Ostrava hledá inspiraci pro cyklistická opatření i v Paříži

19. 11. 2015

Čím je město větší, tím ho zpravidla doprava víc trápí a tím je také těžší ji dobře vyřešit. Netýká se to jen té motorové, ale i cyklistické. Jiné problémy mají v Uherském Hradišti nebo Uničově, rozdílné pak třeba v Praze či Ostravě. Jak tedy funguje podpora cyklistiky ve velkém městě jako je Ostrava, které má 23 městských obvodů?

Ostrava patří mezi města, která podepsala již Uherskohradišťskou chartu, a deklarovala tím podporu cyklistické dopravě již před dvěma lety. Nyní patří k největším městům sdruženým v Asociaci měst pro cyklisty.  

Ostravský generel cyklistické dopravy byl schválen v r. 2010 a na jeho základě jsou rozdělené i kompetence města a obvodů při budování cyklistické infrastruktury. O síť páteřních cyklotras se stará město, o nepáteřní trasy se starají městské obvody.  Město tedy připravuje projekty stavebně dopravních opatření a financuje opatření na páteřních cyklotrasách, a to v součinnosti pracovníků odboru dopravy, odboru investic a městského cyklokoordinátora, kteří tak tvoří neformální pracovní cykloskupinu. Městský cyklokoordinátor se vyjadřuje také ke značení tras a projektům na nepáteřních trasách financovaných z rozpočtu městských obvodů. „Každý rok něco děláme, jeden rok jsme třeba dělali na světelně řízených křižovatkách prostor pro cyklisty, jiný rok pruhy v hlavním dopravním prostoru,“ říká ostravský městský cyklokoordinátor Martin Krejčí. „Nové prvky cyklistické infrastruktury, jako například cyklopiktokoridory, při jejich dokončení jejich funkci a způsob užívání vysvětlujeme v radničních zpravodajích,“ vysvětluje Martin Krejčí. Inspiraci pro nová řešení sbírá Ostrava i v zahraničí. „V jednom místě máme pruhy časově omezené – v noci se tam parkuje. Inspiraci pro tohle řešení jsem si přivezl z Paříže – tam jsou BUS pruhy, které fungují jen v pracovní dny, aby tam autobusy měly přednost, přes sobotu a neděli na nich mohou parkovat auta. Autobus tam o víkendu problém nemá, protože tam dopravní zácpa není,“ říká Martin Krejčí. „V Ostravě byl ten problém s parkováním podobný - lidé tam v noci odstavovali auta. Nemělo smysl, abychom tam vyznačili cyklopruhy a volali tam v noci odtahovou službu, když tam cyklisté nejezdí,“ vysvětluje Martin Krejčí.  „Nová opatření jsou vnímána vesměs pozitivně. Vyloženě negativní reakce na cyklistické novinky nemáme. Diskuse se ale vedou kolem průjezdnosti pěší zóny pro cyklisty. Vyřešit tuto situaci nás ale teprve čeká,“ popisuje situaci Martin Krejčí.

Navrhnout změny k lepšímu přitom může každý. „Řada lidí, co o to mají zájem, se mnou komunikuje přímo. Aktivní jsou hlavně lidé ze sdružení Ostravou na kole – přinášejí hodně podnětů k vylepšení infrastruktury pro cyklisty,“ popisuje komunikaci s cyklistickou veřejností Martin Krejčí.

V letošním roce bylo v Ostravě dokončeno několik úseků s novou bezpečnější cyklistickou infrastrukturou. V rámci rekonstrukce ulice Prodloužené byly provedeny úpravy formou cyklopruhů nejen v trase plánované cyklotrasy. V místě průchodu městské trasy A přes frekventované přemostění bylo navrženo vyznačit cyklopiktokoridor. Na sídlišti Fifejdy se připravuje dokončení úprav s materiálově zcela novým vyznačením cyklotrasy F. Dokončeny byly též krátké spojovací úseky mezi cyklistickou trasou L v Proskovicích a ulicí Staroveskou a v Mariánských Horách u ul. Výstavní. V rámci souvislé údržby v návaznosti na předsazený prostor pro cyklisty u světelně řízené křižovatky s ul. Rudnou byl na ulici Závodní zřízen cyklistický pruh. Pokračují práce na zbývajícím úseku cyklotrasy podél Ostravice mezi koblovským mostem a Hrabovou, jehož dokončení se plánuje v příštím roce. Na příští rok se chystá také vyznačení dalších cyklistických pruhů na silnicích Těšínská, Michálkovická, Hlučínská, které jsou ve správě kraje. Dalších 30 projektů se staveb pro cyklisty se připravuje pro realizaci v následujících letech.Přečtěte si také

Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

05. 01. 2023 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Inspiruje se při tom cyklisticky vyspělými městy jako Kodaň, Amsterdam, Gent nebo Brémy. Cyklistika není jen sport, ale především transport, zdůrazňují autoři zásadní změnu pohledu, se kterou koncepce přichází.... číst dále
Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

10. 08. 2022 | Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech.... číst dále
Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

05. 05. 2022 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Co se musí změnit, aby lidé kolo rádi používali při svých cestách městem, nyní zjišťuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) pomocí online dotazníku.      Odkud a kam se... číst dále
Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

18. 06. 2021 | Díky pandemii se 5. ročník pravidelné soutěže pro žáky 9. tříd ostravských základních škol mohl uskutečnit až ve školním roce 2020/2021, a to ještě netypicky. První polovina proběhla v říjnu do uzavření škol, druhá polovina v květnu a začátkem června po jejich otevření.... číst dále
Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

13. 11. 2020 | Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!     Ostrava:... číst dále
Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

Vize prostorového rozvoje Ostravy

27. 10. 2020 | Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel výstavu „Vize prostorového rozvoje Ostravy“. Vize, kterou měl Městský ateliér vytvořit dle své zřizovací listiny, je nástroj vycházející ze Strategického plánu rozvoje města. Je to nástroj, který je... číst dále
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Zelená Ostrava

25. 10. 2020 | Nedávno byla zveřejněna novinka „Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublaň)“ , která mimo jiné zveřejnila i informace o iniciativě Evropské zelené město na podporu udržitelných měst. Například hlavní město Slovinska,... číst dále
Zelená Ostrava

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019 | Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět... číst dále
Změní bikesharing firemní mobilitu?

Stručné představení města Ostrava

Všechny novinky města Ostrava

Modul: Novinky