Horké jarní dny v Ostravě přejí cyklistům

12. 11. 2018

V Ostravě je v procesu kolaudace nová trasa S vybudovaná statutárním městem Ostrava mezi Výškovicemi a Starou Bělou, která chodce a cyklisty odděluje od provozu na vozovce, v místech, kde by hrozilo vzdutí kořenovým systémem, je trasa s povrchem z betonu. Ještě mohou být prováděny drobné úpravy, ale trasa je již průjezdná. Městský obvod Ostrava-jih upravil stezku před úřadem tak, že není nutno před vstupem sesedat z kola.

Fotografie č. 1 – nová stezka podél ul. Blanické Fotografie č. 2 – křížení u hřbitova v St. Bělé

Od 1. května byl společností Rekola spuštěn bikesharingový systém, zpočátku s 110 koly. Již po prvních dnech se zjistilo, že zájem Ostravanů a návštěvníků převyšuje kapacity a tak společnost urychleně kompletuje další bicykly. V měsíci květnu probíhaly soutěže Do práce na kole a Do školy na kole, vyhodnocení se plánuje v polovině června.

Fotografie č. 3 – bikesharing v praxi Fotografie č. 4 – stavba cyklostezky v Porubě

V plném proudu jsou stavební práce na budovaných cyklotrasách v Porubě a v Nové Vsi, před zahájením je i stavba cyklotrasy propojující průmyslovou zónu v Hrabové s Novou Bělou. Podařilo se opětovně zprovoznit stezku na Havlíčkově nábřeží, přes kterou spadl před měsícem kabel a nebyl zde možný průjezd. Magistrát připravuje vydání nové aktualizované mapy cyklotras ve městě a nejbližším okolí. 9. června pořádají městské obvody Stará Bělá, Nová Bělá, Hrabová, Ostrava-jih a obec Krmelín a město Paskov 2. ročník akce pro širokou veřejnost Léto na kole, zakončenou koncertem. V září t.r. se uskuteční též jubilejní 20. ročník cyklojízdy ostravských starostů. Město rovněž přemýšlí o doplnění stávajícího automatického sčítače o další, připravuje se veřejná zakázka. Stávající sčítač totiž vykazuje překvapivě vysoké hodnoty cyklistů a též i pěších. Další novinku připravil krajský úřad Moravskoslezského kraje – v Dolní oblasti Vítkovic bude možno zapůjčit si elektrokola a to denně od 10 do 18 hodin. V provozu je rovněž cyklotramvaj a od 16.6. bude opět vyjíždět, nejprve jen o víkendech a o prázdninách denně rovněž Beskydský cyklobus, spojující Ostravu s horami. Takže nejen počasí letos bude cyklistům přát.

Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy

Aktivity probíhají v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.        Přečtěte si také

Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

05. 01. 2023 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Inspiruje se při tom cyklisticky vyspělými městy jako Kodaň, Amsterdam, Gent nebo Brémy. Cyklistika není jen sport, ale především transport, zdůrazňují autoři zásadní změnu pohledu, se kterou koncepce přichází.... číst dále
Ostrava se inspiruje v Beneluxu i v Dánsku

Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

10. 08. 2022 | Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech.... číst dále
Ostrava: Spojení Poruby s centrem města je bezpečnější pro cyklisty

Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

05. 05. 2022 | Ostrava připravuje plán, jak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu. Co se musí změnit, aby lidé kolo rádi používali při svých cestách městem, nyní zjišťuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) pomocí online dotazníku.      Odkud a kam se... číst dále
Ostrava chce více cyklistů. Pomoci má průzkum a nová koncepce

Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

18. 06. 2021 | Díky pandemii se 5. ročník pravidelné soutěže pro žáky 9. tříd ostravských základních škol mohl uskutečnit až ve školním roce 2020/2021, a to ještě netypicky. První polovina proběhla v říjnu do uzavření škol, druhá polovina v květnu a začátkem června po jejich otevření.... číst dále
Ostrava - 5. ROČNÍK SOUTĚŽE DO ŠKOLY NA KOLE

Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

13. 11. 2020 | Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!     Ostrava:... číst dále
Malá Kodaň v centru Ostravy ožila

Vize prostorového rozvoje Ostravy

27. 10. 2020 | Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) otevřel výstavu „Vize prostorového rozvoje Ostravy“. Vize, kterou měl Městský ateliér vytvořit dle své zřizovací listiny, je nástroj vycházející ze Strategického plánu rozvoje města. Je to nástroj, který je... číst dále
Vize prostorového rozvoje Ostravy

Zelená Ostrava

25. 10. 2020 | Nedávno byla zveřejněna novinka „Městské prostředí, životní prostředí a vazba na Plány udržitelné městské mobility (příklad Lublaň)“ , která mimo jiné zveřejnila i informace o iniciativě Evropské zelené město na podporu udržitelných měst. Například hlavní město Slovinska,... číst dále
Zelená Ostrava

Změní bikesharing firemní mobilitu?

02. 07. 2019 | Partnerství pro městskou mobilitu od svého založení upozorňuje na skutečnost, že používání jízdních kol pro pracovní cesty a využití kola pro cestování není dostatečně vymezené v českém právním řádu. To má vliv mimo jiné i na firemní plány mobility. Následující podnět... číst dále
Změní bikesharing firemní mobilitu?

Stručné představení města Ostrava

Všechny novinky města Ostrava

Modul: Novinky