého města se stalo město plné zeleně. Ostrava se zaměřuje zejména na obnovu veřejného prostoru a brownfields, moderní městskou dopravu a vodní hospodářství. V dnešní době tvoří zelená plocha dvacet procent rozlohy města.

 

„Vítězství v soutěži na první pokus nebude snadné - zatím se to nikomu nepodařilo. O cenu však vážně budeme usilovat. Svou účastí v soutěži chceme jasně ukázat naše odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě. Kromě toho získáme kritická data o 12 monitorovaných oblastech, srovnání s ostatními evropskými městy a zpětnou vazbu od odborníků. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu. Essen měl počáteční podmínky a problémy podobné těm ostravským,“uvedl Tomáš Macura, primátor Ostravy.

 

Soutěž hodnotí nejen aktuální stav prostředí; zkoumá také rozvoj města za posledních pět až deset let a bere v úvahu opatření plánovaná na další tři roky.

 

Mezi 12 hodnocených oblastí patří: zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelná mobilita měst, udržitelné využívání půdy, příroda a biologická rozmanitost, kvalita ovzduší, hluk, nakládání s odpady, vodní hospodářství, ekologický růst a ekologické inovace, energetická náročnost a životní prostředí správa a řízení.

 

„Nemáme ve všech oblastech nejlepší výsledky, ale například kvalita a vodní hospodářství a městská doprava jsou oblasti, kde můžeme demonstrovat nejlepší evropské postupy,“ zdůrazňuje primátor. Zdůrazňuje, že lidé v Ostravě mají přístup k veřejné dopravě pomocí nejmodernějšího systému v České republice, což pravděpodobně přispívá k tomu, že počet cestujících ve veřejné dopravě se za poslední rok zvýšil na 88,5 milionu. Modernizace veřejné dopravy umožní městu provozovat do roku 2020 zcela bez nafty. Poukazuje také na aktivity města při obnově průmyslových areálů, z nichž mnohé jsou přímo v centru města. Nejlepšími příklady posledních let jsou průmyslová oblast Dolní oblast Vítkovice, Karolina a Trojhalí, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Česku. Ostrava bude i nadále usilovat o změnu veřejného prostoru - byl vypracován investiční plán na rekonstrukci městské jatky, v níž se bude nacházet galerie současného umění i další místa, “dodává primátor Tomáš Macura.

 

„Ostravu je třeba hodnotit v historických souvislostech. V posledních letech došlo k významnému zlepšení kvality životního prostředí ve městě; město však stále čelí důsledkům své dlouhé průmyslové historie, “říká místostarostka životního prostředí Kateřina Šebestová. „Dobrá věc je, že i když kvalita ovzduší není silnou stránkou Ostravy, lze snadno ukázat, jak se hodnoty prachu za poslední roky několikrát zlepšily.“

 

„Ostrava plánuje řadu aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, které město ještě více přiblíží přírodě a budou mít pozitivní dopad na životní úroveň obyvatel v celém Ostravsku. Budeme realizovat výše uvedené projekty bez ohledu na to, zda je naše žádost úspěšná, “uzavírá primátor.

 

Město podalo přihlášku do soutěže 18. října 2017. Očekává se, že kandidáti do užšího výběru budou vyhlášeni během jara 2018. Vítězné město vyhlásí Evropská komise s největší pravděpodobností v polovině roku 2018.

 

Více zde:

  • https://egc.ostrava.cz/ostrava-candidate-for-european-green-capital-2020/
  • https://zdravaova.cz/category/udrzitelna-mestska-doprava/
Ostrava kandiduje na titul Evropské město zeleně 2020

Přečtěte si také

Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

05. 01. 2023 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Inspiruje se při tom cyklisticky vyspělými městy jako Kodaň, Amsterdam, Gent nebo Brémy. Cyklistika není jen sport, ale především transport, zdůrazňují autoři zásadní změnu pohledu, se kterou koncepce přichází.... číst dále
Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

10. 08. 2022 | Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech.... číst dále
Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

05. 05. 2022 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Co se musí změnit, aby lidé kolo rádi používali při svých cestách městem, nyní zjišťuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) pomocí online dotazníku.      Odkud a kam se... číst dále
Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

18. 06. 2021 | Díky pandemii se 5. ročník pravidelné soutěže pro žáky 9. tříd ostravských základních škol mohl uskutečnit až ve školním roce 2020/2021, a to ještě netypicky. První polovina proběhla v říjnu do uzavření škol, druhá polovina v květnu a začátkem června po jejich otevření.... číst dále
Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

13. 11. 2020 | Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!     Ostrava:... číst dále
Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

Vize prostorového rozvoje Ostravy

27. 10. 2020 | Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel výstavu „Vize prostorového rozvoje Ostravy“. Vize, kterou měl Městský ateliér vytvořit dle své zřizovací listiny, je nástroj vycházející ze Strategického plánu rozvoje města. Je to nástroj, který je... číst dále
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Zelená Ostrava

25. 10. 2020 | Nedávno byla zveřejněna novinka „Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublaň)“ , která mimo jiné zveřejnila i informace o iniciativě Evropské zelené město na podporu udržitelných měst. Například hlavní město Slovinska,... číst dále
Zelená Ostrava

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019 | Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět... číst dále
Změní bikesharing firemní mobilitu?

Stručné představení města Ostrava

Všechny novinky města Ostrava

Modul: Novinky