Index udržitelnosti měst 2016 (Sustainable Cities Index 2016)

22. 11. 2016

Sustainable Cities Index 2016 hodnotí míru udržitelnosti měst a objevuje se na něm stovka světových velkoměst, která se v tomto hodnocení umísťují nejlépe. Mezi prvních pět nejlépe hodnocených patří Curych, Singapur, Stockholm, Vídeň a Londýn. Praha se v žebříčku hodnocení světových velkoměst objevuje na devátém místě. Dobrou zprávou je, že evropská města zaujímají 16 z 20 předních míst.

Indikátory hodnocení se dělí na tři oblasti: sociální (vzdělání, zdraví, demografie, příjmová nerovnost, dostupnost, kriminalita, rovnováha mezi prací a životem), environmentální (rizika v oblasti životního prostředí, zelené plochy, energie, částice v ovzduší, skleníkové plyny – emise, odpadové hospodářství, pitná voda a kanalizace) a ekonomické (dopravní infrastruktura, ekonomický rozvoj, snadnost podnikání, turismus, konektivita, zaměstnanost).

Mnoho měst po celém světě nemá efektivně vyvážené tyto tři pilíře udržitelného rozvoje. Toto se pak projevuje v žebříčku jejich hodnocení. Udržitelnost měst představuje vyváženost pilířů udržitelného rozvoje a je tak výzvou pro naplnění cílů zdejších komunit.

Více se dozvíte na odkazu: http://ecourbanlab.com/sustainable-cities-index-2016-arcadis-cebr/

Aktuality