Praha vydává publikaci na téma sdíleného prostoru. Připojíte se?

08. 07. 2022

Hlavní město Praha, oddělení rozvoje dopravy se obrací na odborníky v oblasti dopravy a mobilty s žádostí o názor na publikaci, která řeší veřejný prostor.

Na území hl. m. Prahy v posledních letech existuje množství různorodých požadavků, které má veřejný prostor splňovat a jak má vypadat. Na druhé straně pak stojí limity, prostorové nebo legislativní. Ve spolupráci s externími odborníky Vojtěchem Novotným a Karlem Hájkem se oddělení rozvoje dopravy rozhodlo prověřit možnost zavedení sdíleného prostoru (zóna setkávání) v podmínkách ČR, který je v západní Evropě standardním řešením veřejného prostoru. Představuje zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů, zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zároveň zachování dopravní funkce. O výstupy této spolupráce se chce oddělení rozvoje dopravy podělilt, proto v příloze naleznete souhrnnou publikaci, kterou pro své potřeby neváhejte využít. Zahrnuje nedůležitější poznatky z rešerše zahraniční praxe a návrh implementace do legislativy, norem a technických podmínek v podmínkách ČR.

Oddělení rozvoje dopravy bude rádo, pokud se podělíte o názor na problematiku sdíleného prostoru. Stejně tak ocení zpětnou vazbu v tom smyslu, jak tuto problematiku vnímáte v prostředí vašeho města, případně i konkrétní příklady lokalit, kde by mohla zóna setkávání dobře fungovat. Nebráníse ani konstruktivní kritice. Materiál můžete poskytnout i vašim kolegům.

 V tuto chvíli je snahou materiál i myšlenkou samotnou šířit v rámci struktury odborné veřejnosti, a to pochopitelně i mimo Prahu, aby byla využitelná i pro jiná města a jejich potřeby. Cílem je plnohodnotné začlenění do platné legislativy, aby bylo možné s touto možností pracovat a ve vhodných lokalitách takový dopravní režim navrhovat a následně i realizovat.

Prověření možnosti implementace sdíleného prostoru také vychází z Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a je tedy naplňováním konkrétního opatření.

V publikaci naleznete také kontakt na zpracovatele, který v případě potřeby můžete využít. Publikaci máme k dispozici i v tištěné podobě a budeme se snažit ji, šířit např. na společných konferencích.

Kontakt pro diskusi:

Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 286

Praha vydává publikaci na téma sdíleného prostoru. Připojíte se?

Přečtěte si také

Stoupání Až 53 promile a téměř kilometr kolejí ve smyčce. Tramvaje v Praze nově jezdí až do Slivence

19. 10. 2023 | Do Slivence byly prodlouženy linky 4, 5 a 94.  Síť tramvajových tratí v Praze je od dnešního dne o dalších 415 metrů delší. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil provoz na nové trati z Holyně do Slivence, kam současně prodloužil provoz linek 4, 5 a 94. Trať byla postavena... číst dále
Stoupání Až 53 promile a téměř kilometr kolejí ve smyčce. Tramvaje v Praze nově jezdí až do Slivence

Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze

02. 06. 2023 | Stovky lidí na jízdních kolech projedou v sobotu 3. června Prahou při akci Světová cyklojízda a Cyklozvonění 2023. Připomenou si tak důležitost toho, co na českých silnicích citelně chybí – respekt, vzájemná ohleduplnost cyklistů a motoristů, a znalost dopravních pravidel. Oslavy... číst dále
Cyklovize 2030 se představí na Světové jízdě v Praze

Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum

16. 02. 2023 | Výzkum zaměřený na dopravu v pražské aglomeraci prokázal, že cyklistická opatření zvyšují bezpečnost nejen cyklistů, ale také automobilistů. Nejbezpečnější jsou cyklostezky. Pokud na sebe cyklostezky, cyklopruhy a další dopravní opatření navazují, výrazně roste počet cyklistů,... číst dále
Cykloopatření mají smysl, potvrzuje výzkum


Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

27. 10. 2022 | Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2023. Lidé, spolky a další organizace budou moci žádat o prostředky na projekty v celkem sedmi kategoriích, které se týkají například klimatické změny, podpory adaptace... číst dále
Praha vyhradí pro příští rok 44 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

Praha má novou lávku pro pěší a cyklisty v ulici Ke Kříži v Uhříněvsi

15. 09. 2022 | V ulici ke Kříži byla ve středu 14. září 2022 za přítomnosti představitelů hlavního města a zástupců městské části Praha 22 uvedena do provozu nová lávka. Sloužit bude pěším i cyklistům, aby už nemuseli překonávat sedmimetrový zářez, ve kterém leží silniční spojka... číst dále
Praha má novou lávku pro pěší a cyklisty v ulici Ke Kříži v Uhříněvsi

Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta.

29. 08. 2022 | Cílem pilotního projektu je vytvořit unikátní systém registrace a platby, který v aplikaci PID Lítačka ověří uživatele pro všechny zapojené poskytovatele mobility na území metropole a také v regionu obsluhovaném spoji Pražské integrované dopravy. Pilotní projekt bude realizovat... číst dále
Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta.

Praha finančně podpoří výstavbu cyklostezek i další projekty městských částí v oblasti dopravní infrastruktury

30. 05. 2022 | Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí dotací na přípravu a realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury v celkové výši 177 127 000 Kč. Finanční příspěvky budou směřovat do výstavby nových cyklostezek, bezbariérových přechodů nebo například... číst dále
Praha finančně podpoří výstavbu cyklostezek i další projekty městských částí v oblasti dopravní infrastruktury

Stručné představení města Praha

Všechny novinky města Praha

Modul: Novinky