SPOKOJENÍ DÁNOVÉ

Víme, že pokud chceme řešit městskou mobilitu, pak musíme zahrnovat nejen otázky mobility a dopravní infrastruktury, ale musí se zohledňovat také širší společenské, environmentální a ekonomické aspekty. O tom sice teorie hovoří, ale reálně se stávající plánování městské mobility zabývá primárně otázkami dopravní infrastruktury. Takže pokud začneme hovořit o Dánech, tak nám naskočí automaticky jen jízdní kola a cyklistická infrastruktura. Neptáme se ale, proč vlastně pečují o svůj veřejný prostor a proč rádi mluví o designu ulice. Netušíme, že jejich mentalita nám může pomoci pochopit, že samotné otázky městské mobility jsou jen součástí daleko širší problematiky. A už vůbec by nás nenapadlo, jakou souvislost může mít městská mobilita a lidské štěstí.

PROČ JSOU DÁNOVÉ ŠŤASTNI?

Dánsko se pravidelně umisťuje v čele žebříčků nejšťastnějších zemí světa. Naposledy obsadilo první příčku v průzkumu „ZPRÁVA O ŠTĚSTÍ VE SVĚTĚ“, který byl zveřejněn v roce 2016. Znamená to tedy, že máme všichni začít jezdit na kole, abychom byli šťastni? Vyloučeno! O tom to totiž vůbec není. Je to možná o jiných hodnotách, které také ovlivňují plánování městské mobility - silná občanská společnost a demokracie, vysoká úroveň sociálních jistot, důvěry, svobody a prosperity společně s dobrými pracovními podmínkami poskytujícími prostor pro vyrovnaný život – to vše přispívá ke spokojenosti Dánů.

1.     DŮVERA – můžeme důvěřovat navrhovaným opatřením městské mobility

 • DÁNOVÉ SI VĚŘÍ NAVZÁJEM A MAJÍ DŮVĚRU I V ZÁKONY A POLITICKÝ SYSTÉM, COŽ ČINÍ ŽIVOT O NĚCO JEDNODUŠŠÍM.
 •  Dánové nemají problém nechávat malé děti v kočárcích na čerstvém vzduchu před obchody a kavárnami, zatímco nakupují nebo odpočívají u kávy.
 • „V Dánsku si všichni naprosto důvěřujeme, což je jednou ze základních příčin toho, že jsme tak šťastní.“ Christian Bjørnskov, profesor národní ekonomie na Aarhuské univerzitě

2.    SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – těžko budeme hovořit o tom, že někdo jel „sockou“

 •  SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V DÁNSKU SNIŽUJE SPOLEČENSKÉ A EKONOMICKÉ NAPĚTÍ A NEJISTOTU NAPŘÍČ OBYVATELSTVEM.
 • Nezaměstnaní a jinak znevýhodnění Dánové jsou státem podporováni prostřednictvím měsíčních sociálních dávek, přičemž Dánsko je často hodnoceno jako země, jejíž obyvatelé jsou si nejvíce rovni. Kromě toho dostávají studenti od vlády stipendia a vysokoškolské vzdělání není nijak zpoplatněno.
 • „Systém sociálního zabezpečení má vliv na to, jak jsme šťastní. Dokážeme díky němu zvládat nemoci, ztrátu práce i stáří.“ Bent Greve, profesor z Katedry společenských a globalizačních studií na Univerzitě Roskilde
3.     PROSPERITA – auto není předmětem statutu ve společnosti

 • DÁNSKO JE VYSOCE PROSPERUJÍCÍ ZEMĚ, COŽ ZČÁSTI VYSVĚTLUJE ZDEJŠÍ VYSOKOU MÍRU SPOKOJENOSTI. PROPERUJÍCÍ STÁTY A LIDÉ JSOU OBECNĚ ŠTASTNĚJŠÍ A SPOKOJENĚJŠÍ NEŽ TI, KTERÝM SE TAK NEDAŘÍ.
 • Dánsko věří v ekologický růst a je sídlem řady společností, které pracují s čistými technologiemi („cleantech“).
 • „Výdělek se vždy ukazuje jako faktor v rozdílné spokojenosti lidí v dané zemi – nikoli ten nejzásadnější… přesto důležitý.“ Zpráva o štěstí ve světě

4.     SVOBODA – můžeme si svobodně vybrat svůj dopravní prostředek

 • K ŽIVOTU NEODDĚLITELNĚ PATŘÍ MOŽNOST SVOBODNĚ SE ROZHODOVAT. SVOBODA DÁNŮ JE CHRÁNĚNA ÚSTAVOU, DÍKY ČEMUŽ MAJÍ PEVNOU KONTROLU NAD SVÝMI ŽIVOTY.
 • „Je to opravdu docela jednoduché. Štěstí a spokojenost se do značné míry odvíjí od osobní svobody. A tou je Dánsko proslulé.” Christian Bjørnskov, profesor národní ekonomie na Aarhuské univerzitě
 • „Nikdo z nás nedokáže být opravdu šťastný, dokud bude mít pocit, že se nemůže svobodně rozhodovat.“ Zpráva o štěstí ve světě 2012

5.     PRÁCE – plánování městské mobility chybí koordinátoři, kterým by práce dávala smysl

 • SPOLEČENSKÉ VZTAHY, VLASTNÍ IDENTITA, DÁT NĚČEMU SMYSL – TO JSOU NĚKTERÉ Z VÝHOD ZAMĚSTNÁNÍ, SAMOZŘEJMĚ KROMĚ MZDY. Z TOHO DŮVODU MÁ ZAMĚSTNÁNÍ ZÁSADNÍ VLIV NA TO, JAK JSME ŠŤASTNÍ A SPOKOJENÍ.
 • Pro pracující Dány je klíčovým slovem flexibilita. Mnoho lidí má možnost rozvrhnout si práci tak, aby měli dostatek času i na rodinný život. To Dánům umožňuje budovat kariéry a zároveň se naplno věnovat svým blízkým.
 • „Ukazuje se, že míra spokojenosti je výrazně ovlivňována nejen výší mzdy, ale také jistotou pracovního místa, volností a důvěrou v pracoviště.“ Zpráva o štěstí ve světě 2012

6.     DEMOKRACIE – vytváří vhodné podmínky pro provádění potřebných změn v mobilitě

 • V DÁNSKU JE ROZVINUTÁ DEMOKRACIE S VÝRAZNOU ÚČASTÍ NA POLITICKÉM ŽIVOTĚ, SCHOPNÝMI VLÁDAMI A NÍZKOU MÍROU KORUPCE.
 • Rok co rok se v červnu scházejí politici a novináři se zástupci neziskových organizací a veřejnosti na události zvané Folkemødet (Setkání lidu). Tento politický festival se koná na dánském ostrově Bornholm v Baltském moři a trvá čtyři dny, během nichž mohou obyčejní lidé debatovat a seznamovat se s politiky.
 • 86 % - Volební účast v posledních volbách.

7.     ROVNOVÁHA MEZI OSOBNÍM A PRACOVNÍM ŽIVOTEM - pokud je naším životem jen práce, pak až tolik nepotřebujeme veřejný prostor pro setkávání s blízkými
 • MÍT KROMĚ PRÁCE ČAS I NA RODINU JE NAPROSTO ZÁSADNÍ PRO SPOKOJENÝ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT. DÁNOVÉ SE VĚNUJÍ RODINNÉMU ŽIVOTU A ODPOČINKU STEJNĚ JAKO BUDOVÁNÍ KARIÉRY.
 • Dánové patří mezi národy, které v průměru odpracují nejméně hodin týdně.
 • „Jen 2 % zaměstnanců tráví v práci čas nad rámec běžné pracovní doby, což je jedno z nejmenších čísel v rámci zemí OECD, kde se v průměru jedná o 13 % zaměstnanců.“ OECD Index lepšího života (BLI) 2016

8.     OBČANSKÁ SPOLEČNOST – nakolik se tento faktor projeví v plánování městské mobility?

 • DÁNSKO PATŘÍ MEZI ZEMĚ, KDE PROBÍHÁ NEJINTENZIVĚNJŠÍ SOCIÁLNÍ INTERAKCE NA SVĚTĚ. JEDNÍM Z DŮVODŮ JE VYSOKÁ MÍRA ÚČASTI NA DOBROVOLNÝCH PROJEKTECH.
 • „Společenské vztahy zásadně souvisejí s pocitem štěstí a spokojenosti.“ Zpráva o štěstí

9.     MĚSTSKÝ DESIGN – alfa a omega plánování městské mobility

 • DÁVÁME TVAR BUDOVÁM A TY POTÉ UTVÁŘEJÍ NÁS. MĚSTA, V NICHŽ ŽIJEME, MAJÍ ZÁSADNÍ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. KODAŇ SE ČASTO UMISŤUJE NA PRVNÍM MÍSTĚ VE SVĚTOVÉM ŽEBŘÍČKU NEJLEPŠÍCH MĚST K ŽIVOTU.
 • Dánský design není jen úžasný nábytek, ale také úžasná města. Kvalitní veřejné plochy, zelené parky i efektivní městská doprava – to vše by mělo být samozřejmostí pro každého obyvatele. Města mají sloužit lidem, nikoli automobilům.
 • „Města dobývají svět a kvalita života v městském prostoru se odvíjí od komplikovaného hledání rovnováhy mezi rozvojem nového a zachováváním starého, stimulací a jistotami, globálním a lokálním. Nikdo nemůže být dokonalý, ale Kodaň se ideálnímu stavu velmi blíží.“ Magazín Monocle

10.   UDRŽITELNOST – na závěr to, co by mělo být samozřejmostí

 • VÝZKUMY PROKAZUJÍ SPOJITOST MEZI UDRŽITELNÝM ROZVOJEM A SPOKOJENOSTÍ. UDRŽITELNOST NENÍ POUZE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ALE TAKÉ O OCHRANĚ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA.
 • Investice do udržitelného rozvoje jsou investicemi do zdraví a spokojenosti. Rozsáhlá síť cyklostezek po celém Dánsku a zejména v Kodani vybízí obyvatele k dojíždění do práce způsobem, jenž prospívá jejich zdraví, životnímu prostředí a ulevuje přetížené dopravě.
 • „Jedním z důvodů, proč mám Kodaň tak rád, je možnost dopravit se kamkoli na kole. Za mobilitu se tady neplatí. Dostanu se, kam chci, ať už jsem chudý, nebo bohatý. To mě uklidňuje, dává mi to pocit svobody a činí mě to šťastným.“ Meik Wiking, výkonný ředitel Institutu pro výzkum štěstí